Nieuws
Webinar gemist?

De VNG heeft een monitoringsprogramma opgezet om de komende jaren de effecten van de Omgevingswet en de Wkb te monitoren. In deze sessie gaan we in op de uitkomsten van het eerste kwartaal, is er ruimte om vragen te stellen en laten we de benchmarktool zien die beschikbaar is voor deelnemende gemeenten. 

14 augustus

VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën. We gaan in op verschillende ontwikkelingen rondom de financiële situatie van gemeenten en afspraken tussen het rijk en gemeenten. We zorgen voor voldoende ruimte voor vragen.

27 augustus

De VNG heeft een monitoringsprogramma opgezet om de komende jaren de effecten van de Omgevingswet en de Wkb te monitoren. In deze sessie gaan we in op de uitkomsten van het eerste kwartaal, is er ruimte om vragen te stellen en laten we de benchmarktool zien die beschikbaar is voor deelnemende gemeenten. 

27 augustus

In maandelijkse ambtelijke bijpraatsessies voor gemeenten praten wij deelnemers bij over de recente ontwikkelingen in het warmtedossier. Zoals ontwikkelingen rondom de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), de Wet collectieve warmte (Wcw), de spoedwet warmte, warmtenetten en warmtebedrijven.

29 augustus

Energie delen is volgens de VNG noodzakelijk voor het energiesysteem van de toekomst. In dit webinar gaan we in op hoe energie delen mogelijk is. Aan de orde komen de voorwaarden voor degene die hernieuwbare energie wil leveren of ontvangen en hoe de experimenteerruimte uit de Omgevingswet kan worden ingezet.

2 september

Nu en de komende jaren gebeurt er van alles op het gebied van pensioenen. Het pensioenstelsel wijzigt en dit betekent dat de pensioenregeling van ABP per 2027 wordt aangepast. Dit vraagt om communicatie: communicatie vanuit ABP, maar ook communicatie vanuit de organisatie naar het eigen personeel.

3 september

4 keer per jaar vergadert de NEN-commissie en als voorbereiding op de vergaderingen geven Jeroen van Oss en Milan Bor een toelichting op de agenda en de stukken en gaan graag het gesprek met geïnteresseerden aan over de te bespreken onderwerpen.

5 september

Om gemeenten en leveranciers te ondersteunen bij de implementatie van de SDG-verordening, heeft de VNG dit voorjaar een startpakket ontwikkeld. In deze online kennissessie lichten wij het startpakket toe aan ICT-relaties. De sessie is interessant voor leveranciers die met deze wetgeving te maken krijgen.

5 september

Veel gemeenten zijn zich nog niet bewust van de rol die zij kunnen spelen binnen financiële educatie. Of zijn op zoek naar handvatten om hiermee aan de slag te gaan.  

9 september