De VNG is een besloten vereniging en neemt alleen vragen van haar leden, de gemeenten, in behandeling. De VNG heeft geen publieksvoorlichtingsfunctie. Bent u geen lid, stel dan uw vraag aan uw eigen gemeente. Of neem contact op met de Rijksoverheid.

Voor u contact opneemt, kijk of uw vraag hier tussen staat

Contactgegevens

Behoort u tot de doelgroep van de VNG dan kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG:

Telefoon: 070-373 83 93 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Adressen

 • Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
 • Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
 • Afleveradres: Schelpkade 60, 2514 KB Den Haag
 • Bezoekadres Brussel: Square De Meeûs 1, 1000 Brussel

Let op

Van 31 augustus 2020 tot juni 2021 zijn er wegwerkzaamheden waardoor ons kantoor in Den Haag moeilijker te bereiken is voor zowel auto als openbaar vervoer. Kijk bij de routebeschrijving hieronder hoe u in deze periode bij ons komt en/of kijk op denhaag.nl/lijn1 voor de actuele stand van zaken.

Contact per e-mail

Stel uw vraag via ons contactformulier

U kunt bij het KCC terecht voor

 • informatie en beleidsinhoudelijke vragen
 • adresgegevens van gemeenten op etiket of in lijstvorm (zie meer info hieronder)
 • archiefonderzoek (zie meer info hieronder)
 • het bestellen van VNG-publicaties

Uw vraag wordt binnen vijf werkdagen beantwoord.

Wij leveren alleen nog adresgegevens aan onze leden/gelieerde organisaties. Overige organisaties verwijzen we naar overheid.nl. Hier zijn de adresgegevens nu ook in een excelbestand op te vragen.

Lijstoverzichten

Leden van de VNG kunnen de gegevens van de volgende gemeentefunctionarissen bij ons opvragen:

 • Algemene contactgegevens van de gemeenten
 • Burgemeesters en wethouders
 • Griffiers
 • Gemeentesecretarissen
 • Portefeuillehouders (contactgegevens van specifieke burgemeesters of wethouders)
 • Raadsleden

Etiketten

Adresgegevens kunnen op etiketten geleverd worden.

Op de etiketten kan een “t.a.v. regel” worden toegevoegd. Dit kan enkel op afdeling of “t.a.v. Hoofd van..….”. De etiketten t.a.v. een naam verzenden is niet mogelijk.

Voor meer informatie, neem contact op met het VNG informatiecentrum via info@vng.nl of 070-3738393. U kunt vrijblijvend een informatiemail opvragen met de details van de beschikbare informatie en de randvoorwaarden aan de bestelling.

Belangstellenden kunnen onderzoek doen in het archief van de VNG:

 • Het archief van vóór 1990 is overgedragen aan het Nationaal Archief en is volledig openbaar. De dossiers zijn beschreven in de inventaris van het archief en deze is beschikbaar onder toegangsnummer 2.19.18. Voor het adres en de openingstijden van de studiezaal zie de website van het Nationaal Archief 
   
 • Het archief vanaf 1990 is na toestemming bij de VNG in te zien. U stuurt hiervoor een e-mail met het verzoek om inzage aan het VNG Informatiecentrum t.a.v. dhr. W.A. van der Ham (Postbus 30435, 2500 GK Den Haag) onder vermelding van onderwerp, periode en in het kader waarvan dit onderzoek wordt gedaan (bijv. studie, proefschrift aan universiteit X; onderzoek in opdracht van Y)

Contactgegevens pers

U kunt terecht op de speciale perspagina (met telefoonnummers woordvoerders)