25 februari

De rol van de steden in de energietransitie staat centraal op een conferentie in Wenen, georganiseerd door verscheidene organisaties. De conferentie is op dinsdag 25 februari in Wenen. In de steden is het noodzaak het hitte-eilandeffect te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren door minder CO2-uitstoot.

2 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

2 maart

Bent u programmanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Volg dan de Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid.

2 maart

In opdracht van VWS en VNG organiseert AEF regionale bijeenkomsten voor gemeenten om een bijdrage te leveren aan de kostenverrekening/woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen.

2 maart

In maart organiseert de VNG weer bijeenkomsten Banenafspraak in de regio. Op die dag krijgt u kort informatie over de stand van zaken na het tekenen van de Bestuurlijke Afspraken en na de Werkagenda.

3 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

3 maart

In opdracht van VWS en VNG organiseert AEF regionale bijeenkomsten voor gemeenten om een bijdrage te leveren aan de kostenverrekening/woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen.

4 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

4 maart

Een groot evenement in Brussel met ’s morgens politieke sessies over onder meer klimaatneutraliteit en de mogelijkheid het Convenant van Burgemeesters te tekenen en ’s middags de aankondiging van het Europese Klimaatpact. De deadline voor aanmelden is vrijdag 21 februari.

5 maart

Laat u inspireren over de integrale aanpak voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In deelsessies staan we stil bij verschillende thema’s die deze doelgroep van 16 tot 27 jaar raken. Natuurlijk is er ook aandacht voor de landelijke ontwikkelingen.