De Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg treedt naar verwachting in januari 2022 in werking. Hierin wordt onder meer geregeld dat alle gemeenten bij wet zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude. Een set praktische producten helpt gemeenten hier nu al werk van te maken.
In de meicirculaire komt geld beschikbaar voor gemeenten voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De VNG werkt samen met het ministerie van BZK aan een protocol om gemeenten bij deze handhaving te ondersteunen.
De behoefte aan een beter informatiemodel voor publiek vastgoed, de Informatieplicht Wet milieubeheer, het gebruik van een digital twin en de inzet van big en open data: dat is een greep uit de artikelen in de 5e editie van In Control, die nu online beschikbaar is.
Waar moet een gemeente aan denken bij het maken van de omgevingsvisie? Wat wordt er van mijn gemeente gevraagd en welke afwegingen spelen daarbij een rol? De spanning tussen verschillende maatschappelijke vraagstukken vergt daadkrachtige keuzes. Voor deze afweging zijn de Global Goals een uitstekend kader.
Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op Nederlandse gemeenten.
UN-Habitat wijdde recent een webinar aan de rol van kleine en middelgrote steden in de aanpak van de coronacrisis. Ook werd beleid van gemeenten uit de hele wereld gedeeld en vergeleken. Burgemeester Ellen van Selm, VNG-bestuurslid en voorzitter van de P10, gaf voorbeelden uit haar gemeente Opsterland.
De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.
De invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie blijft 1 augustus. Brancheorganisaties verzochten minister Slob om uitstel. Volgens de minister is dat niet nodig. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.
De eerste tranche van de subsidieregeling Woningbouwimpuls 2020 wordt van 1 tot 15 juli opengesteld voor inschrijvingen. De regeling is bedoeld om een deel van de financiële tekorten op grotere woningbouwprojecten in gemeenten met een bovengemiddeld woningtekort te dekken.
Nederland is sinds kort een bijzonder hulpmiddel voor toegankelijkheid rijker: de ‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegel is een feit. Deze opvallende, blauwe tegel draagt het campagnepictogram van ‘Houd de lijn vrij!’ en roept weggebruikers op om geleidelijnen vrij te houden van obstakels.