Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

8 april

In april organiseert VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) 5 regionale, gratis toegankelijke bijeenkomsten 'Tools voor Toezicht'. Na deze bijeenkomst heeft u als gemeente praktische tools in handen om u nog beter te wapenen tegen fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

9 april

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen met dementie en hun omgeving. Zoals het vergroten van bewustwording en voorlichting over dementie en het organiseren van passende persoonlijke ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

9 april

Wat komt er allemaal kijken bij de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers? Hoe kan het projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel u hierbij ondersteunen? Welke voorzieningen zijn er? Tijdens het webinar krijgt u antwoord op deze vragen. 

9 april

Wat houdt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in? Hoe bereid je je als gemeente het beste op de Wkb voor? En wat is het nut en de noodzaak om proefprojecten te starten? 

9 april

Kom naar hét symposium over GWW in de praktijk. Het potentieel aan duurzaamheidswinst in de grond-, weg- en waterbouw is enorm. Die winst valt te boeken in planvorming, aanleg, aanbestedingen en in beheer en onderhoud. Het delen van kennis en praktijkervaringen staat deze dag voorop.

10 april

Op vrijdag 10 april organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede webinar over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Het is weliswaar Goede Vrijdag, maar gelet op actualiteit van dit onderwerp is er toch voor gekozen om het webinar op deze dag te laten plaatsvinden.                                                

10 april

Voor gemeenteraden en raadscommissies is het nu toegestaan om online te vergaderen én online te besluiten. Wat is er nodig om online te kunnen vergaderen als raadslid? Hoe presenteert u uzelf? Hoe gaan raadsleden online met elkaar in debat? Deze en vele andere vragen komen aan de orde in dit webinar speciaal voor raadsleden.

14 april

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

14 april

Ernstige woonoverlast komt steeds vaker voor. Hoe gaat u ermee om, wat kunt u doen om de overlast te stoppen, de overlastgever de juiste zorg te bieden, en de omwonenden rust te geven? Dat komt in deze verdiepingsbijeenkomst aan de orde.

14 april

In april organiseert VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) 5 regionale, gratis toegankelijke bijeenkomsten 'Tools voor Toezicht'. Na deze bijeenkomst heeft u als gemeente praktische tools in handen om u nog beter te wapenen tegen fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.