VNG Realisatie werkt aan ontwikkel-, uitvoering- en handhavingsondersteuning. We doen dat als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Sinds 1 januari 2023 is VNG Naleving met VNG Realisatie gefuseerd.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave. VNG Realisatie werkt aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Daarbij ondersteunen we bij toezicht en handhaving in het sociaal domein. Door kennis van de wetgeving, de praktijk en ons brede netwerk zijn we de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. 

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU en subsidies vanuit het rijk. Elke gemeente draagt bij aan het fonds GGU en kan gebruik maken van de collectieve oplossingen.

Contact

Algemene contactgegevens 

U kunt contact met ons opnemen via het Klantcontactcentrum van de VNG. Zij helpen u graag verder.

Mocht u rechtstreeks contact willen met het secretariaat van VNG Realisatie, dan kan dat ook:
Telefoon: 070 373 8008
E-mail: realisatie@vng.nl 

Contact met de adviseurs van Naleving

Heeft u behoefte aan advies op maat over toezicht en handhaving in het sociaal domein? Of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met één van de adviseurs van VNG Naleving uit uw regio.