Datum

Met deze toolkit kunnen gemeenten zelf of met behulp van een onderzoeksbureau peilen hoe ondernemers hun beleid en dienstverlening ervaren. 

Ondernemers zijn van maatschappelijk belang voor het economisch klimaat en de bedrijvigheid. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van ondernemers, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt hierbij.

De resultaten uit de Ondernemerspeiling bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

  • (Digitale) dienstverlening
  • Lokale regel- en lastendruk
  • De relatie ondernemer – gemeente
  • Economisch beleid
  • Vestigingsklimaat

De resultaten van elke uitgevoerde Ondernemerspeiling komen op de website Waarstaatjegemeente.nl wanneer de gegevens worden aangeleverd.

Betrokken organisaties

  • VNG Realisatie

Contactpersoon

Wilt u contact opnemen met een van de organisaties die hier genoemd zijn? Neem dan contact op met dienstverlening.realisatie@vng.nl