Gemeentelijke Uitvoering (103)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

GT Microsoft

Sinds 1 februari 2019 kunnen alle Nederlandse gemeenten gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het framework GT Microsoft in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
IT

Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (Ondermijning)

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. De Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) geeft gemeenten op basis van data inzichten in onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn situaties...
Openbare orde en veiligheid
Handhavers lopen door de straat

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Ministerie van Binnenlandse...
Informatiesamenleving
Laadpaal

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Handen

Statuur van de Gemeentelijke Uitvoering/Pilots Arbeidsmarktkrapte

Het werken in de gemeentelijke uitvoering wordt gestaag complexer, bijvoorbeeld door benodigde samenwerking met andere overheden, maatwerkvraagstukken en veranderende wet- en regelgeving. De arbeidsmarktkrapte zorgt daarbij voor een extra (werk)druk op de uitvoering.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten

VNG Academie

Om de kennisbasis, gericht op de complexe opgaven, van onze leden te versterken wordt een academie ingericht die kennisontwikkeling, kennisdelen en leren voor leden en de VNG organiseert.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Bestuur

Expertisecentrum - Kenniscentrum Dienstverlening

Het Kenniscentrum Dienstverlening (KCDV) van VNG Realisatie staat voor dienstverlening van gemeenten waarbij inwoners en ondernemers centraal staan. We bieden gemeenten kennis, innovatie en praktische handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten