Veel van de softwareprogramma’s waarmee u werkt zijn – direct of indirect – met elkaar gekoppeld en wisselen zo gegevens uit. Daarom maakt de VNG voor gemeenten afspraken met leveranciers, gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden, oftewel: leveranciersmanagement. Hierbij worden onder andere afspraken gemaakt over standaarden voor koppelingen en gegevensuitwisseling, transparantie, release planningen, kennisuitwisseling en het testen van software voor de gemeenten.

ICT-infrastructuur 

Als gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten ontwikkelt u uw ICT-infrastructuur en informatievoorziening voortdurend. Daarmee verbetert u de dienstverlening aan inwoners en ondernemers en maakt u uw bedrijfsvoering efficiënter.

Veel van de softwareprogramma's waarmee u werkt zijn – direct of indirect – met elkaar gekoppeld en wisselen zo gegevens uit. Ook zijn die programma's gekoppeld aan de basisregistraties. Om dat grootschalig en in een goed functionerende ICT-markt te realiseren, maakt de VNG voor gemeenten afspraken met leveranciers, gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden. 

Hierbij maken we onder andere afspraken over te ontwikkelen en in te bouwen standaarden voor koppelingen en gegevensuitwisseling, transparantie, releaseplanningen, kennisuitwisseling en het testen van software voor de gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Cruciale rol voor standaarden

Als gemeente kunt u uw dienstverlening versterken door te werken met een transparante en evenwichtige IT-architectuur. Daarbij speelt de toepassing van standaarden een cruciale rol. Gezamenlijk streven gemeenten, leveranciers en de VNG ernaar om waar relevant en mogelijk te werken met softwareprogramma's die voldoen aan de afgesproken standaarden. Dat noemen we compliancy

4 fases in opdrachtgeverschap

De VNG onderscheidt 4 fases in opdrachtgeverschap. Hoe moet u te werk gaan als u als gemeente graag met ICT-opdrachtgeverschap aan de slag wilt, maar nog niet precies weet hoe? VNG Realisatie biedt hierin graag de helpende hand. De ondersteuning die VNG Realisatie biedt, bestaat uit de volgende onderdelen: