Gemeentelijke Uitvoering (103)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om aan...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Informatiesamenleving

Venster voor Bedrijfsvoering

Hoe verhoudt de bedrijfsvoering van jouw gemeente zich tot andere gemeenten? Wat is het percentage overhead bij de gemeente? Hoe zit het met de ICT-kosten, huisvestingskosten en de kosten van inhuur? Met Venster voor Bedrijfsvoering krijgen gemeenten inzicht in hun...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Verlicht kantoor

Duidelijke overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie is niet duidelijk genoeg. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Gemeenten kregen door het project Duidelijke Overheidscommunicatie modelteksten, een handreiking om duidelijker te communiceren en workshops en evenementen waar kennisuitwisseling over duidelijke overheidscommunicatie centraal stonden.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Gesprek

StembureauApp

De StembureauApp geeft in realtime inzicht in wat er elke gemeente gebeurt tijdens de verkiezingsdag. Al achttien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zes jaren is er elk jaar een verkiezing, waardoor het slim is om...
Bestuur
Gemeenteraadsverkiezingen

14+ netnummer

Het 14+netnummer realiseert één telefonische ingang voor gemeenten. Bijna alle bewoners van Nederland kunnen met dit nummer gemakkelijk hun gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Meisje bellend aan laptop

Het programma Verbinden Schuldendomein

De maatschappelijke uitdaging waar we voor staan is enorm. Met name door recente ontwikkelingen als hoge inflatie en energiearmoede. Steeds meer inwoners ervaren dagelijks financiële druk. Opgroeien en leven in armoede heeft onder andere gevolgen voor de gezondheid, kansengelijkheid en...
Schulden en armoede
Verbinden-Schuldendomein

Single Digital Gateway

Een bedrijf starten in Amsterdam? Verhuizen naar Barcelona? Of als internationale student studeren in de stad Groningen? De Europese Unie wil dat inwoners en bedrijven makkelijk betrouwbare informatie kunnen vinden over overheidsdiensten, -producten en -procedures in alle lidstaten. De Single...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
vrouw zit op bank en kijkt naar laptop