Gemeentelijke Uitvoering (137)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Handen

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om aan...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Informatiesamenleving

Haven, een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting

Interne teams bij VNG Realisatie liepen er tegenaan dat er technische infrastructuur ontbrak. Applicaties moesten op individuele laptops gedraaid worden. Bovenal ondervonden gemeenten beperkingen in de herbruikbaarheid van applicaties, vanwege de diversiteit in de gebruikte platformen waarop deze applicaties moesten...
Informatiesamenleving
Leeuwarden

Naleving: kwaliteit kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang (Wet kinderopvang). De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze taken met producten en diensten, zoals handreikingen, trainingen en bijeenkomsten, en door het faciliteren...
Onderwijs
Kinderjassen

Naleving: kwaliteit voorschoolse educatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de voorschoolse educatie in de kinderopvang (Wet kinderopvang). De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze taken met producten en diensten, zoals handreikingen, trainingen en bijeenkomsten...
Onderwijs
Hinkelbaan

Naleving: kwaliteit en rechtmatigheid zorg

In de zorg gaan er vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door serieus met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen...
Sociaal domein
Sociaal domein