Webinar gemist?
7 oktober

Het inkoopbudget van gemeenten is een krachtig instrument. Hiermee kunt u sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie. Maar hoe werkt dat? En wat is dan uw rol? Dat hoort u in deze online crashcourse op 7 oktober of 16 november.

7 oktober

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.

7 oktober

De Omgevingswet beoogt om ruimtelijke ordening en milieu in een hand samen te brengen. Aan het juridisch instrumentarium (bijvoorbeeld omgevingsplan en VTH) en het digitaal stelsel (DSO) wordt hard gewerkt. Tegelijkertijd wordt Omgevingswet ook in aspecten van milieu steeds concreter.

7 oktober

Leegstand in winkelgebieden treft o.a. de leefbaarheid en veiligheid. Transformatie van gebieden is een pijler om deze problematiek tegen te gaan. Tijdens deze bijeenkomst met rondleiding in Schalkwijk, Haarlem gaan we in op de transformatieopgave in winkelgebieden en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk.

10 oktober

Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze online basistraining maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging. Het gaat om een 2-daagse training met een terugkommiddag.

10 oktober

Het onderwerp energietransitie staat centraal in deze bijeenkomst. De deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen binnen dit onderwerp.

10 oktober

De energietransitie is urgent en staat hoog op de agenda van gemeenten. Tijdens dit landelijke congres horen wij graag van ambtenaren wat uw vraagstukken zijn. En we praten u bij over onder meer de actualiteit en de vervolgstappen bij de opwek van duurzame energie en de afkoppeling van aardgas.

10 oktober

De VNG organiseert 5 fysieke workshops voor gemeenten over de handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie. Hierbij behandelen we brieven die zijn herschreven, leggen we uit hoe u een duidelijke tekst kunt schrijven en vertellen we wat nodig is voor een organisatievisie over dit onderwerp.

10 oktober

Op maandag 10 oktober organiseren we voor de derde keer ons landelijke congres: ‘Naleving doet ertoe; grip op uitvoering in het sociaal domein’. In het Spant te Bussum gaan we samen met beleidsmakers en professionals aan de slag met rechtmatigheid, toezicht en handhaving in het sociaal domein.

10 oktober

(Be)spreekuren worden georganiseerd op basis van behoeften of actuele ontwikkelingen. In deze sessies delen we nieuwe informatie en is er ruimte voor vragen of stellingen. In de omschrijving van een (be)spreekuur leest u wat u kunt verwachten en of de sessie aansluit bij uw kennis en/of ervaring.