20 januari

Tijdens deze verdiepende bijeenkomst wordt ingegaan op de manieren waarop u als gemeente het indicatieproces anders kan inrichten. Aan bod komen onder andere het juridische aspect (welke ruimte geeft de Wmo?) en het cliëntperspectief (hoe sluiten we beter aan bij de behoefte van de cliënt?

20 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

20 januari

Aan de slag met de Omgevingswet cursus: train de trainer 

21 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

22 januari

In deze bijeenkomst wordt nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

22 januari

Waarom en voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning nodig? Hoe organiseren we dit goed als gemeente?

23 januari

Eén regisseur is een veelgenoemde oplossing voor de integrale zorg en ondersteuning aan jeugd die de volwassen leeftijd bereiken (16 tot 27 jaar). Tijdens deze bijeenkomst vertellen experts vanuit verschillende perspectieven over hun ervaringen met het inrichten van één regisseurschap. U gaat zelf aan de slag met de vertaling van deze kennis naar uw eigen gemeente.

23 januari

Van 23 tot 26 januari 2020 komen de mondiale topcombinaties van paard en ruiter uit de dressuur- en springsport naar de RAI. Bij die gelegenheid wordt de routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarin staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen.

23 januari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team Veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over de samenwerkvoorziening in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 

23 januari

Dit webinar is de online versie van de workshop over een praktische aanpak voor implementatie van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), die eerder werd gegeven tijdens regiobijeenkomsten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).