'Ga (ver)bouwen! Ga digitaal! Werk samen!' Het advies van de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' bevat voor gemeenten heel herkenbare punten. De VNG heeft over de breedte een positief beeld van het advies.
Het eerste landelijke Dorpen Festival is op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en Hunze. Politici, bestuurders en ambtenaren gaan deze dag samen aan de slag met vraagstukken die leven in dorpen en op het platteland. Inschrijven voor het festival kan vanaf februari. Er is ruimte voor 600 deelnemers.
De Tweede Kamer sprak gisteren met minister De Jonge (VWS) over de wachtlijsten voor verpleeghuizen. Het debat was voor de VNG reden de zorgen van gemeenten over de te verwachten gevolgen van de vergrijzing onder de aandacht van Kamerleden te brengen.
Het LOGA heeft per 1 januari 2020 een Cao Ontslagcommissie ingesteld. De Cao Ontslagcommissie gaat in plaats van het UWV oordelen over verzoeken van werkgevers met betrekking tot het voorgenomen ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie-ontslag).
Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, en Bert de Haas, onderhandelaar van de FNV, hebben vandaag officieel de website caogemeenten.nl gelanceerd. Op deze nieuwe gezamenlijke website staat de tekst van de cao Gemeenten die sinds 1 januari 2020 geldt.
Update 19/1 Het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan Rijksoverheid en vitale organisaties blijft ongewijzigd. Het NCSC heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.
Mensen die werkzaam zijn in de jeugdhulp zetten zich dagelijks in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De FNV vraagt terecht aandacht voor het belang van het betalen van beloningen die passend zijn bij de complexiteit van het werk.
Bij de Global Goals Gemeenteverkiezing kwamen Deventer, Goirle en Oss als winnaars uit de bus in de drie verschillende categorieën. Een recordaantal gemeenten heeft dit jaar een praktijkvoorbeeld ingezonden om mee te doen aan de verkiezing.
Het gebouw van de VNG is voortaan Global Goal 11 Huis. Daarmee omarmen de organisaties die in het gebouw werken Global Goal 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Iedereen heeft via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wmo recht op cliëntondersteuning. Een campagne zet vanaf 20 januari de komende tijd het werk van de cliëntondersteuner in de spotlights. Op één website is informatie te vinden over cliëntondersteuning.