Pers

Persvoorlichting VNG

Voor vragen over de standpunten van de VNG, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van de VNG. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. De woordvoerder die het betreffende onderwerp in portefeuille heeft neemt dan dezelfde dag contact met u op.

De woordvoerders zijn bereikbaar op:  070-373 8290 of per e-mail woordvoerders@vng.nl. Hieronder ziet u de portefeuilleverdeling van de woordvoerders.

Statistieken lokaal bestuur

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Welke partij levert de meeste raadsleden in de grote steden? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren? Het antwoord op dit soort vragen is te vinden in de 'Statistieken lokaal bestuur'.

Feiten & cijfers

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten. De VNG maakt zoveel mogelijk informatie openbaar via de website, zoals nieuws en achtergronden over allerlei dossiers. De VNG verzamelt niet alle gegevens van gemeenten in Nederland. Voor sommige vragen van de media verwijzen we doornaar andere instanties die wel over dergelijke gegevens beschikken.