Bent u of gaat u in uw regio ook aan de slag met samenwerkingsafspraken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet? Kijk dan eens in de kennisbank Praktijkvoorbeelden om te zien hoe andere regio’s dit vormgeven.

Recent hebben we een nieuw voorbeeld toegevoegd: de werkafspraken van de omgevingsdienst, gemeenten en andere ketenpartners in de regio Arnhem.

Bekijk de werkafspraken Omgevingswet regio Arnhem

De werkafspraken van regio Arnhem gaan over samenwerking in de initiatievenfase, vergunningentraject, meldingen en advies. Naast de Omgevingsdienst Regio Arnhem en 10 gemeenten zijn ook provincie Gelderland en de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe, RWS Oost Nederland en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden betrokken.

U kunt deze afspraken gebruiken als voorbeeld en inspiratiebron voor het maken van samenwerkingsafspraken met de partners in uw eigen regio.

Meer voorbeelden

Het maken van werkafspraken voor VTH is in het hele land in volle gang. In de kennisbank vindt u ook de volgende praktijkvoorbeelden: