Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

januari 2017

Scholingsmodule: Samenwerking regionaal onderwijsbeleid (volgeboekt)

Sommige jongeren hebben extra hulp nodig om aan het werk te komen. Wat helpt is goede samenwerking tussen gemeenten, scholen en werkgevers. Vanuit ons ondersteunings-programma ROB kunt u deelnemen aan een scholingsmodule over regionale samenwerking tussen gemeenten en onderwijs.

Netwerkbijeenkomst: Functionaris Gegevensbescherming (Utrecht)

VNG en KING houden drie netwerkbijeenkomsten voor mensen die binnen gemeenten bezig zijn met de inrichting van de functie van Functionaris Gegevensbescherming. Deze gaan over de functie en opgaven van die functionaris binnen de gemeentelijke organisatie.

Informatieronde: Bewonersinitiatief en aanbesteding in het sociale domein (Schiedam)

Gemeenten besteden sinds 2015 meer contracten aan voor het leveren van diensten rond welzijn en informele zorg. In veel gemeenten ontstaan initiatieven van bewoners die samen in hun wijk aan de slag gaan met welzijn en informele zorg. Tijdens deze informatieronde hoort u meer over die trend.

Trainingsdag beoordeling EED energieaudits

De trainingen zijn bedoeld om medewerkers van bevoegde gezag en en omgevingsdiensten kennis en inzicht te geven in het beoordelen van de EED-audits die bij hen ter beoordeling binnenkomen.

Winterschool: Wat is uw verhaal voor 2017 (raadsleden en wethouders)

Organisaties en mensen met een eigen verhaal zijn sterk. Ze doen wat ze zeggen, en zeggen wat ze doen. Daarom is er de winterschool Storytelling om erachter te komen wat uw verhaal is in 2017. De training laat u kennismaken met corporate storytelling: organisatieverhalen die boeien en inspireren.

Cursus Sport en Accommodaties (Tweedaagse)

Sportvoorzieningen zijn onmisbaar bij het uitvoeren van het gemeentelijke sportbeleid. Zo’n 80% van het gemeentelijk budget voor sport gaat op aan het beheren en exploiteren van de sportvoorzieningen: zwembaden, sporthallen en -zalen, gymnastieklokalen, sportvelden en andere buitensportaccommodaties.

Winterschool: Wat is uw verhaal voor 2017 (ambtenaren)

Organisaties en mensen met een eigen verhaal zijn sterk. Ze doen wat ze zeggen, en zeggen wat ze doen. Daarom is er de winterschool Storytelling om erachter te komen wat uw verhaal is in 2017. De training laat u kennismaken met corporate storytelling: organisatieverhalen die boeien en inspireren.

Vierdaags leertraject woonbeleid

De nieuwe Woningwet die in juli 2015 is ingevoerd en de grotere druk op de woningmarkt plaatsen het gemeentelijk woonbeleid hoger op de gemeentelijke agenda. Deze ontwikkelingen vragen steeds nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren. Daarom is er het vierdaagse Leertraject woonbeleid.

Winterschool: Transformeren in je gemeentelijke gebied

Veel gemeenten hebben te maken met een transformatieopgave van bestaande verouderde gebieden. Om samen met de eigenaren deze gebieden te ontwikkelen zijn nieuw leven, vullen van leegstand en tijdelijke experimenten van belang om van ruimtes plekken te maken: placemaking. Leer hoe op de winterschool.

Bijeenkomst BJ42: bestuurlijk netwerk jeugdregio’s

Het Bestuurlijk netwerk J42 is gepresenteerd tijdens de Voor de Jeugd Dag. Dit netwerk faciliteert bestuurlijke uitwisseling en samenwerking tussen jeugdregio’s. Elke jeugdregio heeft een bestuurlijk trekker en zij vormen samen het Bestuurlijk netwerk J42. Voor hen is deze bijeenkomst.

Learn and share: integrale aanpak 16- tot 27-jarigen (Haarlem)

Alle jongeren moeten kansen krijgen zich voor te bereiden op de toekomst die zij voor ogen hebben. Als dat niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat professionals jongeren en hun ouders helpen op weg naar zelfstandigheid. Dat geldt zeker voor kwetsbare jongeren in de leeftijd 16 tot 27 jaar.

Startbijeenkomst: Innovatieve Aanpakken

Hoe verleidt u eigenaren om hun huis te verduurzamen? Kom naar de startbijeenkomst Innovatieve aanpakken en hoor over de ondersteuningsprogrammas van VNG, Bouwend Nederland en de Stroomversnelling. U kunt meedenken over gewenste ondersteuning en leren tijdens de werksessies.

Winterschool: VNG Winter Game-Storm

Start 2017 met deelname aan een Winter Game Storm waarin je samen met professionele vakgenoten leert ideeën om te zetten in concrete eigen Game (actie)plannen. De opzet van de methodiek is gebaseerd op het trainen en opleiden van militairen op toekomstige scenario's.

Trainingsdag beoordeling EED energieaudits

De trainingen zijn bedoeld om medewerkers van bevoegde gezag en en omgevingsdiensten kennis en inzicht te geven in het beoordelen van de EED-audits die bij hen ter beoordeling binnenkomen.

Winterschool: Training Burgerparticipatie 3.0

Gemeenten houden vaak inspraak- en informatieavonden voor bewoners en andere belanghebbenden. Helaas gaat dat vaak niet volgens verwachting. De training Burgerparticipatie 3.0 biedt u in één dag praktische oplossingen hoe u in principe elke bewonersavond succesvol kunt laten verlopen.

Regionaal werkatelier: Psychische kwetsbaarheid & werk (Midden Utrecht)

In verschillende arbeidsregio's zijn werkateliers georganiseerd om meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen. Doel hiervan is het uitwisselen van kennis en kunde tussen de werelden van zorg en werk.

Bijeenkomst: Uitvoeringsautoriteit sociaal domein

Mensen uit de praktijk in het sociaal domein vormen de Uitvoeringsautoriteit. Het idee hierachter is om beleidsteksten en de inrichting te toetsen aan en om te leren van de dagelijkse werkpraktijk. Vragen die voorbij komen tijdens deze bijeenkomst: Werkt het werken in de wijk? Wat kan beter?

Informatieronde: Bewonersinitiatief en aanbesteding in het sociale domein (Zutphen)

Gemeenten besteden sinds 2015 meer contracten aan voor het leveren van diensten rond welzijn en informele zorg. In veel gemeenten ontstaan initiatieven van bewoners die samen in hun wijk aan de slag gaan met welzijn en informele zorg. Tijdens deze informatieronde hoort u meer over die trend.

Netwerkbijeenkomst J42 (Januari)

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de continuïteit van zorg samen goed te borgen, overleggen de managers Jeugd van de 42 jeugdregio's regelmatig over concrete uitvoeringszaken in het J42-netwerk.

Trainingsdag beoordeling EED energieaudits

De trainingen zijn bedoeld om medewerkers van bevoegde gezag en en omgevingsdiensten kennis en inzicht te geven in het beoordelen van de EED-audits die bij hen ter beoordeling binnenkomen.

Pagina's