Nathan Ducastel

Directeur (a.i.): Nathan Ducastel

Over VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Vier thema’s staan daarbij centraal: stuurinformatie, collectieve infrastructuur en collectieve inkoop, dienstverlening en bedrijfsvoering, Informatiebeveiliging en privacy.

Meer informatie:

Over Nathan Ducastel

Nathan Ducastel is op 19 juni 2020 begonnen als directeur-bestuurder bij VNG Realisatie. Hij volgt Hugo Aalders op, die op 1 juli 2020 begon als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank. Het gaat om een tijdelijke benoeming: de algemene directie van de VNG heeft daarvoor gekozen om in alle rust een nieuwe directeur te kunnen werven. Ducastel combineert de functie met zijn huidige baan als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. Hij werkt sinds december 2017 bij de VNG – eerder werkte Ducastel onder meer voor PBLQ en het ministerie van Binnenlandse Zaken.