De aanpak van ondermijning is al lang geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie meer. Een effectieve aanpak vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

Ons standpunt

De aanpak van ondermijning moet zich richten op georganiseerde criminaliteit én op het waarborgen van de integriteit in het openbaar bestuur. Het kabinet is te terughoudend met nieuwe wetgeving, de VNG vraagt om extra bevoegdheden. We pleiten voor een structureel Ondermijningsfonds, dat o.a. gevoed wordt uit afgepakt crimineel vermogen.

Publicaties & Brieven