De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

Lees meer over onze missie en visie.

Wie zijn wij

Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Online Bestuurdersdag 27 november

Nu een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, hebben we een divers online programma samengesteld voor de jaarlijkse Bestuurdersdag. In een kort plenair deel spreken Jan van Zanen en rijksbouwmeester Floris van Alkemade. Vervolgens is er in 2 ronden van 10 deelsessies ruimte voor inhoudelijke verdieping. 

Wat doen wij

De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

VNG Jaarverslag 2019

In ons jaarverslag over 2019 ‘Oog op uitvoering’ leest u hoe het de VNG in 2019 is vergaan. Een jaar waarin gemeenten meer dan voorheen aan de bel trokken bij kabinet en parlement.

U vindt op onze jaarverslagpagina ook het financieel jaarverslag en de inhoudelijke verantwoording van de GGU-activiteiten over 2019.

VNG-gebouw is Global Goal 11 Huis

De Willemshof (het VNG-gebouw) is Global Goal 11 Huis. Goal 11 is één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en luidt: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Als organisaties werkzaam binnen De Willemshof dragen wij dagelijks bij aan het realiseren van deze wereldwijde en integrale duurzaamheidsagenda. Dat benadrukken we met de doop van ons gebouw tot Global Goal 11 Huis.