Nieuws
Webinar gemist?

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

5 maart

Nederland vangt in gemeentelijke opvanglocaties ruim 83.000 mensen op die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. De locatiemanagers spelen daarin een belangrijke rol. Tijdens de Dag van de Locatiemanagers staan we stil bij uw belangrijke bijdrage.

5 maart
De routekaart Financiële Zorgen is sinds 15 januari 2024 online! De routekaart biedt gemeenten een basis, inspiratie en toekomstbeeld voor de uitvoering van preventie, vroegsignalering, regelen van schulden, begeleiding en nazorg. 
5 maart

De praktijkdag van de Programmaraad biedt een gevarieerd programma voor professionals van gemeenten die zich bezighouden met werkgevers- en werkzoekendendienstverlening. U kunt kiezen uit 3 van de 17 inhoudelijke workshops en 2 masterclasses van regiocollega’s uit het land en SZW. 

7 maart

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling in de besturing van een project, programma of organisatie. Dit is vastgelegd in overeenkomsten of projectplannen. Toch loopt het in de praktijk anders. Want de praktijk is nu eenmaal grilliger dan afspraken op papier. Hoe gaat u hiermee om?

7 maart

Hoe kunt u als Nederlandse gemeente uw internationale betrokkenheid vergroten? En hoe ontwikkelt u als (kleinere) gemeente internationaal beleid? Tijdens deze bijeenkomst verkennen we samen deze vragen en delen we best practices en mogelijke knelpunten met elkaar. 

7 maart

De netwerkbijeenkomsten Financiën Omgevingswet worden maandelijks georganiseerd. Tijdens deze netwerkbijeenkomst op 7 maart delen het VNG-team Financiën Omgevingswet en deelnemende gemeenten hun kennis, ervaringen en vragen.

7 maart

Vergunningplichten: u vindt ze in het tijdelijk deel van het omgevingsplan op diverse plaatsen terug, met name in de bruidsschat en in de voormalige bestemmingsplannen. Het betreft vergunningplichten op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van milieu.

7 maart