Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

27 mei

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Hoe doen we dat? Tijdens het Congres Langer Thuis delen professionals uit het hele land hun ervaringen en leerpunten rond dit urgente vraagstuk.

28 mei

Conflicten gaan niet in quarantaine. Termijnen lopen gewoon door, collega’s en burgers ervaren meer stress en onzekerheid. Dit zorgt voor kortere lontjes en langere tenen. Wilt u in staat zijn om conflicten te de-escaleren of iemand op vervelend gedrag aan te spreken? In deze online masterclass leert u hoe u met behoud van regie tot een goed gesprek komt.

28 mei

Omdat er een vernieuwde Leidraad aardgasvrije wijken beschikbaar komt, organiseert het Expertise Centrum Warmte opnieuw een aantal bijeenkomsten door het hele land waar u als gemeenteambtenaar uw vragen kunt stellen. 

28 mei

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken? Tijdens deze regiobijeenkomst vertelt de gemeente Westland hoe zij bezig is met inclusie.

28 mei

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

28 mei

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten? En op welke wijze u het bestemmingsplan, verordeningen of het nieuwe omgevingsplan kunt benutten? Volg dan dit webinar.

2 juni

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken? Doe dan mee aan deze masterclass Lokale Inclusie Agenda.

2 juni

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze twee daagse kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko.

8 juni

Waterschap Vechtstromen heeft samen met gemeente Hengelo, gemeente Oldenzaal en provincie Overijssel in de praktijk ondervonden hoe regels in het DSO ‘landen’. 

9 juni

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken? Doe dan mee aan deze masterclass Lokale Inclusie Agenda.