Het brede mkb is goed voor zo’n 60% procent van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in onze gemeenten. Gemeenten hebben richting ondernemers als eerste overheid voor wat betreft het vestigings- en ondernemersklimaat een belangrijke rol: zorg dragen voor een vraaggerichte dienstverlening en heldere en goede regelgeving. Daarnaast is een toekomstbestendig mkb voor gemeenten van belang: niet alleen wat betreft de brede welvaart en werkgelegenheid maar ook wat betreft de uitvoering van belangrijke transities en grote maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan verduurzaming, energie, circulariteit en digitalisering. 
Lees meer: VNG-speerpunten economie > Breed mkb en innovatie

Wat doet de VNG?

deelnemers aan een VNG-bijeenkomst in de foyer tijdens een pauze

De VNG ondersteunt gemeenten door webinars, publicaties en bijeenkomsten. We willen gemeenten daarbij verbinden en inspireren door effectieve handvatten te bieden voor verdere verbetering en professionalisering van ondernemersdienstverlening. Samen met het ministerie van EZK, het IPO, VNO-NCW en MKB-Nederland werken we aan het versimpelen van de toegang van ondernemers tot (boven)regionale investeringen, een groter doelbereik van MKB-instrumentaria en het meenemen van ondernemers naar een duurzame, circulaire en digitale economie.

Bekijk het overzicht van onze partners en ondersteunende organisaties

Winkeltijdenwet

Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. 

Lees meer over de Winkeltijdenwet

Panel economie

Meld u aan voor ons Panel economie. Bekijk inzichten, trends en uitkomsten van het panel.

Meer informatie en aanmelden

Meest recente discussies op het VNG-forum

Economie

755 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 juni 2024 om 06:53

Hoe staat het ervoor met het MKB in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in het dashboard MKB Breed en Innovatie op waarstaatjegemeente.nl

Velden met een * zijn verplicht.

Ondernemers door de crisis helpen: inspirerende artikelen

Corona heeft onze economie hard geraakt. Veel ondernemers zitten in zwaar weer of zijn inmiddels failliet gegaan. Wat doen gemeenten om ondernemers zo goed mogelijk te helpen? Dat is te lezen in een reeks van 6 artikelen naar aanleiding van het VNG-onderzoek ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’ en daarbij aansluitende webinars.

Lees de artikelen

Publicaties & Brieven