In het VTH-proces moet het bevoegd gezag op diverse momenten communiceren richting initiatiefnemers, belanghebbenden of het bredere publiek. Dat geldt zowel voor de vergunningverlening (reguliere en uitgebreide procedure), als voor de behandeling van meldingen en informatieplichten. Voorbeelden van wettelijk verplichte communicatie zijn: bekendmaken/mededelen van een besluit, kennisgeving in een publicatieblad en een ontvangstbevestiging. Op deze pagina vindt u per proces een overzicht van de wettelijk verplichte communicatie.

In de overzichten leest u in welke processtap u wat moet communiceren, wat de wettelijke grondslag daarvoor is en welke communicatiemiddelen u kunt gebruiken. Oftewel: het wanneer, wat, waarom en hoe van de communicatie. Voor meer informatie zie de algemene toelichting bij de overzichten onderaan deze pagina. U kunt ook de opname van de VTH Netwerkbijeenkomst over dit onderwerp bekijken.

Let op bij de grondslagen: Bij Awb hst. 2 doelen we op de inhoud van dit hoofdstuk zoals dat geldt als gevolg van de toekomstige wijziging door de Wmebv (geplande inwerkingtreding 1 juli 2024). Voor meer informatie zie de algemene toelichting bij de overzichten onderaan deze pagina.