Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur waardoor gemeenten de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kunnen optimaliseren.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Gemeenten willen regie en coördinatie op de e-Overheid. Gemeenten, Rijk en andere (landelijke) partners dienen zich in te zetten voor een betere en efficiëntere (overheids)brede samenwerking om de privacy van burgers te beschermen en integraal werken mogelijk te maken.

Position papers digitale overheid

De VNG heeft vier samenhangende position papers gepubliceerd over de belangrijkste actuele onderwerpen op het gebied van de digitale transitie. Ze laten zien wat het beleid van de VNG is op deze onderwerpen en geven aan wat gemeenten verwachten van externe stakeholders, waaronder het Rijk.

Technologische trends op een rijtje

Een steeds groter deel van ons leven en werk verloopt via digitale kanalen, zo ook de dienstverlening van overheden. Ook gemeenten krijgen te maken met virtual reality en kunstmatige intelligentie. Wij zetten de technologische trends op een rijtje.

Commissie Informatiesamenleving

De commissie Informatiesamenleving houdt zich bezig met de volgende thema's: Trendwatching, Sturen met informatie, Lokaal bestuur en democratie, Digitale Dienstverlening, Fysiek Domein, Sociaal Domein, Financiën en economie, Collectiviseren gemeentelijke ICT.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

De gemeente is er voor haar burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij moeten kunnen rekenen op de gemeente als betrouwbare en transparante partner, die de informatie en ondersteuning levert die zij nodig hebben. Innovatie in bijvoorbeeld digitale dienstverlening helpt gemeenten om meer mensen beter van dienst te kunnen zijn. Global Goals 9 en 16 gaan hierover.