Nieuws
De Voorjaarsnota laat betekenisvolle stappen zien voor gemeenten. De oploop van de opschalingskorting wordt structureel geschrapt. Door heldere afspraken over objectieve indexering en fondsvorming is een rechtvaardige risicoverdeling van de zorgkosten (Wmo) geregeld.
Het is nu mogelijk gezamenlijk subsidie aan te vragen om een coalitie te vormen voor het uitwerken van de regionale participatieopgave als 1e stap in de ontwikkeling van regionale participatiehubs. Deze subsidieoproep loopt via ZonMw.
Voor het Notaoverleg Digitalisering vragen de IPO en VNG de Kamer aandacht voor: het voortzetten van de digitaliseringsagenda, het centraliseren van verantwoordelijkheden binnen de overheid, en het waarborgen van uitvoerbaarheid en coördinatie, met name in het kader van Europese digitale regelgeving.
Vandaag is het Regiobeeld Psychische Problematiek live gegaan. Deze monitor brengt de informatie over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning uit verschillende bronnen bij elkaar.
De VNG brengt enkele belangrijke punten onder de aandacht bij demissionair staatssecretaris Van Huffelen over de implementatie van de Network and Information Systems Directive (NIS2-richtlijn). De haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid staan hierbij centraal.
De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer (gecorrigeerde versie april 2024).
Gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn. Belangrijk, want Nederland is voor minimaal 2 miljoen mensen niet toegankelijk. Zij hebben in het dagelijks leven te maken met problemen bij het binnengaan en bewegen in openbare gebouwen of zelfs woningen.
Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpen we gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. We geven in de leidraad invulling en advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en voorschoolse educatie.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit zijn zorgen over intelligente verkeersregelinstallaties. Deze verkeerslichten maken contact met mobiele telefoons van weggebruikers via een speciale app. Omdat er in deze systemen persoonsgegevens worden gebruikt, is een Data Protection Impact Assessment vooraf nodig.
Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) b lijkt dat de zorg voor kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen op de ZIKOS-afdelingen tekortschiet. Professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk concluderen daarom dat deze afdelingen in de huidige vorm gesloten moeten worden.