Omgaan met risico’s is dagelijkse kost voor gemeenten. Van grondexploitaties en onvoorspelbare kosten in het sociaal domein tot schade aan gemeentelijke gebouwen. Het is van belang om risico’s gestructureerd en systematisch te managen en te wegen. Hoe kunt u werkprocessen zo inrichten dat (faal)risico’s worden geminimaliseerd? Hoe wordt risicomanagement een vraagstuk voor de hele organisatie en niet alleen van de afdeling Financiën? Hoe richt u de verzekeringsportefeuille optimaal in? Niet in de laatste plaats omvat risicobeheer ook het bouwen aan een veerkrachtige (resilient) gemeentelijke organisatie en lokale gemeenschap om risico’s van morgen (klimaatverandering, cybercrime enzovoort) het hoofd te bieden. 

Gerelateerde onderwerpen

Interviews en columns

Hoe richten andere gemeenten het risicomanagement in? Hoe werken ze aan veerkrachtige organisaties? Wat zijn de ontwikkelingen op het terrein van verzekeren? Lees de columns en interviews met deskundigen en andere smaakmakers op het brede terrein van risicobeheer.

VNG Risicobeheer

Risico’s inventariseren, afwegen en doen wat nodig is om sterk te staan. VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten met kennis, diensten en producten voor integraal risicomanagement.

Risicobeheer in Weekoverzicht

Wilt u nieuws over risicobeheer ontvangen in het Weekoverzicht? Pas uw voorkeuren aan in Mijn VNG.