Webinar gemist?
24 augustus

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG organiseert een intervisie voor Functionarissen Gegevensbescherming (FG) van gemeenten. Tijdens deze intervisie komen verschillende vraagstukken aan bod op het gebied van dataprotectie en privacy.

24 augustus

De meeste kenniswerkers werken al jaren met de verschillende Officeprogramma’s. Deze programma’s worden steeds slimmer. Helaas ontbreekt het vaak aan tijd om uit te vogelen of bepaalde taken sneller of efficiënter kunnen worden uitgevoerd. 

29 augustus

Uw gemeente moet vanaf december 2022 informatie over producten en diensten ontsluiten via Single Digital Gateway (SDG). Volg op 29 augustus van 11.00 – 11.45 uur de online informatiebijeenkomst over Single Digital Gateway. U hoort in 45 minuten wat uw gemeente zelf moet regelen voor de uitrol van SDG.

29 augustus

Het is best een uitdaging om een complexe juridische boodschap op een heldere manier over te brengen. Hoe zorgt u ervoor dat de burger uw verhaal als logisch ervaart? En maakt u begrijpelijke zinnen waarin juridische nuances behouden blijven? In deze training geven 2 experts antwoord op deze en andere vragen.

30 augustus

(Be)spreekuren worden georganiseerd op basis van behoeften of actuele ontwikkelingen. In deze sessies delen we nieuwe informatie en is er ruimte voor vragen of stellingen. In de omschrijving van een (be)spreekuur leest u wat u kunt verwachten en of de sessie aansluit bij uw kennis en/of ervaring.

31 augustus

Als onderdeel van het VNG-project Duidelijke Overheidscommunicatie hebben 5 werkgroepen 50 standaardbrieven herschreven. We zoeken voor 2 testdagen 5 gemeentemedewerkers die mee willen helpen testen. Op basis van alle opmerkingen worden de brieven aangepast.

1 september

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG organiseert een intervisie voor Privacy Officers (PO) van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tijdens deze intervisie komen verschillende vraagstukken aan bod op het gebied van het naleven van de privacywetgeving.