Global Goal 16 richt zich op het verminderen van alle vormen van geweld, aanpak corruptie, zorgen voor effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen en voor responsieve, participatieve en representatieve besluitvorming, toegang tot informatie en bescherming van vrijheden.

VREEDZAME EN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING VOOR IEDEREEN EN EFFECTIEVE, VERANTWOORDELIJKE EN INCLUSIEVE INSTELLINGEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Zorgdragen voor orde en veiligheid: toezicht en handhaving, preventie; regie op veiligheidshuizen
 • Publieke verantwoording begroting, monitoring maatschappelijke impact
 • Actuele communicatie strategie, burger (tevredenheids-)survey
 • Versterken lokale democratie, draagvlak voor besluiten zoeken, heldere structuren voor stakeholderbetrokkenheid bij besluitvorming en uitvoering
 • (Digitale) toegang tot informatie verbeteren,
 • Integriteit bestuur, bestrijden corruptie.
 • Transparant, interactief en zorgvuldig besturen

Wat kunt u doen?

 • Verbinding veiligheidstaken met zorgketen, gevoel van veiligheid in de wijken in kaart brengen, bewoners betrekken bij buurtpreventie      
 • Dienstverlenende en lerende houding versterken
 • Interactieve beleidsvorming, aansluiten bij duurzaam initiatief uit de samenleving, horizontale stakeholder netwerken stimuleren
 • Meedoen aan democratic challenge, proeftuinen
 • Ruimte geven aan burgerinitiatief, directe democratie, burgerbegrotingen. Regelluwe experimenteerzones instellen

Meer informatie