19 oktober

In de Embassy of Safety komen ontwerp en beleid samen: ontwerpers, toekomstmakers en denkers bundelen hun krachten en geven met elkaar de toekomst vorm. Samen zoeken zij naar manieren om onze maatschappij on- en offline zo veilig mogelijk te maken en de weerbaarheid van mensen te vergroten.

19 oktober

Cyberincidenten kunnen altijd optreden. Zelfs als er op basis van risicomanagement en de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) maatregelen geïmplementeerd zijn. Een organisatie moet zich dus altijd op incidenten voorbereiden. In het webinar gaan we hier dieper op in.

19 oktober

Onderzoeksresultaten vormen de basis voor uw toegankelijkheidsverklaring. Maar aan welke eisen moet een onderzoek voldoen? Hoe kiest u een goed onderzoeksbureau? En hoe ziet zo’n rapport eruit? In dit webinar licht Jules Ernst, onderzoeker en expert Digitale Toegankelijkheid, het onderzoek toe.

20 oktober

In uw onderzoek naar de rechtmatigheid van een verstrekte uitkering kijkt u naar de juistheid en volledigheid van de door de cliënt verstrekte gegevens. Hier vallen ook financiële gegevens onder.

21 oktober

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

21 oktober

Op welke manieren kunt u uw doelgroep inzetten bij het verbeteren van uw dienstverlening en communicatie? Hoe betrekt u een brede diversiteit aan inwoners en ondernemers? Welke rol spelen ervaringsdeskundigen hierin? En wat levert dit eigenlijk op?

22 oktober

Recent onderzoek van het ministerie van BZK laat zien dat veel gemeenten nog beleid moeten maken rondom woonwagens. Dat gaat niet vanzelf. De VNG organiseert 3 themasessie over woonwagenbeleid waarin we de vragen beantwoorden waar gemeenten tegenaan lopen. 

22 oktober

Stel, uw computer valt uit. U heeft geen toegang meer tot uw agenda of mail. Ook niet via uw mobiel. Bellen kan nog wel, maar kent u de nummers uit uw hoofd? Wat doet u? De vraag is niet: ‘hoe groot is de kans dat het gebeurt?’, maar ‘wat doet u als het gebeurt?’.

25 oktober

De toegang tot hulp is voor mensen soms lastig te vinden of kent voor hen drempels om hulp te vragen. Hoe zorgt u ervoor dat inwoners weten waar ze moeten zijn en u ook tijdig opzoeken? Hoe bereikt u als gemeente specifieke groepen zoals laaggeletterden?

26 oktober

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: de MilieuKostenIndicator.