De Global Goals zijn 17 wereldwijd erkende doelen voor een duurzame en inclusieve samenleving. Deze doelen hebben sterk te maken met de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en helpen gemeenten om beleid integraal vorm te geven. De Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd, vormen namelijk een samenhangend raamwerk van duurzame, economische en sociale doelen. Gemeenten4GlobalGoals is een netwerk van gemeenten die de 17 Global Goals hebben omarmd, en op lokaal niveau deze doelen nastreven.

Op deze pagina vindt u:

  • Hoe uw gemeente kan deelnemen aan het Gemeenten4GlobalGoals netwerk
  • Wat Gemeenten4GlobalGoals doet voor gemeenten
  • Beschrijvingen van de 17 Global Goals
  • Praktijkvoorbeelden, handreikingen en tools

Doe mee met Gemeenten4GlobalGoals

Logo met de tekst: Gemeenten voor Global Goals, samen op weg naar een duurzame wereld

Het Gemeenten4GlobalGoals netwerk stimuleert en ondersteunt zoveel mogelijk gemeenten in het werken met de Global Goals. De VNG nodigt alle Nederlandse gemeenten uit zich aan te sluiten bij het netwerk. Daarmee onderschrijft uw gemeente de visie en leidende principes van Gemeenten4GlobalGoals, en kunt u gebruikmaken van ondersteuning door de VNG en de inspirerende voorbeelden van andere Global Goals gemeenten. 

Lees meer over aansluiten bij Gemeenten4GlobalGoals

Wat doet Gemeenten4GlobalGoals?

Gemeenten4GlobalGoals stimuleert en ondersteunt gemeenten om de Global Goals in het beleid op te nemen. We adviseren gemeenten, organiseren ontmoetingen en kennisuitwisseling, verzamelen praktijkvoorbeelden en produceren hulpmiddelen voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren.

Lees meer over wat Gemeenten4GlobalGoals voor uw gemeente kan betekenen

De 17 Global Goals / Sustainable Development Goals

Per Global Goal hebben we kort samengevat waar het doel over gaat, belangrijke taken voor gemeenten en voorbeelden van actiepunten. Uitgebreidere informatie vindt u in de handreiking Global Goals in het gemeentelijk beleid (pdf, 6,2 MB).

Lees meer over de 17 Global Goals

Handreikingen en tools voor Global Goals gemeenten

Hoe brengt u als gemeente de Global Goals in de praktijk? Hoe hebben andere gemeenten Global Goals beleid ontwikkeld? 

Gelukkig hoeft niet iedere gemeente het wiel zelf uit te vinden. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar die praktische handvatten bieden en inspiratie geven om werk te maken van de doelen. Daarnaast zijn er handreikingen met verdiepende informatie over het inbedden van de Global Goals in het gemeentebeleid.

Bekijk alle tools en handreikingen

Hoe staat het met de Global Goals in uw gemeente?

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de implementatie van de Global Goals. Maar hoe maakt u dit lokaal meetbaar? De VNG heeft een dashboard ontwikkeld met een standaardset indicatoren voor gemeenten. Als u op het dashboard klikt op het gekleurde blokje van een van de doelen, opent de database en zijn de indicatoren van dit doel direct te zien.

Ga naar het Global Goals dashboard

Publicaties & Brieven