Global Goal 10 gaat over sociale, economische en politieke insluiting van iedereen; gelijke kansen scheppen, ordelijke, veilige en verantwoorde migratie en mobiliteit van mensen mogelijk maken.

ONGELIJKHEID IN EN TUSSEN LANDEN BEPERKEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Positie kwetsbare groepen in kaart brengen
 • Segregatie in onderwijs tegengaan, schooluitval voorkomen; participatie en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking
 • Tegengaan discriminatie, intimidatie en geweld tegen minderheden
 • Bevorderen sociale cohesie in wijken, ook via ruimtelijke planning en woonbeleid
 • Sport, cultuur en kunst breed toegankelijk en maken
 • Culturele diversiteit stimuleren, ook in de eigen organisatie
 • Opvang vluchtelingen
 • Huisvesting, integratie, onderwijs, gezondheid en participatie statushouders

Wat kunt u doen?

 • Bevorderen inclusief onderwijs en integrale kindcentra
 • Jongerenraad ondersteunen
 • Participatie minderheden en kwetsbare groepen in activiteiten gemeente en in de raad bevorderen
 • Ontmoetingsplekken creëren
 • Evenementen/campagne rond (culturele) diversiteit, rechten van LGBT(i), wereldburgerschap
 • Internationale samenwerking en uitwisseling rond armoedebestrijding
 • Eigen sociale voetafdruk verminderen
 • Partnerschap Inclusie van migranten en vluchtelingen (Amsterdam)
 • City deal ‘inclusieve stad’
 • Expertise internationaal ter beschikking stellen voor opvang in de regio (LOGOREP)

Meer informatie