9 december

Gemeenten willen en kunnen niet meer in de gebruikelijke zaaltjes dezelfde mensen consulteren, maar gaan aan de slag met de participatie van nu: de digitale democratie. Burgerparticipatie moet en kan anders, online participatie is hiervoor een mooi instrument.

9 december

Wat werkt nou echt bij mensen die kwetsbaar zijn en zich soms verward gedragen? Houd die vraag u dagelijks bezig? Kom dan op 9 december naar Voorbij de verwarring, dé dag voor iedereen die samenwerkt rond kwetsbare mensen.

10 december

OECD (Organisatie voor economische coöperatie en ontwikkeling) houdt op 10 en 11 december het jaarlijks forum over lokale economische ontwikkeling. Lokale experts presenteren succesvolle aanpakken.

11 december

Wat verandert de Omgevingswet voor gemeenten? Welke kansen biedt dit voor de lokale democratie en welke nieuwe vormen van samenspel met inwoners en organisaties brengt dit met zich mee? Kom naar deze themadag van Democratie in Actie en en doe mee!

11 december

U kunt nog dit jaar deelnemen aan de training ‘Aan de slag met het DSO’. In deze training wordt praktisch gewerkt met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Meld u snel aan want er zijn maar 20 plaatsen beschikbaar!

12 december

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseert op donderdag 12 december een symposium over mensenrechten. Centraal staat de toegankelijkheid van overheidsvoorzieningen en de uitdagingen die hierbij spelen.

12 december

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? 

12 december

In het kader van het Europe for Citizens programma worden regionale contactdagen gehouden op 12 en 13 december. Het doel is kansen voor fondswerving en partnerschappen te onderzoeken.

13 december

De transitie naar aardgasvrij wonen vraagt om actuele en accurate kennis over de wet- en regelgeving nu en de nabije toekomst. Het doel van deze Masterclass is de (actuele) kennis over het aanbesteden van Warmtenetten te vergroten om dit vervolgens toe te kunnen passen in de gemeentelijke praktijk.

13 december

De Aardgasvrijtransitie vraagt om actuele en accurate kennis over de wet- en regelgeving nu en de nabije toekomst. Het doel van deze Masterclass is de (actuele) kennis over deze onderwerpen te vergroten en vervolgens deze te kunnen toepassen in de gemeentelijke praktijk.