Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
De verlenging van de Erfgoed Deal is nu officieel bekrachtigd door de staatssecretaris van Cultuur en Media, het IPO en de VNG. Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van potentiële Erfgoed Deal-projecten weer in gesprek met het programmabureau over de mogelijkheden van een aanvraag.
De afgelopen periode is door de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk intensief samengewerkt aan de rapportage over het ontwikkelen van een interbestuurlijke monitor: de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
De lokale democratie staat onder druk, en er is ‘werk aan de winkel’ om die druk te verminderen. Dat is de conclusie van de Staat van het Bestuur. Dat tweejaarlijkse rapport werd dinsdag in Leiden gepresenteerd.
VNG-voorzitter Jan van Zanen opent de bestuursvergadering met een terugblik op de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen van 15 maart. Het bestuur ziet de hoge opkomst en de grote winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) als een duidelijk signaal van de inwoners.
In 2022 is er meer dan 514 miljoen keer ingelogd met DigiD. Daarvan is 18,4 miljoen keer bij een gemeente ingelogd. Deze aantallen komen overeen met 2021, in dat jaar nam het gebruik sterk toe. In 2020 stond de teller nog op 402 miljoen.
De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Die trad op 1 januari 2023 in werking en heeft een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke (gemeenschappelijke) rekenkamer moeten hebben.