Server

Federatieve Service Connectiviteit (FSC)

Gerelateerde thema's

 Als gemeenten en overheidsorganisaties gegevens willen uitwisselen, moeten ze gebruik maken van koppelingen. De hoeveelheid koppelingen tussen organisaties groeit sterk. VNG wil ontdekken hoe die groei beheersbaar en betaalbaar georganiseerd kan worden ter ondersteuning van de Common Ground visie. In het 5 lagen model van Common Ground betreft het de connectiviteitsfunctie van de integratie laag (laag 3). De lessen en ervaringen zijn gebundeld in een document wat aangeboden is op landelijk niveau als invulling van het Digikoppeling REST API profiel. Bij gemeenten noemen we het Federatieve Service Connectiviteit (FSC).

Doel

FSC is een beoogde standaard die de interne en externe gegevens van (overheids)organisaties verbindt. Hiermee wordt het makkelijker om alleen gegevens rechtstreeks bij de bron op te halen. FSC helpt silo’s te doorbreken en zorgt voor een flexibeler datalandschap, waardoor beter kan worden ingespeeld op veranderende maatschappelijke vraagstukken. Ook verlaagt FSC de beheerslast, door simpeler beheer van koppelingen.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): gemeenten via het GGU jaarplan 

Project- of uitvoeringspartner(s): Dimpact, Sigmax, Centric, Pink Rocade, Enable-U, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Den Bosch, Sittard-Geleen, Logius, Kadaster, Stichting RINIS en VNG.

Beschrijving

Een krachtige overheid moet de informatiehuishouding op orde hebben. Om die informatiehuishouding te moderniseren en te verbeteren is de Common Ground visie geformuleerd. Daarin is veel aandacht voor data kwaliteit, bijvoorbeeld via API-standaarden en het data-bij-de-bron principe.

Dat data-bij-de-bron principe is een van de pijlers van Common Ground. Het zorgt ervoor dat data alleen bij de bron bestaat en daar onderhouden wordt. Dat zorgt voor een overzichtelijk datalandschap, en een verhoging van datakwaliteit. Gevolg van dat principe is een groei van het aantal koppelingen tussen data-afnemers en databronnen. Applicaties werken namelijk niet meer met een lokale kopie van gegevens, maar ze halen de data rechtstreeks bij de bron. Die koppelingen zitten in laag 3 van het 5-lagen model van Common Ground: de integratielaag. FSC standaardiseert het connectiviteitsdeel van de integratielaag. Het zorgt ervoor dat koppelingen beheersbaar en betaalbaar kunnen worden georganiseerd.

Waar moet die integratielaag van Common Ground aan voldoen om de koppelingen tussen organisaties snel, veilig, transparant en betaalbaar te organiseren? Hiervoor wordt een standaard ontwikkeld met een referentie implementatie, zodat experimenten kunnen worden uitgevoerd. Er wordt iteratief ontwikkeld op basis van (tweewekelijkse) feedback van gebruikers. Ook worden organisaties ondersteund die meewerken in het experiment, door als gesprekspartner te werken aan zowel de positionering van laag 3, als technische ondersteuning van het experiment.

De FSC standaard combineert bestaande technologie en internationele standaarden tot een beschrijving hoe op een uniforme wijze koppelingen te maken en t beheren zijn. Het project ligt in het verlengde van NLX wat hetzelfde doel had als FSC met het verschil dat NLX zich focuste op verplicht software. NLX was geïnspireerd door het succes van de Estlandse X-Road, vandaar de naam NLX. De FSC standaard wordt open source ontwikkeld, zodat gemeenten, andere overheden en marktpartijen de mogelijkheid hebben om ontwikkelingen te volgen en mee te ontwikkelen. Deelnemers in een groep samenwerkende organisaties die data willen uitwisselen, identificeren zich met een PKI-Overheid certificaat en gaat daarna op uniforme en gestandaardiseerde wijze om met koppelingen. Zo is de uitwisseling van data transparant, snel en veilig georganiseerd. Een koppeling leggen is een kwestie van minuten, in plaats van weken, en het uitgeven van eigen organisatiecertificaten aan derden is verleden tijd.

Praktijkvoorbeeld

Lazo Bozarov (Supply Manager Digitale Dienstverlening bij DomstadIT van Gemeente Utrecht): ‘Common Ground gaat uit van het idee om alle gegevens uit applicaties te bevrijden. Als je dan vervolgens als gemeenten nog beter samenwerkt op het gebied van gegevensuitwisseling binnen de organisatie en onderling, dan heb je een uniforme manier nodig om dit mogelijk te maken. Met FSC-compliant software kan dat. Het kan ervoor zorgen dat je als gemeente regie en eigenaarschap over gegevens houdt. Dan ga je gegevens zien als iets wat van de overheid is en dat kun je beter zelf beheren.’

Meer weten?

Neem contact op via de Common Ground slack kanalen of via onderstaand mailadres. Team FSC helpt graag met het opzetten van nieuwe experimenten. Dat klinkt groter dan het is: binnen een paar uur kun de FSC referentie implemenatie-componenten al werken in uw organisatie. U vindt de beschrijving van de standaard op de GitLab van Common Ground.

Contact

Edward van Gelderen, edward.vangelderen@vng.nl

Bronnen