Gemeentelijke Uitvoering (31)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Filter resetten

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Handen

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om aan...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Informatiesamenleving

Omnichannel kanaalstrategie - Mijn Services dienstverlening

Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk helpen, of dat nou digitaal, telefonisch, via sociale media of aan de balie is. Het doel is een gebruiksvriendelijke klantervaring: gemakkelijk en efficiënt contact met de gemeente en inwoners niet van het kastje...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Deur

Arbeidsmarktkrapte aanpak gemeenten

Als gemeenten worden gevraagd waar het in de uitvoering het meeste pijn doet, is het antwoord luid en duidelijk: 'wij komen mensen tekort'. Het programma Arbeidsmarktkrapte is een driejarig VNG-programma (2024-2026) dat op korte termijn concrete handvatten voor dit probleem...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Publiek

GGI-Cloud Expertisecentrum

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Cloud. Via het GGI-Cloud expertisecentrum worden ondersteunende middelen aangeboden op basis van voorbeelden...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Server

Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid

Gemeenten zijn sinds juni 2018 verplicht hun digitale kanalen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, en daarover te publiceren. Dit is conform het Tijdelijk besluit toegankelijkheid overheid (BDTO).
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Gesprek