Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur waardoor gemeenten de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kunnen optimaliseren.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Gemeenten willen regie en coördinatie op de e-Overheid. Gemeenten, Rijk en andere (landelijke) partners dienen zich in te zetten voor een betere en efficiëntere (overheids)brede samenwerking om de privacy van burgers te beschermen en integraal werken mogelijk te maken.

Impact digitalisering op de samenleving ​​​​​​​

Het team Informatiesamenleving van de VNG bezoekt bestuurders door heel het land om in gesprek te gaan over de digitale transitie. We bespreken de diepgaande impact van digitalisering op de samenleving en horen van onze gesprekspartners graag het gemeentelijk perspectief hierover. Verder informeren we gemeenten over de ontwikkelingen die gaande zijn om de kansen en risico's die de transitie met zich meebrengt scherp te krijgen. In een overzicht vindt u publicaties, handreikingen en tools binnen dit thema.

Technologische trends op een rijtje

Een steeds groter deel van ons leven en werk verloopt via digitale kanalen, zo ook de dienstverlening van overheden. Ook gemeenten krijgen te maken met virtual reality en kunstmatige intelligentie. Wij zetten de technologische trends op een rijtje.

Commissie Informatiesamenleving

De commissie Informatiesamenleving houdt zich bezig met de volgende thema's: Trendwatching, Sturen met informatie, Lokaal bestuur en democratie, Digitale Dienstverlening, Fysiek Domein, Sociaal Domein, Financiën en economie, Collectiviseren gemeentelijke ICT.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

De gemeente is er voor haar burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij moeten kunnen rekenen op de gemeente als betrouwbare en transparante partner, die de informatie en ondersteuning levert die zij nodig hebben. Innovatie in bijvoorbeeld digitale dienstverlening helpt gemeenten om meer mensen beter van dienst te kunnen zijn. Global Goals 9 en 16 gaan hierover.