Webinar gemist?
27 juni

Deze informatiebijeenkomst geeft u inzicht in wat er speelt rondom de milieunormen en windenergie en hoe u als gemeente zelf milieunormen kunt opstellen. We gaan in op een aantal actuele ontwikkelingen en er komen 2 casussen aan bod van decentrale overheden die eigen milieunormen hebben opgesteld.

27 juni

Cybercriminaliteit, mobiel banditisme en ondermijning zijn vormen van criminaliteit waar ondernemers mee te maken hebben. Alleen als ondernemers en overheid samenwerken, kunnen we een veilig klimaat voor ondernemers creëren. Wat gebeurt er al en wat kan er beter?

28 juni

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten: na twee jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk zover op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. 

28 juni

De wet Banenafspraak is niet nieuw, maar er zijn wel nieuwe ontwikkelingen in het veld en nieuwe voorbeelden om te delen. Ook merken we dat er veel nieuwe gezichten zijn bij gemeenten. Hoog tijd dus om bij te praten en elkaar uit te dagen banen te realiseren en, ook niet onbelangrijk, deze te verduurzamen.

28 juni

De gemeente, zorggroep en GGD richten zich vaak op dezelfde groepen inwoners en thema's. Denk aan ouderen, chronisch zieken of mensen met overgewicht. Maar hoe zorgt u voor korte lijnen en dat organisaties uit preventie, zorg en het sociale domein gemakkelijk samenwerken aan de gezondheid van inwoners?

29 juni

In de reeks VTH-netwerkbijeenkomsten over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) organiseren we een special waarin we een voorbeeld van een BOPA behandelen.

29 juni

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten: na 2 jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk zover op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. 

29 juni

Hoe kunnen we extra standplaatsen voor woonwagenbewoners realiseren? Hoe komt u van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Rondom deze vragen organiseert Platform31 in 2022 3 webinars.

29 juni

In deze bijeenkomst gaat de Rli in op de analyse en de aanbevelingen uit het advies 'Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties'. Denk aan vragen als: hoe kan het stelsel van prestatieafspraken worden verbeterd? En hoe komen we aan voldoende sociale woningen?