Directeur (a.i.): Nathan Ducastel

Over VNG Realisatie

Samen werken aan een sterke uitvoering

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de VNG. 

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen willen optrekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening. 

VNG Realisatie geeft veelal uitvoering aan projecten, programma’s en structurele diensten van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Daarbij is tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening leidend in alles wat we doen, en Samen Organiseren de rode draad in onze werkwijze. Common Ground is de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten en hun partners. Deze visie geeft richting aan alle projecten en programma’s die VNG Realisatie uitvoert.  

Meer informatie

Nathan Ducastel

Over Nathan Ducastel

Nathan Ducastel is op 19 juni 2020 begonnen als directeur-bestuurder bij VNG Realisatie. Hij volgt Hugo Aalders op, die op 1 juli 2020 begon als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank. Het gaat om een tijdelijke benoeming: de algemene directie van de VNG heeft daarvoor gekozen om in alle rust een nieuwe directeur te kunnen werven. Ducastel combineert de functie met zijn huidige baan als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. Hij werkt sinds december 2017 bij de VNG – eerder werkte Ducastel onder meer voor PBLQ en het ministerie van Binnenlandse Zaken.