De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

Lees meer over onze missie en visie.

Wie zijn wij

Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en CuraƧao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Wat doen wij

De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

Verenigingsnieuws