Webinar gemist?
28 november

Op maandag 28 november organiseert de VNG voor de tiende keer haar jaarlijkse congres Gemeentefinanciën, hét landelijke congres voor gemeenteambtenaren op het gebied van financiën. 

28 november

(Be)spreekuren worden georganiseerd op basis van behoeften of actuele ontwikkelingen. In deze sessies delen we nieuwe informatie en is er ruimte voor vragen of stellingen. In de omschrijving van een (be)spreekuur leest u wat u kunt verwachten en of de sessie aansluit bij uw kennis en/of ervaring.

28 november

De groep inwoners die te maken heeft met een levenslange en levensbrede beperking is omvangrijk en divers. Deze problematiek vraagt om een andere benadering en aanpak door de gemeente dan wanneer er sprake is van tijdelijke problematiek. 

28 november

Welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen 60 jaar van woning-, steden- en maatschappijbouw? Wat ging er goed en wat moeten we deze woningbouwronde juist beter doen? En hoe zorgen we dat de Nederlandse New Towns een fijne plek blijven om te wonen? Ontdek het en praat erover mee op het New Town Congres.

29 november

Wat speelt er op het gebied van gemeentefinanciën? Hoe werkt het gemeentefonds eigenlijk? Hoe zitten de gemeentelijke belastingen en heffingen in elkaar? Over deze en nog veel meer financiële onderwerpen organiseert het Team Financiën van de VNG tot in december een reeks webinars.

29 november

Tijdens de inspiratiesessie komen we bijeen als Nederlands inclusienetwerk om de kennisuitwisseling tussen Nederlandse gemeenten, belangenbehartigers én de partners in de projectlanden van het internationaal inclusieproject We Are Able vorm te geven. 

29 november

Ieder kind verdient een mooie, kansrijke jeugd. Gemeenten kunnen hierin een verschil maken, door integraal in te zetten op preventie, gezonde leefomgeving, vroegsignalering van risico’s en zorg waar nodig. Samenwerking en afstemming tussen partners zoals scholen, kinderopvang en sport zijn daarbij van belang.