In deze rubriek gaat het om de rol van de gemeente als werkgever. Geen gemakkelijke rol, in de huidige arbeidsmarkt is het een opgave om voor een personeelsbestand te zorgen dat aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Uiteraard is het ook van belang dat ambtenaren en bestuurders veilig, gezond, gemotiveerd en integer hun werk doen. Daarnaast hebben gemeenten, vanwege de banenafspraak, de taak om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als (financiële) arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden, integriteit en de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Gerelateerde onderwerpen

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Werkgeversforum gemeenten

1723 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 juni 2024 om 16:17

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

De Global Goals (of Sustainable Development Goals/SDG’s) zijn 17 doelen van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ook gemeenten dragen hieraan bij. Als het gaat om arbeidszaken letten gemeenten in hun personeelsbeleid op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, dat geldt ook voor mensen met een handicap of afstand tot de arbeidsmarkt (Global Goals 5 en 10).