Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur waardoor gemeenten de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kunnen optimaliseren.

Onderwerpen als dienstverlening aan inwoners en ondernemers, digitale toegankelijkheid en de WMEBV vindt u in onze nieuwe rubriek Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten.

 

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Gemeenten kiezen ervoor de informatiesamenleving te omarmen en niet aan de zijlijn te staan. Vanuit dat perspectief pakken ze de kansen die digitalisering biedt. Tegelijkertijd moeten ze blijven duiden en reflecteren als het gaat om de inzet van (nieuwe) technologie en publieke waarden. Belangrijk blijft dat de basis op orde is, het begint met een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. De VNG is er voor alle gemeenten. Dat betekent dat we de achterlopers niet achterlaten, maar de voorlopers ook niet alleen laten.

Trends Informatiesamenleving

Visual Informatiesamenleving

Het trendrapport biedt gemeenten een overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving. We informeren u over onderwerpen als artificiële intelligentie (AI), digitale veiligheid en digitale burgerrechten. Naast inhoudelijke analyses, leest u interviews met wethouders en burgemeesters over hoe zij omgaan met digitale vraagstukken in de gemeente. Verder bieden we interessante literatuur-, film- en tv-tips over de toekomst van de informatiesamenleving. Tussendoor plaatsen we regelmatig een trendupdate, want de ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel!

Impact digitalisering op de samenleving ​​​​​​​

Het team Informatiesamenleving van de VNG bezoekt bestuurders door heel het land om in gesprek te gaan over de digitale transitie. We bespreken de diepgaande impact van digitalisering op de samenleving en horen van onze gesprekspartners graag het gemeentelijk perspectief hierover. Verder informeren we gemeenten over de ontwikkelingen die gaande zijn om de kansen en risico's die de transitie met zich meebrengt scherp te krijgen. In een overzicht vindt u publicaties, handreikingen en tools binnen dit thema.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Kijktip: Raad op zaterdag

In de talkshow Raad op Zaterdag bespreken wetenschappers, bestuurders en raadsleden de noodzaak van digitalisering op de lokale politieke agenda en welke inzichten en instrumenten raadsleden kunnen inzetten om grip te krijgen op digitalisering.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

De gemeente is er voor haar burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij moeten kunnen rekenen op de gemeente als betrouwbare en transparante partner, die de informatie en ondersteuning levert die zij nodig hebben. Innovatie in bijvoorbeeld digitale dienstverlening helpt gemeenten om meer mensen beter van dienst te kunnen zijn. Global Goals 9 en 16 gaan hierover.