Webinar gemist?
24 maart

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst van het Netwerk Omgevingsplan op vrijdag 24 maart 2023. In deze sessie brengen we samen in beeld hoe u als gemeente het planproces kunt aanpakken in de digitale keten van lokale plansoftware en de landelijke voorziening van het DSO.

25 maart

Kinderburgemeesters en hun gemeentelijke begeleiders komen deze dag samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Voor zowel de kinderburgemeesters als de begeleiders worden debatten en workshops georganiseerd.

27 maart

De Omgevingswet stelt geen eisen aan de vorm van participatie. Maar hoe beoordeel je dan de kwaliteit van participatie? En hoe geef je als initiatiefnemer vorm aan participatie als er geen vaste eisen zijn?

28 maart

Wat doet u als de inhoud of de taal van een brief te moeilijk is voor de inwoner? En hoe actief moet u zijn om lastig bereikbare doelgroepen te bereiken? Omgaan met inwoners voor bijstand, schuldhulpverlening, inburgering en laaggeletterdheid zijn dé belangrijke onderwerpen in dit webinar.

28 maart

Het kabinet heeft de ambities voor CO2-reductie verhoogd van -49% (Klimaatakkoord) naar -55%. Tijdens 2 online sessies spreken we met wethouders over welke randvoorwaarden we als VNG stellen om deze additionele taken uit te voeren.

28 maart

Als aanbestedende dienst heeft u er belang bij dat de beste partijen meedingen. Hoe zorgt u dat u de juiste partijen bereikt? En hoe zorgt u ervoor dat ze ook (willen) inschrijven? In deze online verdiepingssessie laten ervaren professionals concreet zien hoe u rekening kunt houden met mkb’ers.