Het Risico Platform Overheden (RPO) is het professionele netwerk van gemeentelijke concern en businesscontrollers, risicomanagers, hoofden Financiën en concernstrategen. Grote maatschappelijke veranderopgaven vragen veel strategisch vermogen van gemeenten. In het RPO delen we kennis en methodes om binnen gemeenten beter om te gaan met risico's en kansen. Het gaat over systemen en werkwijzen, maar nog veel meer over een veranderingsgezinde en veilige werkcultuur. We leren van elkaar op bijeenkomsten, in leernetwerken en congressen. Meld u aan en doe mee: rpo@vng.nl

Het bestuur stelt zich voor

Het RPO heeft een bestuur van 5 leden. Zij stellen zich aan u voor en vertellen hoe zij tegen het werk in hun gemeente aankijken.

Bijeenkomsten, werkgroepen en leernetwerken

Het RPO organiseert allerlei activiteiten met als doel om in gemeenten beter te sturen op het waarmaken van bestuurlijke ambities. Het platform organiseert een aantal bijeenkomsten per jaar waar gemeenten hun successen en dilemma’s delen. Ook zijn er verschillende werkgroepen en leernetwerken, bijvoorbeeld het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling en de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten. Meld u aan voor het platform om op  de hoogte te blijven van de activiteiten: rpo@vng.nl.