Pers

De woordvoerders van de VNG staan u graag te woord over onze standpunten.

Persvoorlichting VNG

Algemeen nummer: 070 373 82 90

(voor vragen over alle onderwerpen)

Eerste reactie VNG op analyse verkiezingsprogramma's

Het CPB publiceerde op 16 februari een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Die analyse levert voor gemeenten een wisselend beeld op. VNG-voorzitter Jan van Zanen geeft een eerste reactie.

Nieuws, achtergronden en statistieken

De VNG is de belangenbehartiger van de 388 gemeenten. De VNG maakt zo veel mogelijk informatie openbaar via de website, zoals nieuws en achtergronden over allerlei dossiers. Statistieken met gegevens van burgemeesters, raadsleden, wethouders en politieke partijen vindt u op onze site. Feiten en cijfers over gemeenten zijn te vinden via waarstaatjegemeente.  Daarnaast biedt de Atlas voor gemeenten (Gemeenten in kaart) actuele kaarten van alle continentale Nederlandse gemeenten.

De VNG verzamelt niet alle gegevens van alle gemeenten in Nederland. Waar mogelijk willen we u helpen, maar voor sommige vragen van de media zullen we doorverwijzen naar andere instanties die wel over dergelijke gegevens beschikken.