Nieuws
Webinar gemist?

In 1992 riepen de VN 3 december uit tot Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. De dag is bedoeld om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden. Rotterdam Onbeperkt houdt dit jaar op 3 december een symposium over dit onderwerp.

3 december

In deze netwerksessie presenteren we een tool die concrete handvatten biedt om de strategie en/of het plan van aanpak voor participatie onder de Omgevingswet goed in te richten. 

4 december

Heeft u vragen over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en/of het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK)? Stel ze tijdens een van onze online vragenuurtjes.

5 december

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ U herkent het vast direct: artikel 1 van onze Grondwet.

5 december

Onder de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen in het vergunningverleenproces, en goede voorbereiding op inwerkingtreding is cruciaal. Daarom organiseren we voor vergunningverleners deze basiskennissessie over vergunningverlening onder de Omgevingswet.

5 december

Onder leiding van voorzitter Arie Slob gaan we tijdens deze bijeenkomst in gesprek over het belang van de lokale omroep, de positie van de gemeente ten opzichte van de lokale omroep en de veranderingen die op komst zijn in medialand. Vooral de vorming van streekomroepen is daarbij van belang. 

6 december

Het Noodfonds Energie gaat naar verwachting in januari 2024 opnieuw open om huishoudens met lage inkomens en een hoge energierekening te ondersteunen met een tegemoetkoming in de energiekosten.

6 december

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

7 december