Geachte woordvoerders economie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat,

U heeft op 19 april uw debat ondernemen en bedrijfsfinanciering. De VNG geeft graag de volgende aandachtspunten mee voor het debat. Hieronder gaan we in op:

  1. Impulsaanpak winkelgebieden: erken binnensteden en kernen als belangrijke werklocaties die momenteel onder zware druk staan en waarvoor een gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig is;
  2. Staat van het MKB: gemeenten hebben diverse wensen aan het rijk om de dienstverlening aan ondernemer te verbeteren.