Met ingang van 1 januari 2020 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 2,51%.
De Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans sprak op donderdag 5 december het Comité van de Regio’s toe over de Green Deal. Deze wordt volgende week woensdag gepresenteerd door de Europese Commissie.
Op 17 januari start er weer een 6-daagse leergang ‘het maken van een omgevingsplan’, waar u zich nu voor kunt inschrijven. Deze leergang biedt alle tools om op een innovatieve manier te komen tot een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet.
Per 1 januari 2019 is de jeugdhulp voor asielzoekerskinderen overgegaan naar de gemeenten. Toen is besloten dat het COA voor 2019 de tolkkosten zou blijven betalen en dat dit in het najaar van 2019 zou worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is besloten dat het COA deze kosten zal blijven betalen in...
Een gestroomlijnd proces bij vergunningverlening, participatie, integraal weken: daar heb je de Omgevingswet niet voor nodig. 'Doet u dat dan ook?'
In de laatste maanden van het jaar sturen gemeenten de toekenningsberichten (TKB’s) in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is 13 december 2019.
De bijdragen die gemeenten ontvangen van de stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn belast met btw. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) per brief aan de VNG laten weten.
De inschrijving voor de onderscheidingen van de Ondernemende Regio van Europa (ORE) zijn weer geopend, dit keer staan die in het teken van de bevordering van ondernemerschap voor een groene en duurzame toekomst.
De effecten van luchtkwaliteit op de gezondheid van burgers. Het verband tussen de energietransitie en sociaal beleid, en de rol van landbouw in de verbetering van de luchtkwaliteit. Dat waren de thema's op het EU Clean Air Forum in Bratislava (Slowakije).
Als het waterbedrijf gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing moet bewerken is de gemeente daarvoor een vergoeding verschuldigd. De vergoedingen worden met ingang van 1 januari 2020 met 6,28% verhoogd en gelden tot en met 2022.