In de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2020 van Bouwstenen voor Sociaal staan de belangrijkste doelen genoemd waarop gemeenten, scholen en andere partijen uit het maatschappelijk werkveld in 2020 vooruit willen komen.
Koning Willem Alexander bezocht dinsdag 21 januari twee 'zelfsturingprojecten' in de gemeente Peel aan de Maas: multifunctioneel centrum De Engelbewaarder in Baarlo en kasteel De Keverberg in Kessel.
Binnenkort ontvangen gemeenten een mail met een link naar een onderzoek naar regionale samenwerkingsverbanden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens de VNG, het ministerie van BZK, IPO en UvW. We vragen u dan ook om hieraan mee te doen.
De VNG heeft 22 januari een enquête verzonden naar gemeenten om te inventariseren in hoeverre de genomen maatregelen de PFAS-problematiek hebben opgelost. Invullen kan tot en met 6 februari en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
De afgelopen jaarwisseling gaf een toename in letsel en incidenten te zien, met veel vuurwerkslachtoffers en weer geweld tegen hulpverleners. Maatregelen om dit te stoppen en te komen tot een veilige en gezellige jaarwisseling werken nog onvoldoende, zo is het breed gedragen beeld.
Om nu al ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn de Wkb-proefprojecten van groot belang. U kunt uw proefproject nu aanmelden.
Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? Schrijf u dan in voor de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet.
Nederlandse gemeenten en de VNG zijn koplopers als het gaat om de Global Goals. Dat benadrukte Emilia Sáiz, secretaris-generaal van de wereldkoepel van lokale en regionale overheden (UCLG), tijdens het seminar van de VNG-commissie Europa en Internationaal vorige week.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde in een kort geding tussen een thuiszorgorganisatie en acht gemeenten in hoger beroep dat de gemeenten een onafhankelijk kostenonderzoek moeten laten uitvoeren naar de tarieven voor huishoudelijke hulp. Daarbij moet rekening worden gehouden met cao-afspraken.
Op 18 januari hebben twee leden van het Expertiseteam lokale politieke partijen, Wim van Sluis en Pieter Jeroense, in gemeente Boekel gesproken met een dertigtal vertegenwoordigers van lokale partijen. Kernvraag voor dit gesprek is of er sprake is van ongelijkheid tussen lokale partijen en de lokale...