Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven. De visie wordt toegepast op alle projecten in het GGU-portfolio met een informatiecomponent.

Contouren realisatiestrategie Common Ground in de steigers

Tijdens de Meerdaagse Common Ground, die van 27 tot en met 29 september 2022 plaatsvond in het Spoorwegmuseum in Utrecht, kwamen vertegenwoordigers van het gemeentelijke werkveld, de VNG, medeoverheden, ketenpartners en marktpartijen bij elkaar. Het doel was om de communicatie tussen betrokken partijen te verbeteren en een gezamenlijke route uit te stippelen voor de volgende fase van Common Ground.

Gemeente Utrecht over Common Ground

In deze video vertelt een medewerker van de gemeente Utrecht over de voordelen van standaarden en Common Ground, hoe dit het gesprek met leveranciers vereenvoudigt en bijdraagt aan innovatie en flexibiliteit.

Common Ground Community

In de Common Ground community vindt u alle informatie over Common Ground. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten, mee te denken en mee te doen.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.