Webinar gemist?
30 januari

Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. Met het preventieplan ‘Stop het stapelen’ willen we gemeenten een handvat bieden om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

30 januari

Elke maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 - 17.00 uur zijn er inloopspreekuren voor vragen over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv). Na het aanmelden ontvangt u de link voor de reeks die u toegang geeft tot alle inloopspreekuren. 

31 januari

Elke maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 - 17.00 uur zijn er inloopspreekuren voor vragen over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv). Na het aanmelden ontvangt u de link voor de reeks die u toegang geeft tot alle inloopspreekuren. 

31 januari

Hoe kijkt de markt naar de gemeente als opdrachtgever? Hoe kan mijn gemeente extra aantrekkelijk worden als opdrachtgever, in deze tijden van schaarste en crises? Wat zijn de markttrends en tenderontwikkelingen waarmee ik als gemeentelijk inkoper rekening moet houden? U hoort het tijdens dit webinar.

31 januari

Met deze bijeenkomst geven het ministerie van BZK en de VNG het startschot voor de pilot burgerfora, afgelopen najaar toegezegd door de minister van BZK. In het vervolg op deze bijeenkomst krijgen 5 nog nader te selecteren gemeenten extra ondersteuning en advies in de praktijk.

2 februari

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

2 februari

Netwerkbijeenkomst over de mentale gezondheid van mensen die zich op dit moment in een kwetsbare sociaaleconomische positie bevinden. Er zal ook aandacht zijn voor factoren die hier invloed op hebben zoals geldzorgen en de mate van bestaanszekerheid.

2 februari

Op donderdag 2 februari 2023 vindt de kick-off van de landelijke implementatie-ondersteuning van de wet Wams plaats. De verwachting is dat het wetsvoorstel Wams op korte termijn naar de Kamer gaat en dat maakt 2023 ook het jaar om te starten met de voorbereidingen voor de implementatie.

2 februari

De Expertgroep Verzekeringen Overheden (EVO) van VNG Risicobeheer houdt een vakbijeenkomst voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij verzekeringen. Het is een gezamenlijk initiatief met de gemeente Amersfoort. Op het programma staan intervisie en een inleiding over cybercriminaliteit.