Nieuws
Webinar gemist?

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

17 juni

Mensen met dementie willen gewoon mee blijven doen. Samen kunnen we dat mogelijk maken. Gemeenten en andere betrokkenen gaan tijdens 12 regio-bijeenkomsten in gesprek over succesvolle ontmoetingsplekken en activiteiten. Over financiering, vervoer en de samenwerking met vrijwilligers en verenigingen.

17 juni

Dit congres biedt u interessante sprekers, onder wie minister Harbers van IenW, en een veelzijdig aanbod van sessies, workshops en excursies. Ook is er voldoende gelegenheid voor informele gesprekken en netwerken. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

17 juni

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

18 juni

Digitalisering is inmiddels onmisbaar in het dagelijks leven van Europeanen, maar cyberveiligheid is net zo belangrijk voor een betrouwbaar digitaal Europa. Tijdens Let’s Get Digital 3.0 gaan we dieper in op hoe decentrale overheden hieraan kunnen en moeten bijdragen.

18 juni

In interactieve deelsessies verkennen we circulaire best practices. Samen brainstormen we over hoe deze succesvolle voorbeelden binnen uw eigen gemeente of provincie kunnen worden geïmplementeerd.

18 juni

Het UWV-portaal voor Gemeenten stopt. Gemeenten, arbeidsmarktregio’s en UWV moeten opzoek naar nieuwe manieren om samen gegevens te delen. VNG en UWV faciliteren gemeenten hierbij door middel van werksessies. In deze 2e reeks werksessies gaan we de gegevens (verzameld op basis van de 1e werksessie) toetsen.

18 juni

Mensen met dementie willen gewoon mee blijven doen. Samen kunnen we dat mogelijk maken. Gemeenten en andere betrokkenen gaan tijdens 12 regio-bijeenkomsten in gesprek over succesvolle ontmoetingsplekken en activiteiten. Over financiering, vervoer en de samenwerking met vrijwilligers en verenigingen.

19 juni

Het versterken van de pedagogische basis is belangrijk voor het oplossen van problemen die bij het opgroeien horen. In een reeks van 4 webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. Dit webinar focust op jonge kinderen (12-).

20 juni