16 december

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? 

16 december

Het project Het waarderen en certificeren van raadswerk geeft een aanzet om tot een heldere en neutrale vastlegging van opgedane kwaliteiten van raadsleden te komen. Veel werkgevers hebben namelijk een beperkt beeld van wat een raadslid doet en soms telt mee dat werkgevers terughoudend zijn om iemand aan te nemen met een sterk uitgesproken politiek profiel. 

17 december

Wilt u in actie komen voor inclusieve mobiliteit? Kom dan naar de Werkconferentie Inclusive Mobility Lab! In maart 2019 is de vernieuwingsagenda Iedereen onderweg gepresenteerd. Deze agenda is gericht op het toegankelijker maken van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer.

17 december

Op 17 december vindt de laatste DSO-dag van dit jaar plaats. De DSO-dag biedt interessante informatie voor iedereen die betrokken is bij de Omgevingswet.

19 december

Hoe betrek je meer bewoners, van jong tot oud? Hoe kunnen verschillende belangen gehoord en bij elkaar gebracht worden? Van kinderburgemeester tot jongerenraad, van inspraak tot right to challenge. Op deze dag is er veel ruimte voor voorbeelden uit gemeenten.

15 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

15 januari

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich ernstig eenzaam. Van de 75-plussers is het zelfs meer dan de helft die zich (soms) eenzaam voelt. In kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid organiseert het ministerie van VWS deze meet-up van Nationale en Lokale coalities tegen eenzaamheid.

17 januari

Deze 6-daagse leergang biedt alle tools om op een innovatieve manier te komen tot een omgevingsplan, dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Voor iedereen die bij gemeenten en Omgevingsdiensten verantwoordelijk is voor - of betrokken is bij het maken van een omgevingsplan.

20 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

21 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.