Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren hoger ligt dan werd verwacht bij invoering van de Participatiewet.
De voorgestelde 'Ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders' is een belangrijke aanvulling op het verder weerbaar maken van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters. De VNG vraagt wel aandacht voor het kostenaspect.
De nieuwe podcast ‘BOLDcast’ van onderzoekscentrum BOLD Cities bespreekt de inzet van data bij maatschappelijke vraagstukken in gemeenten. En welke vragen en ethische kwesties ermee gepaard gaan.
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 krijgen gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Gemeenten moeten dit tijdelijke omgevingsplan in de overgangsfase omzetten in een omgevingsplan nieuwe stijl. In de overgangsfase krijgen gemeenten ook te maken met initiatieven.
Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van Jen V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid.
Huisbezoeken in coronatijd zijn een verhaal apart. Zeker in de eerste weken van de lockdown maakten gemeenten pas op de plaats. Een aantal gemeenten heeft de huisbezoeken inmiddels hervat. Andere gemeenten kijken het nog even aan. We namen een kijkje in de keuken van de gemeenten Zutphen en Leeuwarden.
Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.
Hoe kunt u als gemeente de toegang tot begeleiding, participatie en zorg verbeteren? Hoe zorgt u ervoor dat deze goed aansluit bij inwoners met ondersteuningsvragen? Gemeenten kunnen dit het beste samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners leren en ontdekken.
Gemeentelijke beleidsadviseurs duurzaamheid en vastgoedbeheerders kunnen in de nieuwe groep Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed op het RVO-platform Energieslag informatie uitwisselen. U vindt hier ook een video waarin Anja Buisman en Inka Vogelaar van de VNG 5 vragen over de Sectorale Routekaart beantwoorden.
Doe mee aan de jaarlijkse enquête waarmee de ontwikkeling van het gemeentelijk vastgoedmanagement en de verduurzaming in beeld worden gebracht. Met dit onderzoek krijgen gemeenten een landelijk beeld over de sturing, verduurzaming, uitvoering, samenwerking met de markt en beschikbare middelen.