24 januari

Eens in de maand organiseert de VNG een netwerkbijeenkomst omgevingsplan. In dit netwerk helpen gemeenten elkaar bij het voorbereiden en maken van het omgevingsplan. Dit keer staat het thematisch opbouwen van het omgevingsplan centraal. 

25 januari

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet. Zorgfraude is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws. Door misbruik van gemeenschapsgeld ontvangen kwetsbare burgers niet de zorg die zij nodig hebben.

25 januari

Veel gemeenten worstelen met de vraag of en onder welke condities voetgangers en fietsers verantwoord van dezelfde ruimte gebruik kunnen maken. In dit kenniscafé wordt een afwegingskader gepresenteerd en kunt u discussiëren over de vraag of en wanneer mengen van fietsers en voetgangers gewenst is.

25 januari

Met technologie kun je de leefbaarheid en veiligheid van de buitenruimte vergroten. Bijvoorbeeld met sensoren die zien of het ergens te druk wordt of simulaties van een 'voetgangersrijke' binnenstad. Dat roept natuurlijk allerlei ethische vragen op waarvoor gemeenten een set Principes voor zichzelf opstellen.

26 januari

Het gebruik van algoritmes en sensoren door de overheid vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hoe zorgen we voor eerlijke algoritmes, betrouwbare sensoren en hoe zijn we daar transparant over?

26 januari

De EU ontwikkelt wetgeving voor de regulering van Artificial Intelligence, om onder meer onze digitale grondrechten beter te beschermen. Kaderwetgeving met een belangrijk doel, waarbij de uitvoering echter nog onduidelijk is.

27 januari

Vanaf september 2021 zoeken we in 4 livestream talkshows naar inspirerende voorbeelden en naar wat we kunnen veranderen zodat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

27 januari

Met de Wintersafari stimuleert het A&O fonds Gemeenten gemeentemedewerkers om op een leuke manier, een andere kijk op het werk te ontdekken. Safari biedt workshops gericht op het verbeteren van vaardigheden en competenties, zodat we wendbaar en vitaal blijven op het werk. 

27 januari

Het werk als klantmanager of consulent inburgering is veranderd in de nieuwe Wet inburgering. Wat betekent dat voor u en uw manier van werken? In dit 5-daagse leertraject gaat u aan de slag met de nieuwe Wet inburgering.

27 januari

Heeft u op uw werk te maken met juridische teksten? Dan weet u dat het best een uitdaging kan zijn om die op een heldere, begrijpelijke manier over te brengen.