Nieuws
Demissionair minister Hugo de Jonge voor Wonen moet zich in het wetsvoorstel waarmee hij het rijk de regie wil geven over de volkshuisvesting, beperken tot dat onderwerp. Dat adviseert de Raad van State.
Zoals gebruikelijk publiceert COELO volgend jaar de Atlas van de lokale lasten. Dit is hét jaarlijkse overzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke en andere decentrale belastingen. Om de Atlas samen te stellen stuurt COELO alle gemeenten een vragenlijst.
In een gezamenlijke inspanning hebben het kabinet, de NVVK, Divosa en de VNGeen nieuw plan ontwikkeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Het plan gaat gemeenten praktische richtlijnen en handvatten bieden om effectieve en toegankelijke schuldhulp te bieden.
De VNG is positief over het wetsvoorstel Wijziging Huisvestingswet. Daarmee krijgen gemeenten meer sturing op woonruimteverdeling. Bijvoorbeeld door voorrang te geven aan cruciale beroepsgroepen. Dat is goed voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We vragen de Eerste Kamer met het voorstel in te stemmen.
Gemeenten krijgen meer tijd om hun succesvolle en herbruikbare initiatieven aan te melden bij GemeenteDelers. Dit is een landelijke competitie waarbij gemeenten waardevolle ideeën uit de uitvoeringspraktijk met elkaar delen. De prijsuitreiking is nu verschoven naar het VNG Uitvoeringscongres in het najaar.
Het is zowel voor inwoners als bezoekers fijn als een gemeente zorgt voor voldoende openbare en opengestelde toiletten. De Toiletalliantie en de de HogeNood-app doen jaarlijks onderzoek naar de toiletvriendelijkheid van gemeenten. Dit jaar staat gemeente West Maas en Waal op nummer 1.
De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug maar de volgende verkiezingen staan bijna alweer voor de deur. Komend jaar gaan we op 6 juni naar de stembus voor het Europees Parlement. Ook de toegankelijkheid van verkiezingen blijft dus een actueel streven.
Een klaphamer is een constructie om luide knallen te produceren die in sommige regio's wordt gebruikt tijdens het vieren van de jaarwisseling. De VNG stelde een handreiking op over het ontmoedigen of verbieden van de klaphamer in gemeenten waar overlast en gevaar wordt ervaren door het gebruik ervan.
Gemeenten moeten de besparing uit de Hervormingsagenda van ongeveer € 1 miljard volledig verwerken in hun begrotingen. Dit heeft de VNG besproken met het rijk en het landelijk vakberaad gemeentefinanciën van de provinciale toezichthouders.
Voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid ontvangen gemeenten compensatie van het rijk. Om een realistisch beeld te krijgen van de daadwerkelijke kosten herijkt de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn onderzoek uit 2020. We doen een dringend beroep op gemeenten om mee te doen. Dit kan tot 13 december.