Roltrap

Single Digital Gateway

Project

Een bedrijf starten in Amsterdam? Verhuizen naar Barcelona? Of als internationale student studeren in de stad Groningen? De Europese Unie wil dat inwoners en bedrijven makkelijk betrouwbare informatie kunnen vinden over overheidsdiensten, -producten en -procedures in alle lidstaten. De Single Digital Gateway-verordening (SDG) maakt dit mogelijk. Burgers en ondernemers krijgen via het portaal (gateway) Youreurope toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie.  

Doel

Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waar alle gemeenten aan moeten voldoen. Onder regie van de VNG wordt een centrale oplossing gerealiseerd, waarmee gemeenten efficiënt kunnen voldoen aan de eerste stap van de verordening.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): VNG 

Beschrijving

In oktober 2018 heeft het Europees Parlement de Single Digital Gateway-verordening aangenomen. De verordening heeft een rechtstreeks geldende werking. Dit betekent dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om eind 2023 aan de verordening te voldoen (Annex I en Annex II). De VNG helpt gemeenten hierbij. 

Centrale invoervoorziening (Annex 1) 

In 2021 is onder regie van de VNG de centrale SDG Invoervoorziening gebouwd. Hiermee kunnen gemeenten efficiënt en optimaal voldoen aan alle eisen van de eerste stap van de verordening. Op deze manier is het voor gemeenten makkelijker geworden om informatie over producten en diensten te ontsluiten via Youreurope. Inmiddels zijn 297 gemeenten actief in de landelijke invoervoorziening. Ruim de helft van de 342 gemeenten is klaar met Annex 1. Deze gemeenten hebben alle 79 producten gecontroleerd en de ingevoegde voorbeeldteksten in het Nederlands en Engels voor eigen gemeente aangepast. 

Toegang tot online procedures (Annex 2)

De tweede stap (Annex 2) is dat EU-burgers en ondernemers toegang krijgen tot online procedures. Voor gemeenten zijn dit: aanvraag van bewijs van registratie van een geboorte, aanvraag van bewijs van verblijf en registratie van adreswijziging. Ondernemers moeten eind 2023 bij de gemeente online een bedrijfsactiviteit kunnen starten, uitoefenen, wijzigen en beëindigen. 

Vanuit de VNG is onderzocht hoe gemeenten de drie online procedures die in de SDG-verordening worden genoemd voor inwoners uit de EU, toegankelijk kunnen maken. De VNG heeft hierover gesprekken gevoerd met drie leveranciers. Uit de gesprekken bleek dat het maken van drie Engelstalige online burgerformulieren een grote impact heeft op het huidige zaakdossier. De voorgestelde oplossing bleek te complex. Vanuit de VNG wordt nu gekeken naar een mogelijk alternatief.  We hopen daar snel duidelijkheid over te kunnen geven. Gemeenten kunnen ook zelf de nodige voorbereidingen treffen. Denk dan aan het voldoen aan de EIDAS-verordening en het inrichten van internationale betalingen.

Once Only Technical System (OOTS)

OOTS is een systeem waarmee EU-burgers en ondernemers overheden toestemming kunnen geven om onderling relevante bewijsstukken uit te wisselen.  Met het gebruik van OOTS kunnen EU-burgers en ondernemers, op hun verzoek, verschillende administratieve procedures online doorlopen. In de SDG-verordening zijn, van de in totaal 21 procedures, er 3 op gemeenten van toepassing. Hiervoor moeten de bewijsstukken digitaal uitgewisseld kunnen worden. 

Dit zijn de volgende 3 procedures:

  1. Aanvraag van een bewijs van registratie van geboorte
  2. Aanvraag van een bewijs van inschrijving
  3. Registreren van een adreswijziging

Alhoewel OOTS eind 2023 officieel van kracht is, heeft de technische ontwikkeling aan de kant van de EU vertraging opgelopen. Daardoor is er nog veel onduidelijkheid. Onder andere over welk bewijs buitenlandse overheden precies nodig hebben voor hun dienstverlening en welke bewijzen wij uit het buitenland kunnen verwachten. Vanuit VNG wordt, samen met verschillende gemeenten, gekeken naar de verschillende procedures waar gemeenten in het kader van OOTS bewijsstukken voor zouden moeten aanleveren. Daarnaast kijken wij samen met hen hoe deze digitale ontsluiting vervolgens het beste geregeld zou kunnen worden.

Meer weten?

Meer informatie over de Europese verordening Single Digital Gateway is te vinden in de SDG groep op het VNG forum. Hier deelt het projectteam relevantie informatie, handreikingen en updates over zowel de Annex 1 als Annex 2. Ook kun u hier uw vragen stellen. Bent u nog niet begonnen? Neem dan contact op met het projectteam via sdg@vng.nl of registreer u als contactpersoon voor een beheer-account.