Pers

Persvoorlichting VNG

Voor vragen over de standpunten van de VNG, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van de VNG. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. De woordvoerder die het betreffende onderwerp in portefeuille heeft neemt dan dezelfde dag contact met u op.
De woordvoerders zijn bereikbaar op: 070 373 82 90 of per e-mail woordvoerders@vng.nl.

VNG KCHN pleit voor aanpakken frauderende zorgaanbieder

Cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben, maar alleen telefonische hulp krijgen. Anderen die in een groep worden geplaatst, terwijl ze individuele zorg is beloofd. Voorbeelden van minimale zorg aan kwetsbaren, om vervolgens maximaal te cashen.

De voorbeelden komen van Ad van Mierlo, directeur van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) die op 3 juni werd geïnterviewd door Trouw. In dat interview zegt Van Mierlo dat zich sinds een jaar zo’n 70 gemeenten hebben gemeld met fraudegevallen. Vanuit het Kenniscentrum stelt hij voor om een boetesysteem in te voeren. 'Die boetes moeten bestaan uit flinke bedragen, die een risico kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van een malafide zorgaanbieder.'

Feiten & cijfers

De VNG is de belangenbehartiger van de 388 gemeenten. De VNG maakt zo veel mogelijk informatie openbaar via de website, zoals nieuws en achtergronden over allerlei dossiers. De VNG verzamelt niet alle gegevens van alle gemeenten in Nederland. Voor sommige vragen van de media verwijzen we doornaar andere instanties die wel over dergelijke gegevens beschikken.

Jan van Zanen over speerpunten gemeenten

Op zaterdag 8 april was VNG-voorzitter Jan van Zanen te gast bij Tros Kamerbreed. Het gesprek ging naast de gebeurtenissen in Syrië en Stockholm, de verhoudingen tussen Nederland en Turkije voornamelijk over het wensenlijstje dat de VNG heeft geagendeerd voor het nieuwe kabinet met daarop onder meer duurzaamheid, woningbouw en onderwijs voor vluchtelingenkinderen.