Het Risico Platform Overheden (RPO) is het professionele netwerk van gemeentelijke concern- en businesscontrollers, risicomanagers, hoofden Financiën en concernstrategen. Grote maatschappelijke veranderopgaven vragen veel strategisch vermogen van gemeenten. In het RPO wisselen we kennis en ervaringen uit. We houden geregeld collegiale kennisbijeenkomsten, er zijn leernetwerken en 1 keer per jaar een congres. Meld u aan en doe mee: rpo@vng.nl. U ontvangt dan ook 4 maal per jaar de nieuwsbrief.

Het bestuur stelt zich voor

Het RPO heeft een bestuur van 5 leden. Zij stellen zich aan u voor en vertellen hoe zij tegen het werk in hun gemeente aankijken.

Maak kennis met de 5 bestuursleden

Bijeenkomsten, werkgroepen en leernetwerken

Het RPO organiseert allerlei activiteiten met als doel om in gemeenten beter te sturen op het waarmaken van bestuurlijke ambities. Het platform organiseert een aantal bijeenkomsten per jaar waar gemeenten hun successen en dilemma’s delen. Ook zijn er verschillende werkgroepen en leernetwerken, bijvoorbeeld het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling en de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten. Meld u aan voor het platform om op  de hoogte te blijven van de activiteiten: rpo@vng.nl.

Goed onderzoek of scriptie? Win de RPO Award!

Ben je student Financiële dienstverlening, Accountancy, Bedrijfseconomie of Bestuurskunde? En doe je onderzoek dat bijdraagt aan beter risicomanagement in gemeenten? Stuur je scriptie of onderzoek in voor de RPO Award. Win € 1.000 en een bokaal. Stuur je scriptie naar rpo@vng.nl t.a.v. Jeroen van Veen (juryvoorzitter). De prijsuitreiking is op 10 oktober bij het RPO Congres in Utrecht. 

Webinar over het financieel ravijn

Het RPO hield in maart 2024 een webinar over de gemeentebegroting en het financieel ravijn. Hoe kan control hier het beste mee omgaan? 

Uitgesproken Riskant, Eenduidige risicotaal

Het boekje 'Uitgesproken riskant, eenduidige risicotaal' bevat een lijst met definities en een reeks verhalen over de praktijk. Het verscheen ter gelegenheid van het RPO-congres van 2023. 

Lees het boekje 'Uitgesproken riskant, eenduidige risicotaal' (pdf, 973 kB)

Publicaties en brieven

Publicatie
foto van bureau met markerpennen, papieren en mobiel