Gemeentelijke Uitvoering (71)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Paar

Instrumentengidsen Dennis en Eva

VNG ontwikkelt samen met gemeenten drie gidsen die de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig en eenduidig inzichtelijk maken. Dennis is een instrumentengids voor arbeidsmarktregio’s, Eva is een ondersteuningstool met instrumenten om mensen te begeleiden naar werk. Eva.RMT is speciaal...

Inclusieve samenleving
Informatiesamenleving
Verlicht kantoor

Vensters voor bedrijfsvoering

Wat is het percentage overhead bij de gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenten? Hoe staat het met de interne klanttevredenheid? Allemaal vitale informatie voor een manager bedrijfsvoering. Dankzij Vensters voor Bedrijfsvoering kunnen zij de bedrijfsvoering van de...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Meisje bellend aan laptop

14+ netnummer

Het 14+netnummer realiseert één telefonische ingang voor gemeenten. Bijna alle bewoners van Nederland kunnen met dit nummer gemakkelijk hun gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Deur

Omnichannel kanaalstrategie - dienstverlening

Bewoners, ondernemers en instellingen die contact hebben met hun gemeente doen dit via verschillende interactiekanalen. Denk aan het raadplegen van informatie via een mobiele app, online formulieren of een persoonlijk gesprek aan de balie. Die variëteit aan kanalen heeft voordelen...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Chip

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in het gebruik van landelijke voorzieningen van een gemeente. Op basis daarvan geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities verder kunnen realiseren. In de samenvatting krijgen gemeenten direct een...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Publiek

Burgerpeiling

Als gemeente wilt u uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet wat er leeft in de gemeenschap. Om hier inzicht in te krijgen kunt u...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Tablet

Serviceformules

Voor het verbeteren van dienstverlening van de hele gemeente zijn serviceformules een effectief instrument. Gemeenten hebben een set van vijf Serviceformules ontwikkeld. Serviceformules zijn succesvolle concepten voor dienstverlening.

Ondersteuning gemeentelijke organisatie