Gemeenten 4 Global Goals

Gemeenten 4 Global Goals

De Gemeenten4GlobalGoals campagne stimuleert en ondersteunt zoveel mogelijk gemeenten in het werken met de Global Goals (SDG’s). Lees hier meer informatie over meedoen aan de campagne, de campagne zelf, welke gemeenten er al meedoen, en over wat het betekent om Global Goals Gemeente te zijn.

De 17 Global Goals

Per Global Goal hebben we kort samengevat waar het doel over gaat, belangrijke taken voor gemeenten en voorbeelden van actiepunten. Uitgebreidere informatie vindt u in de handreiking 'De Global Goals in het gemeentelijk beleid'.

Tools en actieformats

Hoe brengt u als gemeente het werk aan de Global Goals in de praktijk? Maak gebruik van onze tools en actieformats om werk te maken van de doelen!

Global Goals gemeentebordje

Gemeenten grensbordjes

Vraag bij ons een op maat gemaakt logo aan en plaats de nieuwe bordjes aan uw gemeentegrens.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Hoe staat het met de Global Goals in uw gemeente?

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de implementatie van de Global Goals. Maar hoe maakt u dit lokaal meetbaar? De VNG heeft een dashboard ontwikkeld met een standaardset indicatoren voor gemeenten. Als u op het dashboard klikt op het gekleurde blokje van een van de doelen, opent de database en zijn de indicatoren van dit doel direct te zien.

Praktijkvoorbeelden

Vind hier inspirerende praktijkvoorbeelden van andere Global Goals Gemeenten.

Vlog Deventer

Deventer is een van de meest inspirerende Global Goals-gemeenten. Wethouder Thomas Walder vertelt over de verbinding tussen gemeente, inwoners en bedrijven, die de Global Goals gebruiken als inspiratie en houvast op weg naar een eerlijkere en duurzamere wereld.

Global Goal 11 Huis

In januari 2020 is ons pand gedoopt tot Global Goal 11 Huis. Meer weten over wat dat betekent?

Publicaties & Brieven