Gemeentelijke Uitvoering (105)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Regie Federatief Datastelsel (FDS)

Data zijn onmisbaar bij de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Van het woningtekort en energietransitie tot armoede, schulden en zorg. Data bieden inzicht en een handelingsperspectief. Aan de hand van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) werken...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, staat in het Klimaatakkoord. Bij de energietransitie spelen gemeenten een belangrijke rol. De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt gemeenten de gegevens die ze nodig hebben om plannen te maken voor aardgasvrije wijken.
Leefomgeving
Nieuwbouw

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Handen

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om aan...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Informatiesamenleving

Kenniscentrum Inkoop en Aanbesteden

Het Kenniscentrum Inkoop en Aanbesteden is opgericht om de inkoopfunctie van gemeenten verder te professionaliseren. En de gemeentelijke uitvoeringskracht te versterken door de inkoopkracht te vergroten. Vanuit het Kenniscentrum wordt onderlinge kennisdeling gefaciliteerd en samenwerking gestimuleerd. Collectieve initiatieven worden verkend...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten

Omnichannel kanaalstrategie - Mijn Services dienstverlening

Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk helpen, of dat nou digitaal, telefonisch, via sociale media of aan de balie is. Het doel is een gebruiksvriendelijke klantervaring: gemakkelijk en efficiënt contact met de gemeente en inwoners niet van het kastje...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Deur

Single Digital Gateway

Een bedrijf starten in Amsterdam? Verhuizen naar Barcelona? Of als internationale student studeren in de stad Groningen? De Europese Unie wil dat inwoners en bedrijven makkelijk betrouwbare informatie kunnen vinden over overheidsdiensten, -producten en -procedures in alle lidstaten. De Single...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
vrouw zit op bank en kijkt naar laptop