De Europese Commissie investeert de komende vier jaar 2 miljoen euro in de ontwikkeling van het platform Living-in.EU. Het platform heeft als doel “de kwaliteit van leven voor 300 miljoen Europeanen per 2025 verbeteren met behulp van digitale oplossingen".
Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Sommige gemeenten zijn er al geruime tijd intensief mee bezig, andere zijn er nog niet of nauwelijks mee begonnen. Succesfactoren zijn enthousiaste en betrokken bestuurders en het inzetten van ervaringsdeskundigen.
Een erkende positie van mantelzorg en informele zorg in beleid, zorg, sociale basis, werk en school. Verbinding en samenwerking met (het netwerk van) de mantelzorger. Individuele ondersteuning, gevarieerd en op maat. Dat is waar staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) werk van wil maken.
De afgelopen 2 jaar zochten gemeenten, inwoners en cliëntenorganisaties de samenwerking om in het Verbetertraject Toegang sociaal domein aan de veranderopgave te werken. Er waren tegengestelde belangen, maar er was ook begrip voor het verhaal en de context van waaruit men sprak.
Vanuit de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' is voor het jaar 2022 aanvullend budget beschikbaar voor gemeenten om het thema mentale gezondheid mee te nemen en/of verder uit te werken in hun lokaal gezondheidsbeleid door middel van de lokale preventieakkoorden of -aanpakken.
Minister Karien van Gennip van SZW heeft op 29 september in een brief aan de Tweede Kamer een update gegeven over het nieuwe inburgeringsstelsel. In deze brief vertelt de minister op basis van welke informatie zij de werking van de Wet inburgering 2021 (Wi2021) wil gaan monitoren.
Gaat uw gemeente het beste om met erfgoed en betrekt u daarbij op een inspirerende wijze uw inwoners? Maak dan kans op de Erfgoedprijs 2023 ter waarde van € 25.000. Het thema is deze keer Groen erfgoed. Aanmelden kan tot 25 november.
De sociaaleconomische status van een wijk geeft een belangrijke indicatie hoe het met de wijkbewoners gaat. In de zogenaamde SES-WOA-scores van het CBS wordt deze status bepaald door de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens.
Inwoners met een uitkering van de Brabantse gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk worden naar werk begeleid door Baanbrekers. Dit samenwerkingsverband maakt gebruik van instrumentengids Eva om een passend traject uit te stippelen voor de kandidaten.
Nog dit jaar ontwikkelt Victor Advocaten in opdracht van VNG Naleving een standaardmodel voor de openbaarmaking van onderzoeken rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet. Bent u hier als gemeente al mee bezig? Dan nodigen we u van harte uit om hierover mee te denken.