Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

23 september

Voor de verduurzaming van uw maatschappelijk vastgoed zijn verschillende vastgoedsystemen, dashboards en modellen beschikbaar. Bouwstenen voor Sociaal brengt deze met en voor gemeenten in kaart. Dit webinar gaat over dasboards met sturingsinformatie en de ontwikkeling van gegevensuitwisseling.

23 september

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 3 interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. De sessie van 23 september gaat over het thema besluitvorming. 

24 september

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. Deze training wordt online gegeven.

24 september

[NB nieuw tijdstip] Wilt u inzicht krijgen in uw CO2-footprint en weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan uw CO2-Prestatieladder certificaat. De VNG informeert u tijdens dit webinar over de ondersteuning die zij gemeenten biedt om in korte tijd tot certificering op niveau 3 van de ladder te komen.

24 september

De Omgevingswet en de Lokale Inclusie Agenda (onderdeel van het VN-verdrag Handicap), beide onderwerpen staan bij elke gemeente op de agenda. Veel medewerkers van een gemeente die aan de Lokale Inclusie Agenda werken, weten dat de Omgevingswet eraan komt. Maar hoe leg je op een goede manier verbinding? Hetzelfde geldt voor de collega's die zich bezighouden met de Omgevingswet. Wat betekent de Lokale Inclusie Agenda voor de implementatie van de Omgevingswet?

24 september

In deze sessie over Dubocalc, een softwaretool om snel en eenvoudig de duurzaamheid en milieukosten van ontwerpvarianten van GWW-werken te berekenen, trachten we de voor- en nadelen in het gebruik voor gemeenten zo compleet mogelijk te benoemen. Inmiddels zijn de sprekers bekend. 

25 september

Tijdens de jaarlijkse SDG Action Day op 25 september organiseert de SDG11-alliantie in samenwerking met VNG International en duurzaamheid.nl een interessante workshop rondom duurzame en inclusieve gemeenten. Graag nodigen we u uit voor deze online bijeenkomst.

25 september

Op 25 september 2020 hopen wij u van harte – digitaal – te mogen begroeten op onze ledenvergadering. In de uitgestelde ALV wordt de uitslag van de ledenraadpleging ter bekrachtiging aan u voorgelegd en ontvangt u onder andere voorstellen rond de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten.

26 september

In deze Raadsacademie gaat het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) met de deelnemers in gesprek over hoe ondermijningsbeelden gemeenten in Noord-Veluwe helpen om ondermijning in kaart te brengen. Hierbij komt ook de vakantieparkenproblematiek aan de orde.

28 september

Ernstige woonoverlast komt steeds vaker voor. Hoe gaat u daarmee om, wat kunt u doen om de overlast te stoppen, de overlastgever de juiste zorg te bieden en de omwonenden rust te geven? Ontdek het tijdens dit webinar over de ‘ins & outs van de Wet aanpak woonoverlast’.