Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, geven een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat gemeenten dit in een vroegtijdig stadium signaleren. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van politie en gemeentelijke handhavers.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De VNG zet in op een juiste balans tussen openbare orde en veiligheid zodat mensen zien dat de politie er is om op tijd signalen op te vangen en door te geven én om de orde in de eigen wijk of buurt te handhaven. We willen ook een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke handhaver (boa).

Strategisch Beraad Veiligheid (SBV)

Het SBV is het bestuurlijk overleg over veiligheid tussen Rijk en gemeenten. Het SBV overlegt drie tot vijf keer per jaar. De onderwerpen betreffen veiligheid in de brede zin: zowel fysieke als sociale veiligheid.

Nieuw: Kernbeleid Veiligheid 2021

Met de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid kunt u als gemeente een integraal veiligheidsbeleid ontwikkelen. Daarnaast helpt de methode u ook in bredere zin regie te voeren op veiligheid.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Algemeen Veiligheidsbeleid

1666 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 oktober 2021 om 10:17

Toezicht en handhaving en Veilige wijk

1516 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 oktober 2021 om 13:06

Hoe zit het met de cijfers op het gebied van openbare orde en veiligheid van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Kinderbescherming, veiligheid op straat, bestrijding van georganiseerde misdaad, maar ook het voorkomen van discriminatie in beleid en regelgeving: op allerlei manieren dragen gemeenten bij aan de Global Goal 16 voor vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.