8 december

Het woningtekort raakt alle groepen in de samenleving. Voor ‘aandachtsgroepen’ geldt nog meer dan voor anderen dat zij daar negatieve gevolgen van ondervinden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige medische en sociale problematiek, statushouders, ouderen, jongeren en daklozen.

8 december

Het Antennebureau organiseert een online kenniscafé voor gemeenteraadsleden en -medewerkers. Een laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te worden over verschillende aspecten van antennes en 5G. 

8 december

Naast de meer traditionele onderzoekmethoden naar het recht op bijstand kunt u in veel gevallen ook open bronnen raadplegen op internet, zoals Marktplaats en ‘open’ delen van Facebook. Binnen de kaders van de Participatiewet en binnen de bestaande bevoegdheden heeft u hiervoor veel ruimte. 

9 december

Professionals die werkzaam zijn in de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein hebben van doen met privacywetgeving, met name de AVG. Voor veel medewerkers blijft privacy een lastig onderwerp. Er zijn zoveel verschillende regels, dat u soms door de bomen het bos niet meer kunt zien.

9 december

Opnieuw 2 kennissessies over Beter aanbesteden met ambitie: een inspirerend programma met verschillende presentaties passend bij uw uitdagingen en gericht op samenwerking met marktpartijen.

9 december

In de aanloop naar de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens organiseert het VNG-projectteam Iedereen doet mee! op donderdagmiddag 9 december de online bijeenkomst Toekomstbestendige Lokale Inclusie Agenda.

9 december

Het woningtekort raakt alle groepen in de samenleving. Voor ‘aandachtsgroepen’ geldt nog meer dan voor anderen dat zij daar negatieve gevolgen van ondervinden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige medische en sociale problematiek, statushouders, ouderen, jongeren en daklozen.

9 december

Nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen, kunnen (kandidaat-)raadsleden het zich niet veroorloven onvoldoende op de hoogte te zijn van de Omgevingswet. Het gaat immers om de grootste verandering in het openbaar bestuur sinds 1848, dus hoezo weet u daar (nog) weinig van?

9 december

Ontmoet verbouwend Nederland! Dit is de dag waarop het Bouwstenen-netwerk zijn kennis deelt en nieuwe plannen presenteert voor de aanpak van het maatschappelijk vastgoed in Nederland.

9 december

Bij het succesvol verduurzamen van multifunctionele accommodaties, zoals culturele instellingen, scholen of sportaccommodaties, zijn samenwerking en een integrale aanpak essentieel. In dit webinar vertellen gemeenten en maatschappelijk vastgoedeigenaren wat de basis is voor een goed samenwerkingsverband.