In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan op de pagina Wsw.

Cao Gemeenten

De Cao Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. Op caogemeenten.nl vindt u de officiële tekst en de bijlagen van deze cao.

Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking getreden met nieuwe rechten omtrent (wettelijk deels) betaald ouderschapsverlof (met een uitkering van het UWV). Dit geldt ook voor medewerkers werkzaam in de sector gemeenten. In de cao bestaat er – los van de wettelijke regeling – al (deels) betaald ouderschapsverlof, in flexibele vorm op te nemen. Op het werkgeversforum van de VNG vindt u meer informatie over het ouderschapsverlof.

Cao SGO

De Cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties. Deze cao is afgesloten door de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), FNV, CNV Overheid en PDO. Alle partijen hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden van organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Dat betekent dat de Cao SGO dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als de Cao Gemeenten.

Publicaties & Brieven