Heeft uw gemeente de Global Goals in 2023 op een vernieuwende of inspirerende manier toegepast? Ding dan mee naar de titel ‘Meest Inspirerende Global Goals gemeente’. Meld uw gemeente voor 28 april aan voor de Global Goals gemeenteverkiezing.
Tijdens de VNG Bestuurdersdag 2022 organiseerde de VNG-commissie Europa en Internationaal een deelsessie over 2 concepten voor integrale duurzaamheid: Brede Welvaart en Global Goals. Gemeenten kunnen deze concepten praktisch toepassen voor een integrale beleidsvisie en een breed toetsingskader.
De opvolger van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is het manifest MVOI, waarin de ‘O’ voor opdrachtgeven is toegevoegd. Het tekenen van dit nieuwe manifest helpt gemeenten bij het invullen van hun duurzaamheidsambities en het werken aan de Global Goals.
De verjaardag van de Global Goals (ofwel SDG’s) had dit jaar een zeer serieuze toon. Na 7 jaar maken Nederland en de wereld nog veel te weinig vooruitgang om de doelen te bereiken. Tijdens SDG Action Day sprak de VNG met gemeenten over verduurzaming aan de hand van ons nieuwe virtual reality spel.
De Global Goals, ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn een waardevol beleidsinstrument voor gemeenten. Om de gemeenteraad op weg te helpen, heeft de VNG voorbeeldteksten opgesteld voor het agenderen van de Global Goals in de raad.
De VNG hijst op vrijdag 23 september samen met zo veel mogelijk gemeenten de Global Goals-vlag. Daarmee laten we zien dat we via de 17 Global Goals streven naar een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving in 2030. Doe ook mee en meld uw gemeente aan.
De VNG, IPO en UvW hebben een rapport uitgebracht over de Global Goals vanuit het perspectief van de decentrale overheid. Dit rapport bevat naast data ook aanbevelingen aan gemeenten, provincies en waterschappen voor de toekomst.
Ook dit jaar lieten de vele inspirerende inzendingen voor de Global Goals Gemeenteverkiezing zien dat de duurzaamheidsdoelen een rol spelen in de beleidsagenda van gemeenten. In de 3 categorieën zijn dit jaar de gemeenten Aalten, Amstelveen en Opsterland als winnaars uit de bus gekomen.
Hoe Nederlandse decentrale overheden ervoor staan in het behalen van de Global Goals (of Sustainable Development Goals, SDG’s) vindt u dit jaar in het hoofdstuk Decentrale overheden van de Nationale SDG Rapportage. Deze werd gepresenteerd tijdens de nationale verantwoordingsdag op 18 mei.
Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de implementatie van de Sustainable Development Goals (Global Goals). Maar hoe maakt u dit lokaal meetbaar? De VNG heeft een standaardset aan SDG-indicatoren voor Nederlandse gemeenten ontwikkeld. Het dashboard is nu beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl.