Nieuws
Webinar gemist?

De VNG en UWV organiseren een keer in de 2 maanden de online sessie Nieuws uit het werkdomein om gemeenten mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. Deze keer worden de projecten Uitfaseren UWV-portaal voor Gemeenten, Dennis & Eva en VUM besproken. U kunt de sessie bijwonen op 13 of 14 december.

13 december

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling in de besturing van een project, programma of organisatie. Dit is vastgelegd in overeenkomsten of projectplannen. Toch loopt het in de praktijk anders. Want de praktijk is nu eenmaal grilliger dan afspraken op papier. Hoe gaat u hiermee om?

14 december

Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Een van die manieren is de BOPA. Heeft u vragen over dit onderwerp? Op donderdag 14 december organiseren we weer een Vragenuur BOPA voor zowel de leden van het Netwerk omgevingsplan als de leden van het Netwerk VTH.

14 december

Vanaf 1 januari 2024, dus bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, kunt u in de viewers van het nieuwe Omgevingsloket raadplegen of iets past binnen een omgevingsplan. Tijdens deze basiskennissessie maakt u aan de hand van een aantal praktische voorbeelden kennis met deze functionaliteit.

14 december

De VNG en UWV organiseren een keer in de 2 maanden de online sessie Nieuws uit het werkdomein om gemeenten mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. Deze keer worden de projecten Uitfaseren UWV-portaal voor Gemeenten, Dennis & Eva en VUM besproken. U kunt de sessie bijwonen op 13 of 14 december.

14 december

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden is een van de doelen in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Een van de hier bijhorende acties is het inrichten van de Ketenaanpak Kansrijke start. Onlangs verscheen de Handreiking Kansrijke Start.

15 december

In deze sessie bespreken we als eerste het in beheer nemen van de bruidsschat: hoe kunt u de juiste startsituatie creëren in uw software voor uw eerste planwijziging en voor het wijzigen van de toepasbare regels van de bruidsschat? Daarna gaan we in op veranderende functies en taken in de planketen.

15 december

VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën. We gaan in op verschillende ontwikkelingen rondom de financiële situatie van gemeenten en afspraken tussen het rijk en gemeenten.

19 december