Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Toolkits integriteit

Illustratie van iemand die verstrikt is geraakt in een touw

Naast wet- en regelgeving op het gebied van integriteit vindt u in onze toolkits hulpmiddelen voor het vormgeven van een integriteitsbeleid en gedragscode. De toolkits zijn begin 2022 geüpdatet.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. Het netwerk ondersteunt politici preventief met trainingen, screenings en woningscans en met advies en een ondersteuningsteam wanneer de nood hoog is. De VNG is partner in het Netwerk.

Vraag en antwoord

Klachtencommissie ongewenst gedrag

De landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG) onderzoekt klachten van gemeentelijke medewerkers en gemeentelijke instellingen die zich bij de LKOG hebben aangesloten. 

Publicaties & Brieven