De VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet is aangepast en de VNG Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet wordt ingetrokken. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.
ZonMw heeft een nieuwe 'Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie' uitgebracht. Het online magazine bevat aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten om hun aanbod van dagactiviteiten te versterken.
Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te pakken voor andere kwetsbare doelgroepen. Door een 'deal' met de Veiligheidsregio Utrecht, de provincie en het rijk kwam er ruimte en geld voor 1.000 extra tijdelijke woningen.
Met ingang van juli 2022 zijn er een aantal nieuwe rollen voor gebruikers geïmplementeerd waardoor sommige ‘oude rollen’ komen te vervallen. Per 23 maart 2023 komen de oude rollen SBR_FUNCROL_volgnummer SBR en WGS_FUNCROL_volgnummer WGS te vervallen waardoor alleen nog met de nieuwe rollen gewerkt kan worden...
‘Vanuit het kabinet is er extra geld voor de aanpak van internationale problemen als klimaatverandering en conflict. Als rijksoverheid kunnen we dat niet alleen doen, daar hebben we lokale overheden bij nodig', zegt Kitty van der Heijden, directeur-generaal Internationale Samenwerking bij Buitenlandse Zaken.
Verschillende gemeenten hebben recent hun stedenrelatie met Chinese steden heroverwogen of opgezegd. Gemeenten zoeken soms naar hoe een stedenrelatie met China kan worden ingericht en welke positie ze hierin moeten innemen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Informatie- en Contactpunt China.
In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. Als de Kamers op korte termijn groen licht geven, is hiermee geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben.
De Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie kan van start. De 20 leden zijn vandaag benoemd door het VNG-Bestuur. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is voorzitter van deze tijdelijke commissie. De commissie gaat aan de slag met de vraagstukken van asiel en migratie.
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.