Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur waardoor gemeenten de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kunnen optimaliseren.

Onderwerpen als (online) dienstverlening aan inwoners en ondernemers, digitale toegankelijkheid en de Wmebv vindt u in de rubriek Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Gemeenten kiezen ervoor de informatiesamenleving te omarmen en niet aan de zijlijn te staan. Vanuit dat perspectief pakken ze de kansen die digitalisering biedt. Tegelijkertijd moeten ze blijven duiden en reflecteren als het gaat om de inzet van (nieuwe) technologie en publieke waarden. Belangrijk blijft dat de basis op orde is, het begint met een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. De VNG is er voor alle gemeenten. Dat betekent dat we de achterlopers niet achterlaten, maar de voorlopers ook niet alleen laten.

Trends Informatiesamenleving

trendrapport informatiesamenleving

Het jaarlijkse Trendrapport Informatiesamenleving biedt gemeenten een overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving. U leest er onder andere inhoudelijke analyses en interviews met wethouders en burgemeesters over hoe zij omgaan met digitale vraagstukken in de gemeente.

Impact digitalisering op de samenleving ​​​​​​​

Het team Informatiesamenleving van de VNG bezoekt bestuurders door heel het land om in gesprek te gaan over de digitale transitie. We bespreken de diepgaande impact van digitalisering op de samenleving en horen van onze gesprekspartners graag het gemeentelijk perspectief hierover. Verder informeren we gemeenten over de ontwikkelingen die gaande zijn om de kansen en risico's die de transitie met zich meebrengt scherp te krijgen. In dit overzicht vindt u publicaties, handreikingen en tools binnen dit thema.

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

AVG-Privacy

4251 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 12 april 2024 om 15:58

Grip op informatie

2815 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 11 april 2024 om 08:51

Regie op ICT

1671 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 april 2024 om 12:04

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Commissie Informatiesamenleving

De VNG-commissie Informatiesamenleving houdt zich bezig met de thema's informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven, de interactie met andere beleidsdomeinen en infrastructuur.

Kijktip: Raad op zaterdag

In de talkshow Raad op Zaterdag bespreken wetenschappers, bestuurders en raadsleden de noodzaak van digitalisering op de lokale politieke agenda en welke inzichten en instrumenten raadsleden kunnen inzetten om grip te krijgen op digitalisering.