In deze rubriek gaat het om de rol van de gemeente als werkgever. Geen gemakkelijke rol, in de huidige arbeidsmarkt is het een opgave om voor een personeelsbestand te zorgen dat aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Uiteraard is het ook van belang dat ambtenaren en bestuurders veilig, gezond, gemotiveerd en integer hun werk doen. Daarnaast hebben gemeenten, vanwege de banenafspraak, de taak om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als (financiële) arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden, integriteit en de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Gerelateerde onderwerpen

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Werkgeversforum gemeenten

1723 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 maart 2023 om 16:30

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk is aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet is. In de toolkit vindt u meer informatie over wat dit betekent. 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeenten letten in hun personeelsbeleid op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor mensen met een handicap of afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen ze bij aan Global Goals 5 en 10.