Gemeenten zijn voor inwoners en ondernemers de meest nabije overheid. Niet alleen letterlijk; als het gaat om beleid en uitvoering die levens en ondernemingen direct raakt, zijn gemeenten vaak aan zet. Daarom willen gemeenten dit zo goed en betrouwbaar mogelijk doen. Met producten en diensten die voortkomen uit en aansluiten op de behoeften en noden van hun inwoners en ondernemers.

Gerelateerde onderwerpen

Leveranciersmanagement

Veel van de softwareprogramma’s waarmee u werkt zijn – direct of indirect – met elkaar gekoppeld en wisselen zo gegevens uit. Daarom maakt de VNG voor gemeenten afspraken met leveranciers, gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden, oftewel: leveranciersmanagement.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Dienstverlening

2753 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 juli 2022 om 11:55

Digitale Toegankelijkheid

2101 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 juni 2022 om 12:46

College voor Dienstverleningszaken

Het College voor Dienstverleningszaken adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening, en over initiatieven voor versnelling in de opschaling. Het CvD richt zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU).