Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord of een lokale preventieaanpak in 2021 is een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden noodzakelijk. U kunt uw preventieakkoord of preventieaanpak nu al laten beoordelen en het advies aanvragen.
De VNG maakt zich zorgen over de herstelaanpak van de staatssecretaris van Financiën voor de toeslagenaffaire. Helder en eerlijk communiceren met gedupeerde ouders is wat ons betreft de eerste stap om het vertrouwen in de overheid te herstellen. De VNG heeft het kabinet voorstellen gedaan voor het vervolg.
Aan deze eerste bestuursvergadering van 2021 neemt een nieuw bestuurslid deel: Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van Delft. De voorzitter heet hem van harte welkom. Bestuurslid Annalies Usmany neemt afscheid van het VNG-bestuur.
Gister maakte het kabinet de contouren van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief kosten voor de uitvoering. Er wordt gewerkt aan een handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van de lokale implementatie.
Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte kunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het overzicht voor 2021 is nu beschikbaar.
Door de coronamaatregelen is de vraag naar doelgroepenvervoer sterk teruggevallen. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om vanaf 1 april 2020 aan hun opdrachtnemers een continuïteitsbijdrage te verstrekken ter hoogte van 80% van de niet verreden ritten.
In onze nieuwsledenbrief van januari zetten we de actuele ontwikkelingen rond corona op een rij.
Van 1 tot 5 februari 2021 gaan bestuurders in Nederlandse gemeenten met jongeren en kinderen in gesprek over de impact van corona. De vraag daarbij is: Hoe bereik en activeer je jongeren succesvol als gemeente? Ter gelegenheid van deze dialoog is er de handreiking 'Duurzame Jongerenparticipatie'.
Mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar die nu al gebruikmaken van (gemeentelijke) vervoersvoorzieningen, kunnen deze ook gebruiken om naar een GGD-vaccinatielocatie te reizen. Ook als zij normaal gesproken een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeft dat in dit geval niet.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een avondklok vanaf zaterdag 23 januari 21.00 uur t/m woensdag 10 februari 4.30 uur. Het is verboden om tussen die tijd zonder geldige reden op straat te zijn. Ben je tussen die tijd buiten? Dan moet men in meeste gevallen een verklaring overhandigen.