De aanpak van ondermijning is al lang geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie meer. Een effectieve aanpak vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

Ons standpunt

De aanpak van ondermijning moet zich richten op georganiseerde criminaliteit én op het waarborgen van de integriteit in het openbaar bestuur. Het kabinet is te terughoudend met nieuwe wetgeving, de VNG vraagt om extra bevoegdheden. We pleiten voor een structureel Ondermijningsfonds, dat o.a. gevoed wordt uit afgepakt crimineel vermogen.

Expertteam voor vragen of casussen

Lokale politieke partijen, griffiers en burgemeesters kunnen terecht bij een expertteam met specifieke vragen of casussen. Het expertteam is een samenwerkingsproject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Avans Hogeschool. Het expertteam is bereikbaar via CCV-directeur Patrick van den Brink of het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. 

Publicaties & Brieven