Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

februari 2019

21 feb

In Gelderland zoeken veel mensen snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, studenten, vergunninghouders, uitstromers uit de GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.

21 feb

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

26 feb

De Federatie van Lokale Overheden in Israël nodigt Nederlandse burgemeesters, wethouders en relevante gemeenteambtenaren uit voor hun deelname aan haar jaarlijkse internationale gemeentelijke innovatiecongres en -beurs: MUNI WORLD. Deze vindt plaats van 26 tot en met 28 februari 2019.

26 feb

De voorstelling is onderdeel van het programma 'Scheiden zonder Schade' en is bedoeld voor professionals betrokken bij scheidingen. Phaedra Werkhoven, journalist en ervaringsdeskundige, leidt de gesprekken op het toneel waar scènes worden gespeeld die de scheidingsproblematiek op unieke wijze laten zien.

28 feb

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.