Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

14 juni

De Europese Unie streeft ernaar om in 2030 100 klimaatneutrale steden te hebben. Tijdens dit online event, op 14 en 21 juni, treffen overheden en ondernemers elkaar met dat doel voor ogen.

14 juni

De energietransitie heeft grote invloed op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. De sprekers laten zien welke instrumenten de huidige wetgeving biedt, behandelen de instrumenten van de Omgevingswet en geven antwoord op verschillende vragen. 

14 juni

Reiskostenvergoeding, vergoeding voor de iPad, wel of geen verlof voor het uitoefenen van het gemeenteraadswerk. Het is geregeld in de Rechtspositieregeling Decentrale Politieke Ambtsdragers.

15 juni

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: de MilieuKostenIndicator. 

15 juni

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

15 juni

Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving helpt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte of uitvoeringsplannen om wijken of buurten aardgasvrij te maken. In DEGO zijn lokale data over eigenschappen van gebouwen, zoals het bouwjaar, het energielabel en de WOZ-waarde opgenomen.

15 juni

Tijdens dit event gaan beleidsmakers, bestuurders, volksvertegenwoordigers en deskundigen uit het bedrijfsleven in gesprek over de rol die Europese steden kunnen spelen in de transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap.

15 juni

Tijdens dit webinar staat de spanning tussen pdf's en digitale toegankelijkheid centraal. Zijn pdf's daar het beste middel voor? En wanneer zijn pdf's überhaupt digitaal toegankelijk?

16 juni

U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Het online congres vindt plaats op woensdagochtend 16 juni, van 09:30 tot 13:00 uur.

17 juni

Om u voor te bereiden op het gebruik van Suwinet-Inkijk houdt BKWI (ontwikkelaar en beheerder van Suwinet) samen met de VNG een webinar Introductie Suwinet-Inkijk op donderdag 17 juni.