Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente.nl

Gerelateerde thema's

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe en wordt tegenwoordig ook automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media en tal van sensoren. VNG Realisatie helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan data de juiste informatie te filteren en daarmee hun prestaties te verbeteren. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. 

Doel

Bezoekers kunnen de data uit het platform gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of voor onderzoek. De informatie is openbaar toegankelijk. 

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): VNG, VNG Realisatie, gemeenten en verschillende ministeries.

Project- of uitvoeringspartner(s): diverse (overheids)organisaties.

Beschrijving

Op Waarstaatjegemeente staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. De site Waarstaatjegemeente.nl is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van beleidsterreinen. 

In de database, die ook via het platform toegankelijk is, staat een grote hoeveelheid cijfers om te vergelijken of met elkaar te verbinden. 

Dashboards en rapportages 

Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via 'dashboards en rapportages’, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten, tabellen en vergelijkingen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen. De data is afkomstig uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burgerpeilingen, het CBS of andere centrale databronnen. 

Twee instructievideo’s 

Twee korte video’s maken nieuwe èn ervaren gebruikers van Waarstaatjegemeente wegwijs. Video 1 legt de basis uit en video 2 zoomt in op het gebruik van de database die de basis vormt van Waarstaatjegemeente. De video’s duren elk circa vier minuten en laten stap voor stap zien hoe gebruikers een bepaalde bewerking van de gegevens zelf kunnen uitvoeren.

Praktijkvoorbeeld

Onderzoeker: ‘Ik gebruik Waarstaatjegemeente om ontwikkelingen in de eigen gemeente over een bepaalde periode te volgen, en om onze gemeente te vergelijken met andere gemeenten.’ 

Raadslid: ‘Onze inwoners krijgen met Waarstaatjegemeente.nl de beschikking over feitelijke achtergrondinformatie waarmee ze sterker staan in hun eigen argumentatie of participatie. Niet alleen het college, maar ook de raadsleden worden zo met hun neus op de feiten gedrukt en moeten eventueel handelen. Dat is echt een plus voor de inwoners.’ 

Bestuurder: ‘Het zijn vaak van die cijfers die je nauwelijks in beleidsdocumenten tegenkomt.’ Voor wat betreft openbare orde en veiligheid gebruik ik het platform om de ontwikkelingen over meerdere jaren helder te krijgen.’ 

Meer weten?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het team van Waarstaatjegemeente: waarstaatjegemeente@vng.nl.