Pers

Persvoorlichting VNG

Voor vragen over de standpunten van de VNG, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van de VNG. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. De woordvoerder die het betreffende onderwerp in portefeuille heeft neemt dan dezelfde dag contact met u op.
De woordvoerders zijn bereikbaar op: 070 373 82 90 of per e-mail woordvoerders@vng.nl.

VNG-reactie op Regeerakkoord

 

“Gemeenten staan klaar om samen met het kabinet de maatschappelijke opgaven uit het regeerakkoord op te pakken. Voor inwoners mag het niet uitmaken met welke overheid ze te maken hebben. Daarbij horen stabiele, voorspelbare en toereikende financiën. Hier biedt dit akkoord zicht op”, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen. 

Feiten & cijfers

De VNG is de belangenbehartiger van de 388 gemeenten. De VNG maakt zo veel mogelijk informatie openbaar via de website, zoals nieuws en achtergronden over allerlei dossiers. De VNG verzamelt niet alle gegevens van alle gemeenten in Nederland. Voor sommige vragen van de media verwijzen we doornaar andere instanties die wel over dergelijke gegevens beschikken.

Kabinet zoekt samenwerking met decentrale overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt, met name op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. In het Regeerakkoord is veel aandacht voor deze thema’s uit de eerder door koepels VNG, IPO en Unie van Waterschappen aangeboden investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.