Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

26 oktober

In wooncomplexen voor ouderen bieden de gemeenschappelijke voorzieningen vaak een belangrijke meerwaarde. Daar vindt ontmoeting en ondersteuning plaats. Samen eten, koffie drinken en activiteiten doen, maakt dat bewoners elkaar leren kennen en omzien naar elkaar. Met het verdwijnen van verzorgingshuizen is de behoefte aan geclusterde woonvormen met mogelijkheden voor ontmoeting en zorg dichtbij toegenomen.

26 oktober

Wilt u weten hoe u kunt handelen tijdens een cybercrisis? Meld u dan aan voor de Overheidsbrede Cyberoefening 2020. Hier kunt u de dynamiek en complexiteit van een onverwachte situatie ervaren en meebeslissen hoe te handelen.

26 oktober

Op zoek naar ideeën om kwetsbare inwoners te ondersteunen? En wilt u graag uw eigen dilemma's en bevindingen hierover delen? Volg dan het webinar 'Persoonlijk contact voor iedereen'.

26 oktober

In mei 2020 hielden we al een algemeen webinar over mensenhandel. Dit webinar over arbeidsuitbuiting biedt verdiepende informatie en er is ruimte voor meer specialistische vragen.

27 oktober

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. De VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. De eerste sessie van de leergang heeft als thema 'Van politiek verhaal naar bedrijfskundig doel'. 

27 oktober

Tijdens dit congres verdiept u zich bijvoorbeeld in goede voorbeelden rondom de aanpak van Nazorg en verblijf in Kleinschalige Voorzieningen, Herstelgericht werken bij een JJI, Inkoopdilemma’s forensische zorg, Nazorg en ASR of Persoonsgerichte Aanpak. Maar ook: Hoe verloopt Nazorg jeugd in een grote of middelgrote stad of juist in een regio met veel kleine gemeenten?

27 oktober

We zetten ons allemaal op onze eigen manier in om te zorgen dat jongeren mee kunnen doen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) doen jongeren dat door iets te betekenen voor de samenleving, hun talent(en) te ontdekken en anderen te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we kennis en ervaring uit over MDT en is er ruimte om met elkaar kennis te maken.

27 oktober

In online versnellingskamers over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed onderzoeken we aan de hand van praktijkvoorbeelden van gemeenten hoe u de vraag in de markt kunt zetten. Op 27 oktober aandacht voor de duurzame nieuwbouw/vervanging van de Elfstedenhal in Leeuwarden.

27 oktober

In dit webinar krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van (big)data bij beleids- en besluitvorming. U zult zien hoe verfijnd leiderschap en technologie verweven kunnen worden. En met de juiste mindset en houding zorgt u ervoor dat data onderdeel wordt van de identiteit van uw organisatie.

27 oktober

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met VNG een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, met als thema ‘Werkende ketens in de Omgevingswet’. We zoomen in op al die puzzelstukjes van de Omgevingswet die in 2021 al moeten samenvallen in werkende ketens. Daar is afstemming en samenwerking voor nodig.