De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.

Transformatie van de binnenstad

Met een innovatieve en duurzame herleving van de binnenstad wist de gemeente Hengelo de jury te overtuigen dat zij de titel ‘Meest Inspirerende Global Goals gemeente 2023’ heeft verdiend. Het project wist eerder ook al de prijs voor ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject van Nederland’ binnen te slepen.

De binnenstad van Hengelo wordt getransformeerd van een uitgebreid winkelgebied met veel leegstand en een groot verhard plein naar een compacte binnenstad met een combinatie van wonen, winkelen en verblijven. Deze noodzaak is vertaald naar kansen en oplossingen waardoor de binnenstad – in co-creatie met ondernemers en inwoners – mooier, groener en klimaatbestendiger is gemaakt. Hierbij is gebruikgemaakt van duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van waterberging, groen en materiaalgebruik.

Een plein dat inmiddels door de Hengeloërs vol enthousiasme in gebruik is genomen

Wethouder Gerard Gerrits: ‘Een geweldige blijk van waardering voor de samenwerking die heeft geleid tot ons prachtige nieuwe marktplein. Veelzijdig, duurzaam, groen en sfeervol; een plein voor alle leeftijden. Met een podium voor optredens en diverse plekken om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, te spelen en te genieten van een hapje en een drankje. Een plein dat inmiddels door de Hengeloërs vol enthousiasme in gebruik is genomen.’ 

Speurtocht met app

Wat het project extra bijzonder maakt, is de app die is ontwikkeld om de Global Goals, ook wel SDG’s genoemd, te visualiseren. Met deze app kan de speciaal ontwikkelde ‘SDG-GO speurtocht’ worden gespeeld, waarmee 11 Global Goals op het plein kunnen worden opgezocht. Deelnemers kunnen met deze speurtocht zelfs prijzen winnen. 

Global Goals als kader

Hengelo heeft zich als Global Goals gemeente in het coalitieprogramma gecommitteerd aan duurzame, groene en klimaatadaptieve ambities. Daarom is de gemeente voor de herinrichting van de binnenstad op zoek gegaan naar een partner die zich ook wilde committeren aan de ambities van de Global Goals. Daardoor werden in het uiteindelijke ontwerp concrete plannen opgenomen om hittestress te voorkomen, materialen opnieuw te gebruiken en regenwater op en onder het plein op te slaan. 

Co-creatieproces

In het project is een omvangrijke groep partners en stakeholders betrokken om vanaf het begin mee te praten. Niet alleen inwoners en ondernemers uit de binnenstad werkten mee, ook studenten van Saxion en het ROC Twente, de natuur- en milieuraad, Fietserbond en de gehandicaptenraad. In totaal hebben meer dan 1000 mensen actief geparticipeerd, waardoor het plan op groot draagvlak kon rekenen.