Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH) hebben een sleutelrol in het uitvoeren van de Omgevingswet. De wet is bedoeld om een eind te maken aan de wirwar van regels voor de leefomgeving. Door duidelijke regels moet de leefomgeving beter worden benut en beschermd, en weten initiatiefnemers sneller waar ze aan toe zijn. Ook komt er meer ruimte om lokaal ruimtelijke afwegingen op maat te maken. VTH is cruciaal voor het welslagen van de wet.

Wat zijn de belangrijke actiepunten? Wat moeten gemeenten en VTH-teams regelen om te kunnen werken met de Omgevingswet? Het is gericht op projectleiders die bij de gemeente werken aan het implementeren van de Omgevingswet in de VTH-sector, zoals procesontwerpers, ICT’ers, HRM’ers, KCC’ers etc.

Aan de slag met VTH

Het VTH proces gaat veranderen door de komst van de Omgevingswet. Hier vindt u veel basis- en achtergrondinformatie en helpen we u op weg met praktische werkplaatsen. Zodat u goed voorbereid bent als de wet ingevoerd wordt.

VTH en de Omgevingswet

stad

De Omgevingswet biedt aan gemeenten een ruim en integraal juridisch instrumentarium om voor de fysieke leefomgeving beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, beleidsuitvoering en terugkoppeling te kunnen vormgeven. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van de wet te kunnen bereiken.

Dienstverlening en processen

Hier vindt u alle informatie over de werkende processen, bedrijfsprocessen, dienstverlening en serviceformules en het instellen van behandeldiensten.

VTH Inregeltest

Hoofd en schouders van een blauw-witte robot

Is uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV, klaar voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Met de VTH Inregeltest checkt u het. Een testrobot schiet vergunningaanvragen voor u in bij het Omgevingsloket. Zo kunt u snel en gestructureerd een groot aantal casussen testen.

Publicaties en brieven