Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

3 maart

Binnen de herijking van het gemeentefonds heeft het verdeelmodel beschermd wonen een aparte plaats. In deze informatieve sessie geven BZK, VNG en AEF uitleg over dit verdeelmodel en de uitwerking van de financiële randvoorwaarden die door het VNG-Expertiseteam MO/BW zijn benoemd.

3 maart

Op 3 maart kunt u van 12.30 tot 13.30 uur weer deelnemen aan het gratis Tozo lunchcafé van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen rondom de Tozo-regeling.

3 maart

In deze informatiesessie, speciaal voor ambtenaren uit de provincie Utrecht, geeft BZK een toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en de betekenis daarvan voor Utrechtse gemeenten. Ook gaan we in op de keuzes die de fondsbeheerders maakten om te komen tot de voorliggende modellen. 

3 maart

Voor beleidsmedewerkers of projectleiders die werken aan de nieuwe Wet inburgering, organiseert de VNG kleinschalige bijpraatsessies. We gaan dieper in op de stappen die lokaal gezet moeten worden. Ook informeren we u over ondersteuning die landelijk wordt ontwikkeld met o.a. DUO en het COA.

3 maart

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

3 maart

Na een hectische invoering van de Tozo wordt er nu gestart met de verantwoording van de Tozo. De VNG organiseert samen met de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants), het ministerie van SZW en gemeente Rotterdam een webinar over de Tozo-verantwoording.

4 maart

In deze sessie gaan we dieper in op de technische details van de verdeling en specifiek het onderdeel Sociaal Domein. Onderzoekers van AEF en Cebeon zijn aanwezig om antwoord te kunnen geven op specifieke vragen.

4 maart

De Wgs beschouwd vanuit de rol van vroegsignaleerder: Welke signalen kan u verwachten, hoe ontvang en prioriteert u deze vroegsignalen en op welke wijze volgt u deze op?

4 maart

Tijdens het (be)spreekuur geven wij de mogelijkheid om digitaal met elkaar te sparren. 

4 maart

Roland Ferwerda, voorzitter van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, vertelt over prijstransparantie. Gezien de grote groei van particuliere elektrische auto’s, zijn duidelijke en transparante prijzen voor elektrisch rijden een absolute voorwaarde.