De VNG behartigt de belangen van gemeenten op internationaal niveau via deelname aan een groot aantal internationale organisaties en netwerken. De organisaties en netwerken waaraan de VNG deelneemt, zijn:

 • CEMR
 • Comité van de Regio’s
 • Congres Raad van Europa
 • UCLG

Meer informatie

De VNG is aangesloten bij de Council of European Municipalities and Regions (CEMR ofwel Raad der Europese Gemeenten en Regio’s). Dit is de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s. Met leden in 42 landen (ruim 130.000 gemeenten via de aangesloten verenigingen) is het de grootste Europese organisatie voor de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese Unie.

Activiteiten

CEMR houdt zich bezig met:

 • de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese instituties
 • de informatieverstrekking aan de leden over Europese ontwikkelingen
 • de bevordering van samenwerking (uitwisseling van kennis en ervaring) tussen gemeenten en regio’s in Europa

Organisatie en Nederlandse vertegenwoordiging

CEMR bestaat uit twee bestuursorganen, te weten de Policy Committee en het Executive Bureau. De Policy Committee gaat over het budget en bepaalt het jaarlijkse werkprogramma. Het Executive Bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. In thematische werkgroepen worden de CEMR-standpunten en strategieën voorbereid over verscheidene onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn zoals: lokale democratie, milieu, klimaat, territoriale cohesie en internationale samenwerking. De verenigingen hebben via de thematische werkgroepen direct contact met de Europese instellingen.

Gemeenten worden vertegenwoordigd in de Policy Committee door:

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter

Cor Lamers, burgesmeester van Schiedam
Luzette Kroon, burgemeester van Waterland

Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester van Maastricht

Bekleedt de ere functie van Executive President. Dit houdt in dat zij CEMR vertegenwoordigt bij Europese en internationale bijeenkomsten.

Meer informatie

De VNG ondersteunt de gemeentebestuurders in de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR is een politiek assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers in Brussel.

Het CvdR is de spreekbuis van decentrale overheden en zorgt ervoor dat decentrale overheden betrokken worden bij de totstandkoming van het Europese wetgevingsproces. Dat is belangrijk aangezien een groot deel van de Europese wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

Het CvdR behartigt de belangen van decentrale overheden en verkleint de afstand tussen de EU en haar burgers. In het CvdR zijn de decentrale bestuurders van alle 28 EU-lidstaten vertegenwoordigd.


Het CvdR als adviesorgaan van de EU

De voornaamste opdracht van het CvdR is om in het Europese besluitvormingsproces de decentrale overheden uit de EU te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen door het opstellen van adviezen voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.


Leden Nederlandse delegatie CvdR

Vanuit Nederland zijn de provincies en gemeenten in het CvdR vertegenwoordigd. De Nederlandse delegatie bestaat uit 24 leden: 6 leden en 6 plaatsvervangende leden van de provincies en 6 leden en 6 plaatsvervangende leden vanuit de gemeenten. De Nederlandse delegatie wordt ondersteund door het IPO en de VNG.

De leden zijn verdeeld over de verschillende commissies van het CvdR.

De gemeentelijke leden zijn binnen de VNG lid van de commissie Europa en Internationaal.

De Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio's bestaat uit:

Voorzitter

De heer Wim van de Donk

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX
Lid van het Bureau

Contact
Postbus 90151
5200 MC ’s Hertogenbosch
0031 (0) 736812150
www.brabant.nl

Assistent
Martijn Meuwissen

Ondersteuning vanuit het IPO-bureau
Jop van Unnik


Vice-voorzitter

Mevrouw Annemiek Jetten

Burgemeester van Vlaardingen
Politieke partij: PES (PvdA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT
Lid van het Bureau

Contact
Markt 11
3131CR Vlaardingen
010-2484271
www.vlaardingen.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau

Inge Bruijns (ondersteuning NAT Commissie)
Simone Goedings (ondersteuning vicevoorzitter)


Leden en plaatsvervangende leden

De heer Ahmed Aboutaleb

Burgemeester van Rotterdam
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
www.rotterdam.nl

Assistent
Hans Verdonk


De heer Bouke Arends

Burgemeester Westland
Politieke partij: PES (PVDA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
De Klepel 372
7811 KX Emmen
0591685503
https://www.emmen.nl/

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Bas van den Barg


Mevrouw Jeannette Baljeu

Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 90602
2509 LP ‘s-Gravenhage
0031 (0) 704417013
www.zuid-holland.nl

Assistent
Suzanne Ootes en Jacqueline Spuijbroek 


De heer Bert Bouwmeester

Burgemeester van Coevorden
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX, Interregionale groep grensoverschrijdende samenwerking

Contact
Postbus 2
7740 AA Coevorden
14 0524
www.coevorden.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Caspar Sluiter


De heer Theo Bovens

Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van Commissie SEDEC
Plv. lid van het Bureau

Contact
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
00 31 (0) 433897001
www.limburg.nl

Assistent
Eric Lemmens


Mevrouw Saskia Bruines

Wethouder te ’s-Gravenhage
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 12600
2500 DJ ’s-Gravenhage
0031 (0) 703532650
www.denhaag.nl

Assistent
Frans van Bork


De heer René de Heer

Wethouder Zwolle
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Stadhuis, Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
038 4982434
www.zwolle.nl

Assistent
Peter Rhebergen

Ondersteuning van het VNG-bureau
Bas van den Barg


Mevrouw Marcelle Hendrickx

Wethouder te Tilburg
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
0031 (0) 135429011
http://www.tilburg.nl

Assistent
Karin van den Berg

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Bas van den Barg


De heer Hans Janssen

Burgemeester van Oisterwijk
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX
Plv. lid van het Bureau
Lid van de election observation pool en lid van de contact group CvdR–Congres

Contact
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk
0031 (0)13-5291200
www.oisterwijk.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Caspar Sluiter


De heer Rob Jonkman

Wethouder te Opsterland
Politieke partij: ECR (CU)
Voorzitter van de ECR
Lid van het CvdR
Lid en ECR woordvoerder van de Commissie ECON
Lid van het Bureau

Contact
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag
0512 386 222
www.opsterland.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Caspar Sluiter


De heer Klaas Kielstra

Gedeputeerde van de provincie Fryslân
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
0031 (0) 582925519
http://www.fryslan.frl/

Assistent
Meije Gildemacher


De heer Cor Lamers

Burgemeester van Schiedam
Politiek partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van het Bureau
Voorzitter van de Commissie ENVE
Lid van de Commissie CAFA

Contact
Postbus 1501
3100 EA Schiedam
0031 (0) 102191014
www.schiedam.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Jody van Diemen (ondersteuning Commissie ENVE)
Simone Goedings (ondersteuning voorzitter ENVE)


De heer Cees Loggen

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
0031 235155148
http://www.noord-holland.nl/

Assistent
Ilse Buijs


De heer André van de Nadort

Burgemeester van Weststellingwerf
Politieke partij: PES (PvdA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE
PES woordvoerder in de Commissie ENVE

Contact
Postbus 7
9790 AA Ten Boer
0032 (0) 503028811
www.tenboer.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Jody van Diemen


Mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel

Burgemeester Hof van Twente
Politieke partij: EVP (CDA)
Plv. lid van het CvdR

Contact
Postbus 54
7470 AB Goor
0547-858585
www.hofvantwente.nl


Mevrouw Mariëtte Pennarts-Pouw

Gedeputeerde van de provincie Utrecht
Politieke partij: PES (GroenLinks)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
0031 (0) 302583500
http://www.utrecht.nl/

Assistent
Joanne Swets


De heer Ben de Reu

Gedeputeerde van de provincie Zeeland
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. Lid van het CvdR
Lid van Commissie CIVEX

Contact
Postbus 6001
4330 LA  Middelburg
0118-631327
https://www.zeeland.nl/

Assistent
Arnoud Guikema


De heer Michiel Rijsberman

Gedeputeerde van de provincie Flevoland
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0031 (0) 320265658
http://www.flevoland.nl/

Assistent
Sidony Venema


De heer Michiel Scheffer

Gedeputeerde van de provincie Gelderland
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
0031 (0) 263599095
http://www.gelderland.nl/

Assistent
Vivian Stribos


De heer Henk Staghouwer

Gedeputeerde van de provincie Groningen
Politieke partij:  ECR (CU)
Plv. Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 610
9700 AP Groningen
0031 (0) 503164707
http://www.provinciegroningen.nl

Assistent
Elmer Koole


De heer Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde van de provincie Drenthe
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 122
9400 AC Assen
0031 (0) 592365560
http://www.drenthe.nl/

Assistent
Martien Haasjes


Mevrouw Annemiek Traag

Gedeputeerde van de provincie Overijssel
Politieke partij: ALDE (D66)
Lid CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
0031 (0) 384998733
http://www.overijssel.nl/

Assistent
Tjerk Sytsema


Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse delegatie naar het CvdR wordt gevoerd door De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De delegatie wordt ondersteund door twee delegatiecoördinatoren één vanuit het IPO en één van de VNG:

Simone Goedings
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contact:
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
+31 629543628
simone.goedings@vng.nl


Jop van Unnik
Interprovinciaal Overleg (IPO)

Contact:
Trierstraat 59-61
1040 Brussel
+31 (0)6 5568 6620
vanunnik@nl-prov.eu


Meer informatie

Vraagstukken die in Nederland centraal staan op het gebied van lokale democratie, de autonomie van gemeenten, de integratie van statushouders en het bevorderen van mensenrechten en een inclusieve samenleving, spelen ook in gemeenten in Europa. Ook zijn er overkoepelende Europese trends die invloed hebben op de lokale democratie in Nederland. Om die reden is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen in deze Europese context.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (kortweg het Congres) is een instelling van de Raad van Europa en biedt een platform voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van de Raad van Europa voor het bespreken van deze vraagstukken en monitort de lokale autonomie, democratie en verkiezingen in Europa. Deze monitoringsactiviteiten zijn van groot belang voor de waarborging van de kwaliteit van zowel de representatieve democratie als de vernieuwingen van de democratie.


Wist je dat?

 • De Raad van Europa 47 lidstaten heeft waaronder alle EU-landen, maar ook landen als Turkije, Rusland en Azerbeidzjan.
 • De Raad van Europa is opgericht na de tweede wereldoorlog in 1949 om mensenrechten en democratie te bevorderen in Europa.
 • Het Europese Hof van de Mensenrechten onderdeel is van de Raad van Europa.

Prioriteiten

De prioriteiten van het Congres voor de periode 2017 tot en met 2020 sluiten aan bij de VNG Agenda 2018 en hebben aandacht voor belangrijke vraagstukken die momenteel spelen in gemeenten in Nederland en de andere 46 lidstaten van de Raad van Europa. De prioriteiten van het Congres voor de periode 2017 - 2020 zijn als volgt geformuleerd:

 1. De kwaliteit verbeteren van lokale en regionale democratie: het monitoren van lokale democratie, verkiezingsobservatie, dialoog met lidstaten over de implementatie van het Handvest. Daarnaast is er aandacht voor het bevorderen van het bewustzijn over mensenrechten als minimumstandaarden bij lokaal maatwerk.
 2. Veilige en inclusieve samenlevingen bevorderen: deze prioriteit is gericht op verschillende thema’s die momenteel actueel zijn voor lokale en regionale overheden in Europa, zoals het tegengaan en voorkomen van radicalisering, de integratie van vluchtelingen en migranten en burger- en jeugdparticipatie.

Nederlandse delegatie naar het Congres

De Nederlandse delegatie naar het Congres bestaat uit 14 gemeentelijke en provinciale bestuurders en wordt ondersteund door de VNG en het IPO. De leden zijn actief in de verschillende commissies van het Congres. Deze commissies brengen adviezen en resoluties uit die besproken en aangenomen worden  tijdens de tweejaarlijkse plenaire vergadering in Straatsburg.

Alle gemeentelijke leden zijn lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

De Nederlandse delegatie is actief binnen de volgende commissies:

Monitoringcommissie

De monitoringcommissie is verantwoordelijk voor de toetsing van de naleving van het Europees Handvest op het gebied van de lokale autonomie, door middel van onderzoeksmissies in verschillende lidstaten en het opstellen van rapporten en aanbevelingen.

Governance commissie

De governance commissie stelt rapporten op over thema’s die te maken hebben met goed bestuur, zoals gemeentefinanciën, interbestuurlijke samenwerking grensoverschrijdende samenwerking en transparantie.

Current Affairs commissie

De Current Affairs Commissie houdt zich bezig met actuele thema’s die spelen bij gemeenten vanuit lokaal en regionaal oogpunt zoals de rechten van personen met een beperking, jeugdparticipatie, de integratie van statushouders en de aanpak van radicalisering.


Leden Nederlandse delegatie

Dit zijn de leden van de Nederlandse delegatie naar het Congres:

Dhr. Wienen (Jos) burgemeester Haarlem

 • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het Congres (vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie)
 • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

Dhr. Bengevoord (Joris), burgemeester Winterswijk

 • Plv. lid van het Congres (Governance commissie)

 • Portefeuille: Regionale samenwerking en relatie stad-platteland

Mw. van den Berg (Brigitte), wethouder Beverwijk

 • Lid van het Congres (Current Affairs commissie)

 • Portefeuille: Integratie statushouders


Dhr. Bergmann (Harald), burgemeester Middelburg

 • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau

Mw. Delissen-van Tongerlo (Wilma), burgemeester Peel en Maas 

 • Lid van het Congres (Governance commissie)
 • Portefeuille: Goed bestuur

Dhr. Gabriëls (Geert), wethouder Weert

 • Plv. lid van het Congres (Current Affairs commissie)

 • Portefeuille: Inclusieve samenleving


Mw. Kroon (Luzette), burgemeester Waterland

 • Plv. lid van het Congres (Monitoring commissie)

 • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie


Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse delegatie naar het Congres van de Raad van Europa wordt gevoerd door De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO):

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500GK Den Haag
+31 (0) 70 373 8707
Delegation.congress@coe.int
www.vng.nl

IPO

Interprovinciaal overleg
Postbus 16107
2500 BC Den Haag
+31 (0) 70 888 12 37
www.ipo.nl


Meer informatie

United Cities and Local Governments (UCLG) is de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten. Op dit moment verenigd en vertegenwoordigd UCLG meer dan 240.000 gemeenten, steden, regio’s en metropolen, alsook 175 lokale en regionale verenigingen van overheden. UCLG werd in 2004 opgericht, als opvolger van de International Union of Local Authorities (IULA) en de United Towns Organization (UTO).

Kerntaken

1. Beïnvloeden globale agenda’s

UCLG vertegenwoordigt lokale overheden bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. De afgelopen jaren is veel werk verzet om de lokale dimensie van globale vraagstukken op de kaart te krijgen, zoals klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking, rampenbestrijding etc. In verschillende VN-rapporten wordt de rol van lokale overheden inmiddels erkend. UCLG zit steeds vaker aan tafel als dé vertegenwoordiger van lokale en regionale overheden.

2. Mondiaal netwerk voor het versterken van lokale overheden

UCLG bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen burgemeesters, raadsleden en ambtenaren via werkgroepen en commissies.

3. Kennisinstituut rond lokale overheden wereldwijd 

UCLG is het wereldwijde informatiepunt voor kennis over lokale democratie via de Global Observatory on Local Democacy (GOLD); elke drie jaar verschijnt een rapport over de staat van lokaal bestuur wereldwijd (op een specifiek thema). De vorige editie ging over stedelijke ontwikkeling en de New Urban Agenda. Hier vind je de executive summary, ter informatie. Het GOLD V rapport is in de maak; die editie zal over het “localizen” van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals/Global Goals) gaan. Bij de jaarlijkse High Level Political Forum on Sustainable Development, een VN conferentie die in het teken staat van de voortgang op de Sustainable Development Goals, is UCLG verenigt in de ‘Global Taskforce’, samen met een groep stedennetwerken (o.a. Metropolis, C40, ICLEI). UCLG zit de Global Taskforce voor.

De VNG in UCLG

De belangrijkste besluitvormingsorganen van UCLG zijn de World Council en de Executive Bureau. Daarnaast vindt één keer per drie jaar de Algemene Vergadering plaats (de volgende vindt plaats in 2019, in Durban, Zuid-Afrika). De VNG is namens alle Nederlandse gemeenten lid van UCLG. Vertegenwoordiging in UCLG is een zaak van het bestuur en de VNG-commissie Europa en Internationaal. VNG International verzorgt de voorbereiding voor en begeleiding bij alle UCLG vergaderingen.

De VNG is binnen UCLG vertegenwoordigd in:

 • De Executive Bureau (dagelijks bestuur) – 1 zetel
 • De World Council (hoogste besluitvormingsorgaan) – 2 zetels
 • De Financial Management Committee (financiële audit) – 1 zetel voor de Benelux
 • De Policy Council “Opportunities for all” – 1 zetel
 • De werkgroep “Capacity and Institution Building” - voorzitter

Meer informatie

Zie ook

 • About VNG (the Association of Netherlands Municipalities)