De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.
Na opening van de vergadering door voorzitter Jan van Zanen bespreekt het bestuur een aantal actuele ontwikkelingen. Aan de orde komen onder meer de nieuwe regelingen ter compensatie van de hoge energieprijzen en de ontwikkelingen rond het accres.
De PO-Raad, VO-raad en de VNG zijn teleurgesteld en ontstemd over de brief die de minister voor primair en voortgezet onderwijs aan de kamer heeft gestuurd. In de brief ontbreekt het cruciale punt dat er extra middelen voor onderwijshuisvesting nodig zijn.
Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd zoals de cao en de sociale lasten.
De talkshowreeks 'Met lef en liefde' ging over het leven met een licht verstandelijke beperking (LVB). Diverse deskundigen, maar ook gemeenten en de VNG hebben aan de reeks meegewerkt. De talkshows zijn in zijn geheel terug te zien. Er is ook een compilatie gemaakt voor wie minder tijd ter beschikking heeft.
Samenwerken als 1 overheid rondom het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is belangrijk, omdat de investeringen plaatsvinden in de schaarse ruimte waar alle overheden mee te maken hebben. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG naar de Kamer stuurde voor het debat over het MIRT.
Voor de 3e keer kunnen gemeenten meedoen aan GemeenteDelers, een competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. De inschrijftermijn is verlengd. U kunt tot 12 december 9.00 uur uw succesvolle, waardevolle en herbruikbare project, initiatief of oplossing aanmelden.
Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden Internationale Schakelklassen een wettelijke status moeten krijgen. Deze punten geven wij mee voor het commissiedebat Onderwijs op 30 november.
Vandaag start Orange the World, de jaarlijkse wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar is preventie het thema van de campagne in Nederland. Ook veel gemeenten besteden in deze periode op de een of andere manier aandacht aan het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.