Pers

VNG-reactie Rijksbegroting 2018: kleine stapjes in goede richting


Wij zien in de laatste begroting van het kabinet Rutte II kleine stapjes in de goede richting op meerdere voor de gemeenten belangrijke terreinen. ‘Voor grote stappen moet vanzelfsprekend gewacht worden op het regeerakkoord van het volgende kabinet. Een goede samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is voor de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven zeker noodzakelijk’, aldus Jan van Zanen, voorzitter VNG.

Lees onze eerste reactie op de Rijksbegroting 2018

Persvoorlichting VNG

Voor vragen over de standpunten van de VNG, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van de VNG. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. De woordvoerder die het betreffende onderwerp in portefeuille heeft neemt dan dezelfde dag contact met u op.
De woordvoerders zijn bereikbaar op: 070 373 82 90 of per e-mail woordvoerders@vng.nl.

Geld en expertise voor wederopbouw na orkaan Irma

Jan van Zanen: 'De focus ligt nu bij noodhulp. Wij zullen in nauw overleg met het landsbestuur van Sint Maarten en de gemeentebesturen van Sint Eustatius en Saba kijken hoe we kunnen helpen bij de volgende fase: structurele wederopbouw. Nederlandse gemeenten zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij haven- en gebiedsontwikkeling, herhuisvesting en vergunningverlening, afvalverwerking, watermanagement, maar ook bij projecten gericht op onderwijs en inrichting van de openbare ruimte. Bij voorkeur ook in samenspraak met lokale maatschappelijke organisaties, het Rode Kruis en het Rijk.'

Feiten & cijfers

De VNG is de belangenbehartiger van de 388 gemeenten. De VNG maakt zo veel mogelijk informatie openbaar via de website, zoals nieuws en achtergronden over allerlei dossiers. De VNG verzamelt niet alle gegevens van alle gemeenten in Nederland. Voor sommige vragen van de media verwijzen we doornaar andere instanties die wel over dergelijke gegevens beschikken.

Aanpak radicalisering

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Dat blijkt uit een evaluatie van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Er zijn wel - verklaarbare - verschillen gebleken tussen gemeenten. 

Theo Weterings bij Radio 1: 'Dit neemt niet weg dat ik gemeenten oproep om radicalisering als prioriteit in het gemeentelijk veiligheidsbeleid op te nemen. Ik verwacht ook dat met de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. dit een belangrijk veiligheidsthema wordt.’