Nieuws
De Tweede Kamer debatteert donderdag 29 februari over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat mede door gemeenten is ondertekend. Het debat is voor de VNG aanleiding om de Kamer te wijzen op het belang van Health in All Policies en de versterking van gemeenten en het sociaal domein.
In nog meer Nederlandse gemeenten inclusieve stembureaus: dat is de wens van stichting Prokkel voor de Europese Parlementsverkiezingen op donderdag 6 juni. De organisatie is ook dit keer weer van de partij met de campagne Inclusieve Stembureaus.
De toolbox die aanbestedende partijen helpt om veilig in te kopen, is vernieuwd. De instrumenten uit de toolbox helpen om stil te staan bij eventuele risico’s van een aanbesteding voor de nationale veiligheid.
Uitspraken van de Rechtbanken Oost-Brabant en Gelderland leiden tot onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van hulpmiddelen aan Wlz-geïndiceerden die wonen in geclusterde woonvoorzieningen. In dit bericht geven we nadere uitleg en advies aan gemeenten.
De wijzigingen in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), naar aanleiding van de rechtmatigheidsverantwoording, worden voorlopig niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat maakte BZK deze week bekend.
Voor de periode 2021-2027 heeft de rijksoverheid jaarlijks € 150 miljoen vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te versterken. Via een onderzoek wil de VNG inzicht krijgen waaraan het geld is uitgegeven. U kunt tot en met 6 maart de vragenlijst invullen.
Gemeenten kunnen vanaf maart weer subsidie aanvragen om het aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Samen met samenwerkingspartners zoals aanbieders, zorg-/welzijnsorganisaties, mensen met dementie en hun naasten, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen.
Er zijn signalen dat mensen met ingang van dit jaar niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding vanwege de verhoging van de huurtoeslag, die als koopkrachtmaatregel is bedoeld. We vragen om de kwijtscheldingsverzoeken waarop dit mogelijk van invloed is in behandeling te houden.
VNG-voorzitter Sharon Dijksma en oud-voorzitter Jan van Zanen kondigden deze week aan dat ze dit jaar internationale conferenties organiseren in samenwerking met de VNG. Ze maakten dit bekend tijdens de Annual Retreat van de UCLG, de wereldvereniging van lokale overheden en verenigingen van gemeenten.
Websites en mobiele apps van (inter) gemeentelijke organisaties waarvan de minimale status voor digitale toegankelijkheid op 1 februari 2024 is verlopen, worden als ontoegankelijk aangemerkt. Dat staat in de brief die in opdracht van BZK naar een aantal organisaties, waaronder gemeenten, is gestuurd.