Samen werken aan een sterke uitvoering.

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen op willen trekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening. Daarbij is onze doelstelling dat gemeenten meerwaarde zien in de producten en diensten die wij ontwikkelen; in aard en kwaliteit. 

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen.

Contact met VNG Realisatie

U kunt contact met ons opnemen via het Klantcontactcentrum van de VNG. Zij helpen u graag verder.

Mocht u rechtstreeks contact willen met het secretariaat van VNG Realisatie, dan kan dat ook:
Telefoon: 070 373 8008
E-mail: realisatie@vng.nl