Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

november 2019

13 nov

De commissie Invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) organiseert in samenwerking met de VNG op woensdag 13 november 2019 weer de jaarlijkse praktijkdag Invordering. Een unieke kans voor medewerkers invordering om hun kennis en praktijkervaring te verrijken.

13 nov

Het najaarscongres van de Vereniging voor Gebiedsontwikkeling staat in het teken van de grote transities op het terrein van mobiliteit, energie en klimaat. Wat is de invloed op gebiedsontwikkeling?

13 nov

Met het programma 'ruimte in regels' zet het ministerie van BZK in op het versterken van de lokale democratie. In een reeks regiobijeenkomsten wil het ministerie onderzoeken welke knelpunten gemeenten en provincies ervaren.

13 nov

Met het programma 'ruimte in regels' zet het ministerie van BZK in op het versterken van de lokale democratie. In een reeks regiobijeenkomsten wil het ministerie onderzoeken welke knelpunten gemeenten en provincies ervaren.

14 nov

Wilt u meer weten over wonen en zorg voor jongeren in een kwetsbare positie? Doe mee aan het VNG-webinar.

14 nov

De toekomst van kerkgebouwen staat in veel gemeenten onder druk. De noodzaak om een visie te ontwikkelen groeit. Overweegt u om een kerkenvisie op te stellen of bent u er al aan begonnen? Kom dan naar de Expertmeeting Kerkenvisies, donderdagmiddag 14 november in de St Aegtenkapel te Amersfoort.

14 nov

Het tiende Nationaal Deltacongres is dit jaar in de Zeelandhallen in Goes. Ook dit jaar worden er weer circa 1500 deelnemers verwacht. Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres. 

14 nov

Nederland is circulair in 2050! In het waarmaken van die uitdagende ambitie spelen gemeenten een belangrijke rol. Veel gemeenten en regio’s zijn al bezig. Ter ondersteuning organiseert het Rijk samen met IPO, VNG en de UvW de Regiodagen CE-aanpak.

14 nov

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bent u betrokken bij MVI en wilt u weten hoe MVI voor u het verschil kan maken?

14 nov

Het webinar ‘wonen en zorg voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie’ is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27 en vindt online plaats op 14 november, 9:30-10:30. Vanaf iedere omgeving kunt je inloggen en meedoen.

15 nov

Inkoop kan een krachtig instrument zijn om samen met aanbieders en inwoners aan vernieuwing in het sociaal domein te werken. Maar de realiteit is soms weerbarstig. Tekorten, een stijgende zorgvraag en beperking van juridische ruimte dwingen gemeenten soms tot noodmaatregelen.

18 nov

Lokale overheden werken op verschillende manieren aan de klimaatopgaven. Bestuurders, wetenschappers en opinieleiders zoeken naar antwoorden op de vraag hoe een duurzame samenleving het best vorm kan krijgen. De VNG organiseert dit najaar drie dialoogdiners voor bestuurders. 

18 nov

Wilt uw gemeente verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Potentiële partners en bedreven collega-werkgevers ontmoeten en afspraken maken om samen aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan voor De Normaalste Zaak on Tour!

19 nov

De Smart City Expo World Congress in Barcelona komt eraan. Vanuit Nederland gaan we met een jaarlijks groeiende delegatie van gemeenten en bedrijven naar Spanje. De VNG organiseert speciaal voor deelnemers uit de Nederlandse publieke sector een expertdiner/netwerkborrel.

19 nov

Deze vervolgtraining is een verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en handhaving kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN).

19 nov

De VNG en het GNMI nodigen experts uit om mee te denken over CO2-gunstige ontwerpen voor gemeentelijk wegverkeer. Tijdens drie regionale expertlunches delen we goede voorbeelden met elkaar en bespreken we de knelpunten en kansen voor CO2-reductie. Ontmoet collega-wegbeheerders en deel uw kennis!

19 nov

Nederland is circulair in 2050! In het waarmaken van die uitdagende ambitie spelen gemeenten een belangrijke rol. Veel gemeenten en regio’s zijn al bezig. Ter ondersteuning organiseert het Rijk samen met IPO, VNG en de UvW de Regiodagen CE-aanpak.

19 nov

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is recent naar de Kamer gestuurd. Deze wet regelt onder andere dat gemeenten van verschillende schuldeisers gegevens van betalingsachterstanden mogen ontvangen. 

19 nov

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bent u betrokken bij MVI en wilt u weten hoe MVI voor u het verschil kan maken?

19 nov

De Wethoudersvereniging bestaat 15 jaar. Tijdens haar jaarlijkse Wethoudersconferentie op 19 en 20 november willen zij dit graag met u vieren. Het thema van de conferentie is dit jaar: 'Bestuurzaamheid; duurzaam besturen in een veranderende samenleving.' 

Pagina's