Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

april 2018

23 apr

In maart en april 2018 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten over informatiebeveiliging binnen het gemeentelijk domein. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee workshops, adviesvaardigheden en bewustwording.

23 apr

De Omgevingswet wordt ook wel de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke genoemd. De wet betekent een fundamentele verandering en vraagt een andere manier van werken. Martijn van der Steen (NSOB) en Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit) gaan in op de bestuurlijke uitdagingen.

24 apr

De Omgevingswet heeft gevolgen voor uw organisatie en werkprocessen, en ook voor de begroting. Om gemeenten te helpen de financiële impact inzichtelijk te maken, is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. In april is er een serie regiobijeenkomsten over dit doorontwikkelde model.

24 apr

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. Hoe zetten we de ambities om concrete resultaten? Daarover gaan de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale aanpak van de energietransitie.

24 apr

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. Hoe zetten we de ambities om concrete resultaten? Daarover gaan de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale aanpak van de energietransitie.

24 apr

Burgerinitiatieven in de ouderenzorg wankelen. Hebben ze toekomst of is de macht van zorgaanbieders te groot en zijn financieringssystemen zó bepalend dat burgerinitiatieven het loodje leggen? Was dit de bedoeling van de ‘participerende samenleving’? Deze vragen komen aan bod bij dit congres.

25 apr

More than Refugees is een initiatief van een groep jonge Syrische en Eritrese mannen en vrouwen die jonge lotgenoten in ’s-Hertogenbosch helpen bij het vinden van hun weg naar een nieuwe toekomst. Wegens omstandigheden kan deze bijeenkomst niet door gaan.

25 apr

Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. 

26 apr

Eind november ging de documentaire ALICIA in première. Naar aanleiding hiervan voerden gemeenten en aanbieders in jeugdregio's met elkaar het goede gesprek over realiseren van passende zorg voor jeugdigen. Aan de hand van fragmenten uit de documentaire gaan we met elkaar in dialoog.

26 apr

Wonen is een van de grote thema's in gemeenten. De druk op de woningmarkt is groot en er is veel veranderd door de Woningwet. De VNG en Platform 31 houden daarom een vierdaags leertraject over Woonbeleid.

26 apr

Zoals u misschien weet is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet doorontwikkeld en is de versie 2018 1.1 beschikbaar. Er wordt een webinar georganiseerd voor gemeenten die bekend zijn met de 2017-versie van het model en benieuwd zijn naar de aanpassingen.

26 apr

Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om mede de juiste voorwaarden te scheppen zodat professionals kunnen voldoen aan de eisen die de Jeugdwet en de jeugdige aan hen stellen. In deze bijeenkomst ligt de focus op deze rol en positie van de gemeente.

26 apr

VNG Realisatie organiseert een nieuwe reeks Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Diverse invalshoeken komen aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.