Nieuws
Webinar gemist?

De VNG ontwerpt (hiertoe gemachtigd door alle leden) de selectielijst voor archiefbescheiden, waartoe gemeenten en intergemeentelijke organen verplicht zijn volgens artikel 5 van de Archiefwet 1995. Dit met inzet van de Adviescommissie Archieven, die in dezen als Strategisch Informatieoverleg optreedt.

15 april

Machtigen: het kan in het DSO Loket, via het E-herkenning loket, met papieren machtigingen en via het WoW portaal. De verschillende kanalen met diverse mogelijkheden hebben allemaal een ander effect op de gegevens die aankomen bij het bevoegd gezag of de behandeldienst. 

15 april