Tijdens de bestuursvergadering werd niet alleen de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november voorbereid, maar ook teruggeblikt op enkele recente gebeurtenissen.
Gemeenten lopen tegen een flinke kostenpost aan vanwege de PFAS-problematiek. Projecten liggen stil, lopen vertraging op of zijn uitgesteld. Ook maken gemeenten hoge kosten vanwege de maatregelen die ze moeten treffen, zoals het instellen van depots om grond op te slaan.
Twintig nieuwe koplopergemeenten pitchten gisteren in de Social Impact Factory in Utrecht hun aanpak en ambities over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning in hun regio. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en ondersteuning te regelen.
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt.
Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.
Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel.
Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze gemeenten gaat verplichten om aan iedereen die onder de Participatiewet valt een passend aanbod te doen. Dit is weer een uitvoeringsverplichting voor gemeenten die in de wet wordt vastgelegd.
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakt zich zorgen in de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018. Zo krijgen niet alle kinderen tijdig de juiste hulp tegen seksueel geweld.
Alle jeugdigen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien tot zelfstandige en gezonde volwassenen. Daarom sloten de gemeente Oegstgeest en bijna 30 organisaties in Oegstgeest op 12 november een lokaal preventieakkoord.
Op het VNG Forum is de marktplaats Digitaal Toegankelijk Op Orde (DTOO) online. Op deze marktplaats wisselen gemeenten goede voorbeelden met elkaar uit over archivering, toegankelijk houden, zoeken en vinden, presenteren en vernietigen van informatie.