Nieuws
De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zijn uitgewerkt in een actieagenda. De VNG geeft 3 punten mee ten behoeve van het debat en ter ondersteuning van de eerdere geuite zorgen van gemeenten.
De VNG zoekt kandidaten voor 34 vacatures in het VNG-bestuur en in VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs en voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen.
De VNG organiseert dit jaar de 3e editie van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Tijdens de verkiezing zetten we niet alleen de voorlopers in het zonnetje, maar delen we ook kennis en goede voorbeelden. Zodat we met zijn allen meer werk kunnen maken van een toegankelijker Nederland.
De migratie van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) naar het nieuwe platform is afgelopen vrijdag afgebroken. Daarom is er een nieuwe datum voor migratie: maandag 8 en dinsdagochtend 9 april 2024. Overheden kunnen dan geen omgevingsdocumenten op de productieomgeving publiceren.
Vandaag gaat de deskundigencommissie voor de Hervormingsagenda Jeugd van start. Deze externe, onafhankelijke commissie krijgt de taak om de uitvoering van de Hervormingsagenda te volgen en hierover adviezen uit te brengen aan zowel het rijk als de VNG.
Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, niet aangenomen. De VNG vindt dit een gemiste kans. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt en bestaanszekerheid gaan hand in hand.
De VNG-commissies PSI en ZJO stelden gisteren het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein vast. Dit kader beschrijft waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen.
Voorzitter Sharon Dijksma en directeur Leonard Geluk spraken vandaag met de informateurs en onderhandelaars van de formerende partijen. Ook de voorzitters en directeuren van IPO en UvW waren aanwezig. Onze boodschap was helder: met het nieuwe kabinet willen we de grote vraagstukken van Nederland oplossen.
Het CBS maakt al jaren een inschatting van het aantal dakloze mensen in Nederland. De cijfers over 2023 laten een stijging zien met 15% naar 30.600 personen, na een daling in 2022. De stijging komt niet onverwacht: al langere tijd zijn er duidelijke signalen van toenemende druk op de maatschappelijke opvang.