Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

13 en 14 juni - VNG Jaarcongres 2017

Vakmanschap is het thema van het VNG Jaarcongres dat dit jaar in Goes plaatsvindt. 'Er wordt meer dan ooit van de lokale politiek gevraagd en verwacht. Minder regels, meer vrijheid. Lokale aandacht, regionale samenwerking. Dat vraagt om bestuurders die op verschillende niveaus hun vak verstaan', aldus Jantine Kriens, algemeen directeur VNG. We nodigen raadsleden, wethouders en burgemeesters van harte uit om in Goes van en met elkaar te leren.

mei 2017

29 mei

Wat is nodig om kwetsbare statushouders van 16 tot 27 jaar te helpen naar zelfredzaamheid en participatie? Daarover gaat deze expertmeeting.

29 mei

Voor medewerkers van gemeenten gaat na 2020 het private arbeidsrecht gelden. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. De VNG organiseert in mei en juni werkbijeenkomsten in het land om uw visie en inbreng op de Cao na de normalisatie op te halen. Meld u aan!

29 mei

Symposium over invloed van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid en hun ouders op het gemeentelijk jeugdbeleid. Er zijn workshops en er is een discussie met onder andere Marc Dullaert, Aanjager Thuiszitterspact en voorheen Kinderombudsman en een jongere als ervaringsdeskundige.

29 mei

Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met renovatie om schoolgebouwen gezond en duurzaam te maken.De uitdaging is om dit betaalbaar en efficiënt te realiseren. Wilt u ook van start? Neem deel aan de kennissessie Renovatie van Schoolgebouwen en leer alles over de nieuwste ontwikkelingen.

29 mei

Voor een aantal gemeenten blijkt het moeilijk om een accountant te vinden. De VNG organiseert drie bijeenkomsten om met griffiers, hoofden financiën en raadsleden nader te spreken over deze problematiek en mogelijke oplossingen.

29 mei

De overheid maakt voortdurend afspraken met burgers en bedrijven. In een tendens waarin zij zich bovendien meer en meer terugtrekt, lijkt het sturen via overeenkomsten belangrijker te worden.

30 mei

Jeugdhulpverleners moeten hun professionele ruimte benutten voor het bieden van goede jeugdhulp. Dit vergt duidelijke afspraken over wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe die wordt genomen. Hoe werk je daar samen aan en blijf je daarover met elkaar in gesprek?

30 mei

Tijdens deze inspiratiesessie worden goede voorbeelden en ervaringen van gemeenten met bestrijding van kinderarmoede in het brede sociale domein gedeeld.

30 mei

Professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen krijgen de gelegenheid om met elkaar aan de slag te gaan voor een betere verbinding tussen welzijn, welbevinden en gezondheid. Ontmoetingen met pioniers, opinieleiders en anderen die sociaal én gezond in het vizier hebben, staan centraal.

31 mei

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe zij in hun regio kunnen samenwerken. Daarover gaat deze miniconferentie.