De aanpak van ondermijning is al lang geen exclusieve taak meer van alleen de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die tot haar beschikking staan.

Ons standpunt

Gemeenten vervullen een belangrijke regierol in de aanpak van ondermijning. Zij hebben structurele, robuuste financiering nodig om ondermijning langdurig, integraal en preventief aan te kunnen pakken. Een samenhangende aanpak van ondermijning vergt betrokkenheid van gemeenten voor preventie met gezag en met passende uitvoeringskracht.

Bekijk de video: VNG-directeur Leonard Geluk over de strijd tegen ondermijning

 

Publicaties & Brieven