Op 6 maart organiseert het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet het Topcongres Omgevingswet. Speciaal voor topambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Omgevingswet, inclusief de digitale voorzieningen.
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (JenV) was donderdag 16 januari te gast bij de VNG. Thema van het werkbezoek was de aanpak van mensenhandel en de rol van gemeenten daarin.
Update 19/1 Het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan Rijksoverheid en vitale organisaties blijft ongewijzigd. Het NCSC heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.
Bij de Global Goals Gemeenteverkiezing kwamen Deventer, Goirle en Oss als winnaars uit de bus in de drie verschillende categorieën. Een recordaantal gemeenten heeft dit jaar een praktijkvoorbeeld ingezonden om mee te doen aan de verkiezing.
Het gebouw van de VNG is voortaan Global Goal 11 Huis. Daarmee omarmen de organisaties die in het gebouw werken Global Goal 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Mensen die werkzaam zijn in de jeugdhulp zetten zich dagelijks in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De FNV vraagt terecht aandacht voor het belang van het betalen van beloningen die passend zijn bij de complexiteit van het werk.
Iedereen heeft via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo recht op cliëntondersteuning. Een campagne zet vanaf 20 januari de komende tijd het werk van de cliëntondersteuner in de spotlights. Op één website is alle publieksinformatie te vinden over cliëntondersteuning.
'Ga (ver)bouwen! Ga digitaal! Werk samen!' Het advies van de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' bevat voor gemeenten heel herkenbare punten. De VNG heeft over de breedte een positief beeld van het advies.
[update 24 januari 2020] De VNG en andere partijen overleggen binnenkort met het ministerie van Financiën over de btw-heffing over de bijdragen die gemeenten ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen. Wij raden u aan te wachten met het zenden van facturen met btw.
Ellen Nauta-van Moorsel is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse gemeentelijke delegatie van het Comité van de Regio’s. De burgemeester van Hof van Twente neemt 12 februari ook het voorzitterschap van de gehele delegatie over van de commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Wim van de Donk.