Vergunningverlening, toezicht en handhaving gaan veranderen door de komst van de Omgevingswet. Goede voorbereiding op inwerkingtreding is cruciaal. We helpen u op weg met praktische informatie, tools en bijeenkomsten. 

De BOPA

Woningbouw

De vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) is eigenlijk gewoon een omgevingsvergunning, maar kent wel een aantal bijzonderheden.

Lees meer over de BOPA

Competentieprofielen

Mensen in overleg aan tafel

Processen gaan pas werken als mensen er vorm aan geven. Daarom zijn competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende VTH-rollen onder de Omgevingswet. 

Bekijk de competentieprofielen

Meest recente discussies op het VNG-forum

VTH Omgevingswet

560 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 mei 2023 om 17:27

VTH self-assessment

Luchtfoto met rijdende trein, wachtende mensen en boven het spoor een snelweg met auto's

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? Welke acties moet u nog doen om startklaar te zijn?

Ga naar het VTH self-assessment

VTH Inregeltest

Hoofd en schouders van een blauw-witte robot

Is uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV, klaar voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Met de VTH Inregeltest checkt u het. Een testrobot schiet vergunningaanvragen voor u in bij het Omgevingsloket. Zo kunt u snel en gestructureerd een groot aantal casussen testen.

Lees meer over de VTH Inregeltest

Publicaties en brieven