Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

23 april

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten nodigt u van harte uit voor de Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op vrijdag 23 april. Het thema van dit jaar is ‘De Kracht van de Samenleving’.

24 april

Raadsleden en griffiers die vragen hebben over de Omgevingswet kunnen inlopen tijdens het online spreekuur van de VNG. In dit spreekuur kunt u alles vragen over bevoegdheden, rol en positie van de Raad, noodzakelijke besluiten die dit jaar genomen moeten worden en de keuzes die de Raad moet maken. 

24 april

Raadsacademies zijn de bijeenkomsten waarbij raadsleden in gesprek met elkaar en met experts gaan over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk. Dit gebeurt altijd op een interactieve wijze.

26 april

Hoe bereid je je voor op een toestroom aan ondernemers (en hoe kom je er achter wat je kunt verwachten). We bespreken dit, samen met Silke Eitink, senior Adviseur schuldhulp voor ondernemers en Sharon Leuveld, communicatieadviseur ondernemers ROZ Twente en de Achterhoek.

27 april

In dit online evenement met ongeveer 25 gemeenten uit heel Europa worden de verschillende mogelijkheden van het European Solidarity Corps belicht: hoe kunnen gemeenten worden geholpen om hun burgers te activeren en hun netwerken te versterken?

28 april

Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

28 april

In dit online evenement met ongeveer 25 gemeenten uit heel Europa worden de verschillende mogelijkheden van het European Solidarity Corps belicht: hoe kunnen gemeenten worden geholpen om hun burgers te activeren en hun netwerken te versterken?

29 april

Een nieuwe wijkaanpak met focus op de menselijke maat is keihard nodig. Met name bewoners met complexe problemen, in kwetsbare wijken, raken verstrikt in het doolhof van bureaucratie.

29 april

Het doel van de Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening COVID-19 is om werkloosheid te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren en bedrijven c.q. sectoren te ondersteunen bij de van werk naar werk begeleiding van personeel en te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel.

29 april

Mobiliteit moet anders, slimmer en duurzamer. Welke mobiliteitsmaatregelen hebben een positief effect op het klimaat? En hoe ver zijn overheden met de invoering ervan? Daarover houdt CROW dit mini-symposium. Centraal staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over de Regionale Mobiliteitsprogramma's.