In binnensteden en stad- en dorpskernen komen veel opgaven samen. Naast stedelijke transformatie gaat het ook om digitalisering en andere ondernemerschapsvraagstukken (van verborgen armoede onder ondernemers tot de positie van de ondernemer in de waardeketen), arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteitsvraagstukken (stadsdistributie, de rol van de auto in de stad/parkeren, Co2-reductie), klimaatadaptatie en groenvoorziening en ook datavraagstukken (verzamelen van data in de publieke ruimte, binnenstadsmonitoring, interactie met bezoekers).

Gemeenten werken nauw samen met ondernemers en vastgoedpartijen, inwoners, maatschappelijke organisaties, en - in de regio - met buurgemeenten, medeoverheden en kennis- en onderwijsinstellingen in hun aanpak van de binnenstad. Lees meer over het beleid voor vitale binnensteden en kernen op de pagina van het Bestuurlijk Netwerk Economie.

Artikelenreeks rond het vraagstuk aantrekkelijke binnensteden en kernen

Geldgebrek vormt het grootste obstakel voor gemeenten bij de opgave hun centra compacter te maken en te vergroenen, zo bleek onlangs uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Hoe gaan gemeenten daarmee om? In een korte serie interviews van Binnenlands Bestuur komen wethouders hierover aan het woord.

Retailagenda

Doel van de Retailagenda, een initiatief van het ministerie van EZ, betrokken organisaties en marktpartijen, is een gezonde, toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda startte in 2015 en werd in 2018 verlengd met (ten minste) twee jaar. De vervolgaanpak heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s: regionale sturing, lokale transformatie, flexibilisering van de huurmarkt, Human Capital Agenda, kenniscreatie en innovatie.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk de binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Lees verder

Hoe staat het met de vitaliteit van de binnenstad en kernen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven