Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

10 september

Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein. De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen we dat? Kom op 10 en 11 september naar Goes voor de 50e editie van dit bruisende LCGW-congres en laat u inspireren!

15 september

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet

16 september

Toezicht op de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Een taak die in de gemeente steeds vaker voorkomt en tegelijkertijd nog relatief nieuw is. Gemeenten voeren sinds 2015 de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit. In de media zien we steeds vaker dat onwelwillende, malafide zorgaanbieders gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken en dat daardoor kwetsbare burgers in het nauw komen.

17 september

Publieksbijeenkomsten verlopen niet altijd even goed. Het blijft lastig om de juiste balans te vinden tussen échte inspraak en het voorkomen van escalatie. De kunst is om iedereen met een tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Met elkaar in gesprek gaan of blijven voorkomt verwijdering en opent nieuwe mogelijkheden.

21 september

Vanaf januari 2020 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met de VNG KCHN de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit zeven dagen: zes trainingsdagen en een terugkomdag. De training wordt komend jaar vier maal gegeven.

22 september

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

23 september

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 3 interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. De sessie van 23 september gaat over het thema besluitvorming. 

24 september

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

6 oktober

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.

7 oktober

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving.