Nieuws
Webinar gemist?

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

8 juni

Een inspirerende dag vol kennisuitwisseling over leefbare en veerkrachtige wijken in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken onder het motto 'Sterke gemeenschappen als motor voor wijkontwikkeling'. Centraal staat het verbinden van kennis uit de wetenschap en de praktijk.

8 juni

Een belangrijke stap op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten is de Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking zal treden. Deze wet normeert het gedrag van verhuurders en biedt gemeenten de mogelijkheid om slecht verhuurgedrag aan te pakken.

8 juni

In deze sessie praten we u bij over de stand van zaken rond de interbestuurlijke uitvoeringsstrategie Water en Bodem Sturend en de consequenties voor gemeenten. Ook horen we graag van u wat er nodig is om dit te realiseren. Op 12 juli hebben we een overleg met minister Harbers, dus laat uw stem horen.

8 juni

Het maken van een keuze voor de structuur van het omgevingsplan is een belangrijke stap in de transitiefase naar het nieuwe omgevingsplan. In deze sessie presenteert gemeente Rheden de door hen gekozen structuur voor het omgevingsplan en hun afwegingen daarbij.

9 juni