Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

oktober 2019

30 okt

De bedrijfsvoering verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Bij deze roadshow hoort u in één middag hoe uw gemeente het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder de organisatie structureel te verduurzamen.

30 okt

Doel van deze bijeenkomst van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is om kennis te delen over lokale partijen en vooruit te blikken op het jaarplan van het Kennispunt voor 2020.

30 okt

In het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid vindt woensdag 30 oktober de werkconferentie HOE DAN? plaats in Tilburg, na een succesvolle editie in Leeuwarden. Het gaat ouder worden zonder eenzaamheid.

31 okt

5G is nodig om het groeiend dataverkeer te ondersteunen. Om de ontwikkelingen voor te bereiden houden de ministeries van EZ en BZK samen met de VNG in oktober zeven regionale gesprekstafels.

31 okt

Nederland is circulair in 2050! In het waarmaken van die uitdagende ambitie spelen gemeenten een belangrijke rol. Veel gemeenten en regio’s zijn al bezig. Ter ondersteuning organiseert het Rijk samen met IPO, VNG en de UvW de Regiodagen CE-aanpak.

31 okt

Wilt uw gemeente verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Potentiële partners en bedreven collega-werkgevers ontmoeten en afspraken maken om samen aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan voor De Normaalste Zaak on Tour!

31 okt

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? 

31 okt

Op donderdag 31 oktober worden de 10 inspiratieregio’s bekend gemaakt van het programma ‘Met andere ogen’. Dit programma stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp.  Wij nodigen u van harte uit op de conferentie Onderwijs & Jeugd. 

31 okt

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert 31 oktober en 4, 5 en 8 november informatiemarkten over het tijdelijk handelingskader PFAS. Deze vinden plaats in Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Utrecht. 

Pagina's