Mechanisme

StUF testplatform

Project

Gerelateerde thema's

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen, gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen toepassingen in het gemeentelijke veld. De standaard voorkomt dat steeds opnieuw maatwerk moet worden ontwikkeld, beperkt het overleg voor het realiseren van koppelingen tussen systemen en bevordert de uitwisselbaarheid tussen bestanden en systemen.

Doel van dit project

Het StUF Testplatform laat ICT-softwareleveranciers op de gemeentelijke markt in een vroegtijdig stadium zien of de door hen ontwikkelde applicaties voldoen aan afgesproken standaarden.

Beschrijving

Het StUF Testplatform test koppelingen die gebaseerd zijn op de StUF-standaard. Het StUF Testplatform voert op alle berichten een XML- schemavalidatie uit om te controleren of berichten voldoen aan de StUF-schema’s. Daarnaast worden berichten getest op ruim honderd testregels, afhankelijk van content en context. Deze testregels kunnen op het StUF Testplatform (inhoudelijk) worden bekeken. Het StUF Testplatform geeft een goede indicatie of berichten die tussen applicaties worden uitgewisseld voldoen aan de StUF standaard. Een succesvolle test op het platform is geen 100% garantie dat een applicatie-applicatie koppeling op locatie bij de gemeente volledig foutloos werkt. Hiervoor moeten door de leverancier(s) aanvullende (integratie / keten)testen uitgevoerd worden. 

Het StUF Testplatform wordt beheerd door VNG Realisatie. Primair is het StUF Testplatform voor ICT-softwareleveranciers die werkzaam zijn op de gemeentelijke markt. Zij kunnen vroegtijdig tijdens de ontwikkeling van software testen of applicatiekoppelingen voldoen aan StUF. Leveranciers worden geacht een (preventieve) test uit te voeren op het StUF Testplatform voordat een softwareproduct in productie wordt genomen. 

Leveranciers publiceren de testrapporten ook in de GEMMA Softwarecatalogus bij hun geteste softwarepakketten, waardoor gemeenten inzicht krijgen in welke pakketten compliant zijn aan een standaard.

Gemeenten

Gemeenten die pakketsoftware gebruiken en integratieproblemen willen voorkomen, kunnen bij aanschaf en/of acceptatie van nieuwe software testrapportages uit het StUF Testplatform opvragen. De rapportages geven inzicht in de kwaliteit van software en meer zekerheid dat de StUF standaard juist wordt toegepast. Hiermee beperken gemeenten hun eigen testwerkzaamheden en voorkomen koppelproblemen achteraf. 

Door afspraken met leveranciers te maken is de StUF standaard in de meeste oplossingen doorgevoerd. Het testen van de ingevoerde StUF standaard op het StUF Testplatform is geen verplichting. 

VNG Realisatie heeft via convenanten en addenda afspraken gemaakt over het gebruik door leveranciers. Deze afspraken zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

Voor gemeenten die zelf software ontwikkelen gelden dezelfde eisen als voor leveranciers.

Inloggen

U kunt via deze URL inloggen bij het StUF Testplatfrom

Heeft u nog geen abonnement? Dan kunt u zich direct aanmelden.

Meer weten?

Heeft u een vraag, verbetersuggestie of heeft u ondersteuning nodig? Stel uw vraag op het het StUF Discussieplatform of stuur een e-mail naar STPBeheerders.realisatie@vng.nl.