In deze rubriek gaat het om de rol van de gemeente als werkgever. Geen gemakkelijke rol, in de huidige arbeidsmarkt is het een opgave om voor een personeelsbestand te zorgen dat aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Uiteraard is het ook van belang dat ambtenaren en bestuurders veilig, gezond, gemotiveerd en integer hun werk doen. Daarnaast hebben gemeenten, vanwege de banenafspraak, de taak om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als (financiële) arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden, integriteit en de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Gerelateerde onderwerpen

Corona-informatie gemeentelijke organisatie

Ook voor uw eigen medewerkers hebben de coronamaatregelen impact. Hierover hebben we de volgende informatie op een rij gezet:

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Werkgeversforum gemeenten

1723 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 januari 2022 om 09:46

Brandweerkamer

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de brandweertaken wettelijk ondergebracht in de 25 veiligheidsregio’s. Sinds 2014 is voor een aantal brandweerspecifieke onderwerpen een aparte kamer (van het CvA) ingericht, de Brandweerkamer. De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. Met de komst van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) in 2021 houdt de Brandweerkamer in zijn huidige vorm ultimo eind 2021 op te bestaan.
 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeenten letten in hun personeelsbeleid op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor arbeidsgehandicapten of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen ze bij aan Global Goals 5 en 10.