Richting inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), heeft de VNG veel implementatieproducten voor u ontwikkeld. Deze implementatieproducten bieden u ook nu, na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb, ondersteuning op verschillende onderwerpen. De producten zijn ingedeeld in de categorieën informatie, tools, voorbeelden, werkplaatsen, bijeenkomsten en fora. Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare producten per categorie.