Raadsleden blijken na herindeling moeite te hebben met het samenwerken en integreren in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Zij moeten aan elkaar wennen, hun plek vinden in de nieuwe raad en hebben vaak elk een andere bestuursstijl.
Het onlangs verschenen VNG-rapport 'Een wereld te winnen: over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet' schetst de aard van zorgfraude en doet gemeenten aanbevelingen om effectief toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Welke rol kunt u hierin als raadslid spelen?
Een raads- of commissievergadering in goede banen leiden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een nieuwe animatie op de digitale leeromgeving voor raadsleden legt in een paar stappen uit hoe u grip houdt op een vergadering.
Het tweede deel van de moties voor de ALV van 25 september is ingediend. In een ledenbrief deelt de VNG het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur.
Krijg inzicht in het softwareaanbod voor de Omgevingswet! Bezoek in de week van 5 oktober de online leveranciersdemonstraties Omgevingswetsoftware voor plan, VTH en toepasbare regels.
Vorig jaar zijn er 26 klachten binnengekomen bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (LKOG). De klachten gaan over (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.
Het nieuwe kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Dit helpt gemeenten om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden.
Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire wachten al veel te lang op financiële compensatie van de Belastingdienst en ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat vinden alle Nederlandse gemeenten. Denk daarbij aan ondersteuning rondom financiën, gezinssituatie, gezondheid en werk.
In alweer de tiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ wordt het onderwerp structurele effecten besproken. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Paul Huigens, coördinator financiën en structurele effecten bij de VNG.
Hoe kunt u de doorontwikkeling van cliëntondersteuning op gang brengen? Welk stappen moet u daartoe nemen? De wet geeft veel ruimte voor de inhoudelijke invulling van cliëntondersteuning. Om cliëntondersteuning te versterken, is het proces minstens zo belangrijk als inhoudelijke overwegingen.