De VNG heeft bij de politieke partijen die op 20 januari het coronadebat voeren met het kabinet aandacht gevraagd voor de uitstaande schuldenlast van ondernemers, het afnemende draagvlak onder ondernemers en de noodzaak van een herstel- en steunplan voor getroffen sectoren.
De 'Benchmark Nederlandse gemeenten 2022' van accountantsorganisatie BDO bevestigt nog eens dat gemeenten met structurele financiële uitdagingen kampen. Verdere verschraling van de gemeentelijke voorzieningen ligt op de loer. Dit jaar verwachten gemeenten een tekort van in totaal € 1 miljard.
Wij hebben de modelverordening leges geüpdatet in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de meeste wijzigingen hebben wij eerder afzonderlijk bericht.
De beslagvrije voet zoals deze met ingang van 1 januari 2021 wordt gebruikt, gaat er vanuit dat iedereen, ongeacht het inkomen, minimaal 5% van zijn inkomen kan afdragen aan de beslaglegger. De Belastingdienst en enkele andere overheidsorganisaties hebben besloten dit niet te doen.
Kunnen huurders van horeca- en winkelpanden bij omzetverlies door de coronacrisis aanspraak maken op vermindering van de huurprijs? De Hoge Raad geeft aan in welke gevallen dat kan en levert ook een model om die verlaging te berekenen. Dit arrest is relevant voor gemeenten die zulke panden verhuren.
Hoe registreren we arbeidsmigranten? Met welke juridische aspecten rond ruimtelijke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Welke rol speelt handhaving? En hoe leggen we de lijn naar het sociaal domein? Gemeenten spelen de komende jaren een cruciale rol in het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten.
Gemeenten zijn hard bezig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sommige onderwerpen kunnen voor inwerkingtreding worden ingeregeld, andere onderwerpen daarna. De VNG heeft een factsheet opgesteld dat helpt bij welke voorbereidingen gemeenten al kunnen treffen voor het nieuwe deel van het omgevingsplan.
Sinds 1 januari 2022 kunnen gemeenten een regeling opkoopbescherming opnemen in de Huisvestingsverordening. Met een amendement is de Huisvestingswet 2014 hiervoor gewijzigd (nieuw hoofdstuk 7, Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming). De Model Huisvestingsverordening is hierop aangepast.
Wilt u uw aanbod aan dagactiviteiten voor mensen met dementie versterken? Maakt dan gebruik van de nieuwe inspiratiewijzer van ZonMW. Dit e-magazine bevat voorbeelden en praktische tools voor gemeenten en hun partners.
De afgelopen maanden is de VNG in gesprek geweest met aanbieders van ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking en het ministerie van SZW, om landelijke raamcontracten af te sluiten voor nieuwkomers met een zintuiglijke beperking.