Om nog één keer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kijken naar de financiële impact van de stelselwijziging voor gemeenten, organiseren wij in interbestuurlijk verband een aantal expertbijeenkomsten op de belangrijkste impactgebieden.
De VNG heeft de Kamer het gemeentelijk standpunt meegeven over de versterking van het stelsel voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. We maken ons zorgen over de uitvoerbaarheid van maatregelen door gemeenten en vragen aandacht voor een zuivere invulling van de rollen in het publiek-private stelsel.
Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2021 steeg opnieuw het aantal medewerkers, maar niet voldoende om de druk op het groeiende takenpakket van gemeenten op te lossen. Ook is 1 op de 5 vacatures moeilijk vervulbaar. Een lichtpunt is dat 55% van de vrijwillige uitstromers bij een andere gemeente gaat werken.
In de week van 23 tot 28 mei brengt Jan van Zanen als voorzitter van de VNG een bezoek aan Suriname. Hij reist samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Zij spreken met de Surinaamse regering en andere partners over toekomstige samenwerking met het land.
Hoe Nederlandse decentrale overheden ervoor staan in het behalen van de Global Goals (of Sustainable Development Goals, SDG’s) vindt u dit jaar in het hoofdstuk Decentrale overheden van de Nationale SDG Rapportage. Deze werd gepresenteerd tijdens de nationale verantwoordingsdag op 18 mei.
Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' liep van 2018 tot en met 2021. Er werd gestart met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage (december 2021) bleek dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.
VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft een nieuwe directeur. Per 9 mei is Pieter Jeroense de opvolger van Peter Knip. Jeroense combineert deze functie met zijn positie als plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG.
De VNG pleit voor een goed uitvoerbare en handhaafbare regeling rond ‘normering werkgebonden personenmobiliteit’, schrijven we aan de Tweede Kamer. Doel van deze regeling uit het Klimaatakkoord is om de CO2-emissie van zakelijk en woon-werkverkeer te verminderen bij werkgevers met ten minste 100 werknemers.
Gemeenten en andere partijen die de aanbestedingspraktijk willen verbeteren, kunnen hiervoor vanaf 15 juni subsidie aanvragen. Per aanvrager is maximaal € 25.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidieregeling is onderdeel van het programma Beter Aanbesteden.