Nieuws
Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede daardoor wachten kinderen met een beschermingsmaatregel langer op hulp. Een handreiking moet helpen om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel om 2 dagen vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. De VNG adviseert Kamerleden hier van af te zien. Ervaring leert dat het geen positief effect heeft op de opkomst.
In 2022 maakte 29,3% van de personen van 85 jaar of ouder gebruik van hulp bij het huishouden. Het gaat hierbij om hulp bij het huishouden die als maatwerkvoorziening in de Wmo aan inwoners is verstrekt. In de leeftijdscategorie 75 - 84 jaar maakte 14,7% gebruik van hulp bij het huishouden.
Tijdens een feestelijke uitreiking is door prinses Beatrix samen met Buitenspeler Klaas (8 jaar) de Jantje Beton Prijs voor de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland overhandigd aan de gemeente Gouda. Behalve Gouda waren Nijmegen en Rijswijk genomineerd voor de prijs.
Het ministerie van BZK stelt in 2023 € 185 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor maatregelen tegen energiearmoede. Onder voorbehoud van akkoord van de Tweede Kamer is nu de verdeling onder gemeenten bekend. Na instemming van de Kamer ontvangen gemeenten deze middelen in juli.
Het wetsvoorstel tot invoering van het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen (BW) kan niet meer voor het zomerreces worden behandeld. De invoerdatum van 1 januari 2024 is daardoor niet meer haalbaar. We vroegen Otwin van Dijk, lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, om een reactie.
De Limburgse burgemeesters, gesteund door commissaris van de Koning Emile Roemer, luiden de noodklok: de opvang van asielzoekers dreigt de samenleving te ontwrichten.