Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 september

Het lokaal bestuur is volop in beweging. Dat vieren we graag online met u in een democratische dag vol vernieuwing. Noteer deze dag alvast in uw agenda!

16 juli

Hoe om te gaan met de anderhalvemetersamenleving in de openbare ruimte? Tijdens dit webinar vertellen de gemeente Nijmegen en Rotterdam hoe zij aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk.

16 juli

Wat zijn wachttijden precies, wat zijn oorzaken, wat kunnen we er aan doen, welke innovatieve methoden zijn er voor zowel ontwerp als adoptie van oplossingen? Wachttijden in de (jeugd)hulp zijn een complexe uitdaging voor ouders, kinderen en jongeren, aanbieders en gemeenten. In deze leerexpeditie gaan we iteratief; stap voor stap, de uitdaging aan.

27 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

27 augustus

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

31 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

2 september

Ook op lokaal niveau wordt werk gemaakt van het aanpakken van ongelijkheid. Daarom staat de vierde bijeenkomst (webinar) van het programma ‘Divers & inclusief’ in het teken van artikel 1 van de Grondwet.

7 september

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze twee dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. De training wordt online gegeven.

8 september

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

8 september

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie.