Het laatste bericht over de stand van zaken over de rechtmatigheidsverantwoording was van voorjaar 2019. Met dit bericht praten we u bij over de huidige stand van zaken.
Tijdens het congres ‘Jouw gemeente inclusief’, 5 november in Nieuwegein, waren bijna 300 mensen met en zonder beperking vanuit 88 gemeenten en landelijke organisaties bijeen om kennis uit te delen over het VN-verdrag Handicap.
VNG en IPO hebben samen een handreiking 'Regionale Mobiliteitsprogramma's' gemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's).
Het gaat goed met de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten en GGD’en op de kinderopvang. Dat blijkt uit het Landelijk Rapport 2018 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
Per 1 januari 2020 vindt weer de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en (onkosten)vergoedingen van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden plaats. De wijzigingen staan in de eindejaarsciruclaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De Social Development Goals en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden nog te weinig in samenhang gezien, zowel door bedrijven als door overheden. Met de verbinding tussen SDG’s en IMVO is veel winst te behalen en gemeenten kunnen daaraan bijdragen.
Vandaag namen zo’n 200 mensen live deel aan het webinar ‘Voorbereiden omgevingsplan’. Het webinar helpt u op weg bij uw voorbereiding op het omgevingsplan en biedt u een overzicht van de tools die VNG hiervoor heeft ontwikkeld. U kunt het webinar ieder moment terugkijken, bijvoorbeeld met collega's.
Op 21 november vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De vergadering startte met een presentatie van SAM& over de aanpak van armoede onder kinderen.
De Veiligheidshuizen Oost-Nederland zijn bezig om aan te kunnen sluiten bij de lokale verschillen én om meer samen te werken in de omgeving. Twee veiligheidshuizen die daaronder vallen zijn West Veluwe Vallei en Regio Arnhem.
In Somaliland werd deze maand het Holland House Hargeisa gelanceerd. Dit gebeurde met ondersteuning van VNG International.