Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

5 februari

Na de Tweede Kamerverkiezingen wil de VNG met het kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. De financiën structureel op orde brengen is absolute prioriteit. In dit webinar praten 2 wethouders u bij over de VNG-inzet voor de kabinetsformatie op het gebied van gemeentefinanciën en sociaal domein.

25 januari

In dit (be)spreekuur aandacht voor de actualiteiten die spelen rondom de wetten in het schuldendomein. Daarnaast introduceren we de toolkit trainingen, de werkwijze en verschillende bouwstenen waaruit deze bestaat en hoe u hier optimaal mee kan werken.

25 januari

In dit tweede webinar over de Omgevingswet en het HR-domein laten we vanuit een aanpak zien hoe je vanuit de competentieprofielen komt tot een opleidingsplan, mét gerichte individuele leertrajecten en uiteindelijk opgeleid personeel die de juiste waardering krijgt (oa HR21).

25 januari

In het derde coronasteun- en herstelpakket is € 63 miljoen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo opgenomen. Tijdens dit webinar licht het ministerie van SZW dit pakket toe. 

25 januari

Sterke regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving, dit kabinet maakte daar € 950 miljoen voor vrij. Elke regio in Nederland heeft een eigen karakter, en elke regio heeft iets anders nodig. Op dat eigene van de regio sluiten de 30 Regio Deals aan die vanaf 2018 in heel Nederland zijn gestart.

26 januari

Dit webinar is een opmaat voor de boostweek van de dialoog met jongeren van 1 t/m 5 februari. Deelnemers gaan onder leiding van prinses Laurentien van Oranje in gesprek met jongeren. Ook wordt tijdens het webinar een nieuwe handreiking over jongerenparticipatie gepresenteerd.

26 januari

Veel gemeenten hebben recentelijk deelgenomen aan het onderzoek van de VNG: ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, uitgevoerd door SCC Consultancy. Dit onderzoek laat zien dat de dienstverlening aan ondernemers door veel gemeenten is geïntensiveerd, uitgebreid en geïnnoveerd.

27 januari

De Achterhoek geeft een inkijkje in hun proces rond het maken van een Regionaal Mobiliteitsprogramma: waar staat de regio wat betreft duurzame mobiliteit, de mobiliteitscoöperatie en de samenwerking met ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en gemeenten?

28 januari

Op 28 januari en 25 februari organiseert A&O fonds Gemeenten de Winterschool. Het thema is verbinding. Corona heeft ons bewust gemaakt van hoe snel context kan veranderen en hoe relevant het is om bewust te zijn van hoe u in verbinding blijft met uw collega’s, samenwerkpartners en netwerk.

28 januari

Zelfstandig wonen in de wijk van mensen bij wie het leven af en toe ontwricht kan raken, vraagt om het tijdig signaleren van deze instabiliteit en het gehoor geven aan die signalen. Wat heeft deze persoon nodig? Wie kan dat bieden? En wat kan de wijk daarin betekenen?