De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag (16 september 2022) de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2023. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.
De werkgroepen Hybride werken en Bovenwettelijke sociale zekerheid hebben hun advies gegeven aan de partijen die betrokken zijn bij de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De adviezen worden onderdeel van de komende cao-onderhandelingen.
Het College voor Arbeidszaken houdt een ledenraadpleging over de concept-arbeidsvoorwaardennota voor de komende cao-onderhandelingen. In de concept-arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO voor de onderhandelingen over een volgende cao.
De Cao Gemeenten en de Cao SGO voor 2021 en 2022 zijn van kracht. De cao’s worden aangemeld bij het ministerie van SZW. De werkgevers hebben het akkoord bekrachtigd op basis van de uitslagen van de ledenraadpleging.
De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten en de Cao SGO is bekend. De uitkomst wordt op 19 januari besproken in het College voor Arbeidszaken en het WSGO-bestuur, en op 27 januari in het VNG-bestuur.
Vandaag start de VNG-ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten kunnen tot en met woensdag 12 januari 2022 reageren. De VNG sloot samen met de WSGO een akkoord met de vakbonden over de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO. Met deze cao zijn afspraken gemaakt voor 2021 en 2022.
Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor 24 maanden. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.
Werkgevers en vakbonden heropenen op woensdag 3 november het overleg over de cao. Op vrijdag 29 oktober was er een verkennend gesprek en de conclusie was dat er voldoende basis is voor onderhandelingen.