Webinar gemist?
24 mei

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kan inzetten. 

24 mei

Tijdens deze ochtendbijeenkomst gaat u in gesprek met andere gemeenten over hoe zij de vertaling hebben gemaakt van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma op het gebied van verkeersveiligheid. U deelt ervaringen met het stellen van doelen, het prioriteren van maatregelen en het regelen van budget.

24 mei

Op 6 april jl. is de raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 3 gegund aan T-Mobile en Vodafone. Daarop starten de gemeenten Den Haag en Rotterdam met hun minicompetities om medio zomer hun nadere overeenkomst te tekenen. Daarna zijn de overige gemeenten aan de beurt om hun minicompetities te doorlopen.

25 mei

De Week van de Huisvesting wordt afgesloten met een praktisch ingestoken webinar. Wat heeft de Week van de Huisvesting ons opgeleverd? Welke oplossingen zijn er om voldoende, kwalitatieve huisvesting te realiseren? 

25 mei

Werken aan leefbare en vitale buurten, hoe doet u dat? En hoe komt u met lokale organisaties tot een inclusieve en zorgzame wijk? In dit webinar ziet u hoe in de buurt de Posten in Enschede wordt samengewerkt aan een inclusieve en zorgzame wijk. 

30 mei

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

30 mei

De VNG organiseert netwerkbijeenkomsten Participatie en de Omgevingswet. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ervaringen uitwisselen en komen verschillende thema's aan bod. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend, maar zet het alvast in uw agenda!

30 mei

De VNG houdt een reeks startwebinars voor nieuwe én ervaren raadsleden/bestuurders. We schetsen de belangrijkste beleidsterreinen en de actuele ontwikkelingen daarop. En we leggen uit hoe u daar als bestuurder of volksvertegenwoordiger richting aan kunt geven en wat de VNG voor u kan betekenen.

30 mei

Hoe gaat uw gemeente van een aanpak laaggeletterdheid naar concrete acties? Hoe betrekt u de doelgroep daarbij? Kom naar de bijeenkomst van Stichting Lezen en schrijven en ontmoet collega’s en deel praktijkvoorbeelden uitwisselen.