De VNG behartigt de belangen van gemeenten op internationaal niveau via deelname aan een groot aantal internationale organisaties en netwerken. De organisaties en netwerken waaraan de VNG deelneemt, zijn:

 • CEMR
 • Comité van de Regio’s
 • Congres Raad van Europa
 • UCLG

Meer informatie

De VNG is aangesloten bij de Council of European Municipalities and Regions (CEMR ofwel Raad der Europese Gemeenten en Regio’s). Dit is de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s. Met leden in 42 landen (ruim 130.000 gemeenten via de aangesloten verenigingen) is het de grootste Europese organisatie voor de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese Unie.

Activiteiten

CEMR houdt zich bezig met:

 • de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese instituties
 • de informatieverstrekking aan de leden over Europese ontwikkelingen
 • de bevordering van samenwerking (uitwisseling van kennis en ervaring) tussen gemeenten en regio’s in Europa

Organisatie en Nederlandse vertegenwoordiging

CEMR bestaat uit twee bestuursorganen, te weten de Policy Committee en het Executive Bureau. De Policy Committee gaat over het budget en bepaalt het jaarlijkse werkprogramma. Het Executive Bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. In thematische werkgroepen worden de CEMR-standpunten en strategieën voorbereid over verscheidene onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn zoals: lokale democratie, milieu, klimaat, territoriale cohesie en internationale samenwerking. De verenigingen hebben via de thematische werkgroepen direct contact met de Europese instellingen.

Gemeenten worden vertegenwoordigd in de Policy Committee door:

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter

Ellen Nauta – van Moorsel, burgemeester Hof van Twente
Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester Oss

Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester van Maastricht

Bekleedt de ere functie van Executive President. Dit houdt in dat zij CEMR vertegenwoordigt bij Europese en internationale bijeenkomsten.

Meer informatie

De VNG ondersteunt de gemeentebestuurders in de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR is een politiek assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers in Brussel.

Het CvdR is de spreekbuis van decentrale overheden en zorgt ervoor dat decentrale overheden betrokken worden bij de totstandkoming van het Europese wetgevingsproces. Dat is belangrijk aangezien een groot deel van de Europese wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

Het CvdR behartigt de belangen van decentrale overheden en verkleint de afstand tussen de EU en haar burgers. In het CvdR zijn de decentrale bestuurders van alle 28 EU-lidstaten vertegenwoordigd.


Het CvdR als adviesorgaan van de EU

De voornaamste opdracht van het CvdR is om in het Europese besluitvormingsproces de decentrale overheden uit de EU te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen door het opstellen van adviezen voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.


Leden Nederlandse delegatie CvdR

Vanuit Nederland zijn de provincies en gemeenten in het CvdR vertegenwoordigd. De Nederlandse delegatie bestaat uit 24 leden: 6 leden en 6 plaatsvervangende leden van de provincies en 6 leden en 6 plaatsvervangende leden vanuit de gemeenten. De Nederlandse delegatie wordt ondersteund door het IPO en de VNG.

De leden zijn verdeeld over de verschillende commissies van het CvdR.

De gemeentelijke leden zijn binnen de VNG lid van de commissie Europa en Internationaal.

De Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio's bestaat uit:

Voorzitter

Mevrouw Ellen Nauta
Burgemeester te Hof van Twente
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT
Lid van het Bureau

Contact

Postbus 54
7470 AB Goor
0031 (0) 547857172
www.hofvantwente.nl

 

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Simone Goedings (ondersteuning voorzitter)


Vice-voorzitter

De heer Wim van de Donk
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX
Lid van het Bureau

Contact

Postbus 90151
5200 MC ’s Hertogenbosch
0031 (0) 736812150
www.brabant.nl

Assistent
Martijn Meuwissen

 

Ondersteuning vanuit het IPO-bureau
Jop van Unnik


Leden en plaatsvervangende leden

De heer Ahmed Aboutaleb

Burgemeester te Rotterdam
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
www.rotterdam.nl

Assistent
Hans Verdonk

De heer Ben van Assche

Wethouder te Terneuzen
Politieke partij: ECR (ChristenUnie)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
0031 682543601
www.terneuzen.nl

De heer Robert van Asten

Wethouder te ‘s Gravenhage
Politieke partij: Renew Europe (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Postbus 12600
2500DJ Den Haag
0031 (0)703533742
Www.denhaag.nl

Mevrouw Jeannette Baljeu

Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland
Politieke partij: Renew Europe (VVD)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 90602
2509 LP ‘s-Gravenhage
0031 (0) 704417013
www.zuid-holland.nl

Assistent
Suzanne Ootes en Jacqueline Spuijbroek 

Mevrouw Wilma Delissen – Van Tongerlo

Burgemeester te Peel en Maas
Politieke partij: Renew Europe (VVD)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX

Contact
Postbus 7088
5980 AB Panningen
0031 (0)773279506
www.peelenmaas.nl

De heer Andy Dritty

Gedeputeerde van de provincie Limburg
Politieke partij: Lokaal-Limburg
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
0031 (0)43897506
www.limburg.nl

De heer René de Heer

Wethouder te Zwolle
Politieke partij: Renew Europe (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Stadhuis, Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
038 4982434
www.zwolle.nl

Assistent
Peter Rhebergen

Mevrouw Marcelle Hendrickx

Wethouder te Tilburg
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX

Contact
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
0031 (0) 135429011
http://www.tilburg.nl

Assistent
Karin van den Berg

Eddy van Hijum

Gedeputeerde van de provincie Overijssel
Politieke partij: EPP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
0031 (0)384998731
Www.overijssel.nl

De heer Jack van der Hoek

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
Politieke partij: Renew Europe (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
0031 (0)23 5144147
www.noordholland.nl

Mevrouw Marjon de Hoon – Veelenturf

Burgemeester te Baarle - Nassau
Politieke partij: EPP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 105
5110 AC Baarle – Nassau
www.baarlenassau.nl

De heer Rob Jonkman

Wethouder te Opsterland
Politieke partij: ECR (ChristenUnie)
Voorzitter van de ECR
Lid van het CvdR
Lid en ECR woordvoerder van de Commissie ECON
Lid van het Bureau

Contact
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag
0512 386 222
www.opsterland.nl

De heer Ufuk Kähya

Wethouder te ’s-Hertogenbosch
Politieke partij: PES (GroenLinks)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
0031 (0)7361553 11
https://www.s-hertogenbosch.nl/

Mevrouw Anita Pijpelink

Gedeputeerde van de provincie Zeeland
Politieke partij:
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Abdij 6
4331 BK Middelburg
0031 (0)63 4592693
Www.zeeland.nl

De heer Michiel Rijsberman

Gedeputeerde van de provincie Flevoland
Politieke partij: Renew Europe (D66)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0031 (0) 320265658
http://www.flevoland.nl/

Assistent
Sidony Venema

Guido Rink

Wethouder te Emmen
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 30001
7800 RA Emmen
0031 (0)591685 548

Mevrouw Marieke Schouten 

Wethouder van de gemeente Nieuwegein
Politieke partij: PES (GroenLinks)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein
0031 (0)306071517
www.nieuwegein.nl

De heer Henk Staghouwer

Gedeputeerde van de provincie Groningen
Politieke partij:  ECR (ChristenUnie)
Plv. Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 610
9700 AP Groningen
0031 (0) 503164707
http://www.provinciegroningen.nl

Assistent
Elmer Koole

De heer Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde van de provincie Drenthe
Politieke partij: CU (ECR)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 122
9400 AC Assen
0031 (0) 592365560
http://www.drenthe.nl/

Assistent
Martien Haasjes

De heer Robert Strijk

Gedeputeerde van de provincie Utrecht
Politieke partij: Renew Europe (D66)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
0031 (0)30 2583514

Mevrouw Christianne Van der Wal – Zeggelink

Gedeputeerde van de provincie Gelderland
Politieke partij: Renew Europe (VVD)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Markt 11
6811 CG Arnhem
0031 (0)623904318
www.gelderland.nl

 


Meer informatie

Vraagstukken die in Nederland centraal staan op het gebied van lokale democratie, de autonomie van gemeenten, de integratie van statushouders en het bevorderen van mensenrechten en een inclusieve samenleving, spelen ook in gemeenten in Europa. Ook zijn er overkoepelende Europese trends die invloed hebben op de lokale democratie in Nederland. Om die reden is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen in deze Europese context.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (kortweg het Congres) is een instelling van de Raad van Europa en biedt een platform voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van de Raad van Europa voor het bespreken van deze vraagstukken en monitort de lokale autonomie, democratie en verkiezingen in Europa. Deze monitoringsactiviteiten zijn van groot belang voor de waarborging van de kwaliteit van zowel de representatieve democratie als de vernieuwingen van de democratie.


Wist je dat?

 • De Raad van Europa 47 lidstaten heeft waaronder alle EU-landen, maar ook landen als Turkije, Rusland en Azerbeidzjan.
 • De Raad van Europa is opgericht na de tweede wereldoorlog in 1949 om mensenrechten en democratie te bevorderen in Europa.
 • Het Europese Hof van de Mensenrechten onderdeel is van de Raad van Europa.

Nederlandse delegatie naar het Congres

De Nederlandse delegatie naar het Congres bestaat uit 14 gemeentelijke en provinciale bestuurders en wordt ondersteund door de VNG en het IPO. De leden zijn actief in de verschillende commissies van het Congres. Deze commissies brengen adviezen en resoluties uit die besproken en aangenomen worden  tijdens de tweejaarlijkse plenaire vergadering in Straatsburg.

Alle gemeentelijke leden zijn lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

De Nederlandse delegatie is actief binnen de volgende commissies:

Monitoringcommissie

De monitoringcommissie is verantwoordelijk voor de toetsing van de naleving van het Europees Handvest op het gebied van de lokale autonomie, door middel van onderzoeksmissies in verschillende lidstaten en het opstellen van rapporten en aanbevelingen.

Governance commissie

De governance commissie stelt rapporten op over thema’s die te maken hebben met goed bestuur, zoals gemeentefinanciën, interbestuurlijke samenwerking grensoverschrijdende samenwerking en transparantie.

Current Affairs commissie

De Current Affairs Commissie houdt zich bezig met actuele thema’s die spelen bij gemeenten vanuit lokaal en regionaal oogpunt zoals de rechten van personen met een beperking, jeugdparticipatie, de integratie van statushouders en de aanpak van radicalisering.


Leden Nederlandse delegatie

Dit zijn de leden van de Nederlandse delegatie naar het Congres:

Dhr. Bergmann (Harald), burgemeester Middelburg

 • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau

Dhr. Bengevoord (Joris) burgemeester Winterswijk

 • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

Mw. van den Berg (Brigitte), wethouder Beverwijk

 • Lid van het Congres (Current Affairs commissie)
 • Portefeuille: Integratie statushouders

Mw. Delissen-van Tongerlo (Wilma), burgemeester Peel en Maas 

 • Lid van het Congres (Governance commissie)
 • Portefeuille: Goed bestuur

Dhr. Boomgaars (Axel), wethouder Ouder-Amstel

 • Plv. lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Sterke lokale democrate

Mw. Callewaert (Arinda), burgemeester Bergeijk

 • Plv. lid van het Congres (Current affairs commissie)
 • Portefeuille: Inclusieve samenleving

Mevrouw Starmans (Marina), burgemeester Dongen

 • Plv. lid van het Congres (Governance commissie)
 • Portefeuille: Regionale samenwerking en relatie stad-platteland

Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse delegatie naar het Congres van de Raad van Europa wordt gevoerd door De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO):

VNG

Bert van Vijfeijken

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500GK Den Haag
+31 (0) 70 373 8707
delegation.congress@vng.nl
www.vng.nl

IPO

Interprovinciaal overleg
Postbus 16107
2500 BC Den Haag
+31 (0) 70 888 12 37
www.ipo.nl


Meer informatie

United Cities and Local Governments (UCLG) is de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten. Op dit moment verenigd en vertegenwoordigd UCLG meer dan 240.000 gemeenten, steden, regio’s en metropolen, alsook 175 lokale en regionale verenigingen van overheden. UCLG werd in 2004 opgericht, als opvolger van de International Union of Local Authorities (IULA) en de United Towns Organization (UTO).

Kerntaken

1. Beïnvloeden globale agenda’s

UCLG vertegenwoordigt lokale overheden bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. De afgelopen jaren is veel werk verzet om de lokale dimensie van globale vraagstukken op de kaart te krijgen, zoals klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking, rampenbestrijding etc. In verschillende VN-rapporten wordt de rol van lokale overheden inmiddels erkend. UCLG zit steeds vaker aan tafel als dé vertegenwoordiger van lokale en regionale overheden.

2. Mondiaal netwerk voor het versterken van lokale overheden

UCLG bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen burgemeesters, raadsleden en ambtenaren via werkgroepen en commissies.

3. Kennisinstituut rond lokale overheden wereldwijd 

UCLG is het wereldwijde informatiepunt voor kennis over lokale democratie via de Global Observatory on Local Democacy (GOLD); elke drie jaar verschijnt een rapport over de staat van lokaal bestuur wereldwijd (op een specifiek thema). De vorige editie ging over stedelijke ontwikkeling en de New Urban Agenda. Hier vind je de executive summary, ter informatie. Het GOLD V rapport is in de maak; die editie zal over het “localizen” van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals/Global Goals) gaan. Bij de jaarlijkse High Level Political Forum on Sustainable Development, een VN conferentie die in het teken staat van de voortgang op de Sustainable Development Goals, is UCLG verenigt in de ‘Global Taskforce’, samen met een groep stedennetwerken (o.a. Metropolis, C40, ICLEI). UCLG zit de Global Taskforce voor.

De VNG in UCLG

De belangrijkste besluitvormingsorganen van UCLG zijn de World Council en de Executive Bureau. Daarnaast vindt één keer per drie jaar de Algemene Vergadering plaats (de volgende vindt plaats in 2019, in Durban, Zuid-Afrika). De VNG is namens alle Nederlandse gemeenten lid van UCLG. Vertegenwoordiging in UCLG is een zaak van het bestuur en de VNG-commissie Europa en Internationaal. VNG International verzorgt de voorbereiding voor en begeleiding bij alle UCLG vergaderingen.

De VNG is binnen UCLG vertegenwoordigd in:

 • De Executive Bureau (dagelijks bestuur) – 1 zetel
 • De World Council (hoogste besluitvormingsorgaan) – 2 zetels
 • De Financial Management Committee (financiële audit) – 1 zetel voor de Benelux
 • De Policy Council “Opportunities for all” – 1 zetel
 • De werkgroep “Capacity and Institution Building” - voorzitter

Meer informatie

Zie ook

 • About VNG (the Association of Netherlands Municipalities)