Nieuws
Webinar gemist?

Houdt u zich bezig met integriteits-, rechtmatigheids- en kwaliteitskwesties in de zorg? Wilt u graag meer weten over hoe u de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt inzetten en hoe Justis VOG‐aanvragen beoordeelt? Dan is dit webinar voor u.

15 juni

In deze bijeenkomst staan dilemma’s, ervaringen en instrumenten centraal die bijdragen aan een veilig werk- en meldklimaat. Ook is er aandacht voor de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en wat dit betekent voor werkgevers en het werkklimaat binnen een organisatie.

16 juni

Kom naar de sessie 'Hulp bij implementatie Dennis & Eva' voor praktische ondersteuning bij de implementatie van instrumentengids Dennis, Eva en Eva.RMT.

20 juni

In juni geven VNG, GGD GHOR NL en RIVM een 1e serie webinars voor gemeenten en GGD’en rond thema's vanuit de inhoudelijke lijnen van GALA en Sportakkoord II. Aan bod komen: terugdringen gezondheidsachterstanden, versterken van mentale weerbaarheid/gezondheid, gezonde fysieke leefomgeving en gezonde leefstijl.

20 juni

Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het VN-Verdrag Handicap, concreet door het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Op verzoek van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein verzorgt het VNG-projectteam ‘Iedereen doet mee!’ hierover dit webinar.

21 juni

De energietransitie is top of mind. Bij inwoners en bij u als wethouder. Door de hoge energieprijzen en omdat veel beleid nu in de uitvoering komt. De ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart en dat levert mooie kansen, maar soms ook lastige dilemma’s op. In een serie sessies gaan we hierover met u in gesprek.

21 juni