Gemeentelijke Uitvoering (39)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Filter resetten

Digital twin

Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digital twin. Een digital twin helpt gemeenten om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen en daarin veranderingen door ontwikkelingen of besluiten te visualiseren.
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Machine Learning Lab

Gemeente kunnen sociale vraagstukken inzichtelijk maken en oplossen met innovatieve AI-projecten. Hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Aan welke randvoorwaarden moet zo’n project voldoen? Machine Learning Lab wil een methode ontwikkelen en een businesscase opstellen die gemeenten kunnen gebruiken...
Informatiesamenleving
Robot

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) is een Europees programma. DSIH heeft als doel om de maatschappelijke impact van digitale innovaties bij de gemeentes en provincies te vergroten. Om zo bij te dragen aan een duurzaam en klimaatneutraal Europa.
Informatiesamenleving
rode daken en groene kozijnen

ENSIA

Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook een goede kwaliteit en continuïteit van de...
Informatiesamenleving
Server

Grip op Informatie

Het programma Grip op Informatie helpt gemeenten om kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Een stevige grip op informatie biedt kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven...
Informatiesamenleving
E-mailarchivering

Meerjarige aanpak Digital Decade

De Digital Decade is een Europees programma dat ervoor moet zorgen dat Europa klaar is om de digitale transformatie vorm te geven. Het effect: in 2030 zijn we meer mensgericht, duurzaam, inclusief en welvarend. Met een samenhangend pakket aan wet-...
Informatiesamenleving
Vrouw kijkt naar een stad in de verte

Wet hergebruik van overheidsinformatie

Gemeenten waren op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) reeds verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. De Who is nationale regelgeving waar de Europese regelgeving rondom hergebruik van overheidsinformatie wordt opgenomen...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving