Het Risico Platform Overheden (RPO) heeft een bestuur van 5 leden. Hoe kijken zij aan tegen het werk in hun gemeente? Hoe gaat het er daar aan toe? Het RPO-bestuur stelt zich voor.

Onze ervaring is dat je niet altijd zelf het wiel hoeft uit te vinden, maar dat je door kennisdeling samen verder kunt komen.

Rosalie Porte (voorzitter)

‘Als bedrijfsadviseur binnen de gemeente Bronckhorst ben ik een kritische vriend voor directie en management en heb ik de rol als concerncontroller. Risicomanagement is een sturingsinstrument dat helpt bij het realiseren van doelen. Een risico is voor mij niks meer of minder dan ‘iets’ (een onzekere gebeurtenis) dat mogelijk gevolgen heeft voor wat we willen bereiken. Bij iedere keuze die je maakt, weeg je ook de risico’s en kansen af. Het gesprek over risico’s voeren (risicodialoog), is daarbij belangrijk. Als gemeente Bronckhorst werken we al een langere periode met risicomanagement en blijven dit door ontwikkelen. Met elkaar kennis delen en leren van elkaar, brengt elkaar verder. Als bestuurslid van het RPO wil ik helpen dit mogelijk te maken.’

Frank Maas, bestuurslid

‘Ik werk bij de gemeente Venlo als strategisch adviseur en financieel controller bij de Concernstaf. Samen met mijn collega’s help ik het management en bestuur om de concernbrede koers te bepalen, hieraan sturing te geven, te beoordelen en bij te sturen. Risicomanagement is een hulpmiddel om je ambities en je (strategische) doelen te realiseren. Gedurende de reis (continu) bedreigingen en kansen afwegen zodat op een transparante wijze de dialoog gevoerd kan worden over de realisatie van de door het bestuur vastgestelde ambities en doelstellingen. Dialoog, gedrag en bedrijfscultuur zijn hierbij belangrijke aspecten. Er zijn volop kansen om kennis te delen en te leren van elkaar ervaringen. Doelstelling is dat we hier vanuit het RPO een verdere bijdrage aan kunnen leveren om dit mogelijk te maken.’

Chantal Beeckman, bestuurslid

'In de gemeente Rotterdam houd ik me al geruime tijd bezig met risicomanagement. Risicomanagement is voor mij hét instrument om te zorgen dat je beter in staat bent om je doelen te bereiken en dat er voor zorgt dat je je bezig kunt houden met vooruit kijken in plaats van met brandjes blussen. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat in de organisatie regelmatig het gesprek met elkaar gevoerd wordt over wat we willen bereiken. Maar ook dat gekeken wordt wát in de weg staat om die doelen te bereiken en of we daar wat aan willen doen én zo ja wat. In Rotterdam zien we risicomanagement als onderdeel van het bredere sturingsvraagstuk waarbij de lijn aan zet is. We zijn continu op zoek naar manieren om dat te verbeteren. Onze ervaring in Rotterdam is, dat je niet altijd zelf het wiel hoeft uit te vinden, maar dat je juist door kennisdeling samen veel verder kunt komen. Het RPO helpt daarbij en als bestuurslid van het RPO hoop ik daar ook mijn steentje aan bij te kunnen dragen.’

Rob Hammenga, bestuurslid

'Als concerncontroller van de gemeente Hengelo (Overijssel) merk ik dat integraal risicomanagement een veel gebruikte term is. We hebben het er vaak over, vinden het allemaal belangrijk en zetten de goede stappen op weg naar het gebruiken van risicomanagement als instrument dat helpt om ambities te realiseren. Dit zijn 3 heel belangrijke voorwaarden om er een blijvend succes van te maken. Er valt winst te behalen in het hebben bij hetzelfde beeld bij wat er onder ‘integraal risicomanagement’ wordt verstaan en hoe er in het dagelijkse werk invulling aan kan worden gegeven. Het platform dat RPO biedt, zie ik als een vliegwiel dat hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Juist door met collega’s van andere gemeenten – die allemaal met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben – hierover het gesprek te voeren, zodat ieder voor zich ook in zijn of haar eigen gemeente hier slagen in kan maken. Ik ben ervan overtuigd dat de kracht in het collectief zit, in plaats van dat elke gemeente voor zich het wiel probeert uit te vinden.'

Tom Noordermeer, bestuurslid

‘Ik ben concerncontroller bij de gemeente Zevenaar. Mijn basis ligt in de accountancy, ik vind verslaggeving belangrijk; het college en de raad moeten beschikken over de goede informatie om besluiten te nemen. Voor mij begint risicomanagement niet met de technische uitvoering. Krijgen medewerkers ruimte hun input te leveren? Is de organisatie zich bewust van risico’s, bijvoorbeeld van fraude? Ik besteed veel aandacht aan soft controls en expliciete gesprekken over risico’s. Het RPO vind ik belangrijk omdat we als concerncontrollers vaak autonoom opereren. Ik zie veel potentie in het elkaar versterken, waarmee we ook gemeenten sterker maken.’