Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op 1 juli. Op de agenda stonden onder andere: kennismaking met de nieuwe voorzitter, cao Gemeenten en cao SGO, Kamer Inclusieve Arbeid en arbeidsomstandigheden.
De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het komend cao-overleg gaan van start. We nodigen P&O’ers uit om deel te nemen aan onze digitale bijeenkomsten over de mogelijke inzet van gemeentelijke werkgevers in het cao-overleg.
De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft zijn advies gegeven aan de partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO. De VNG en de WSGO leggen het advies voor aan de leden. Daarna wordt het advies onderdeel van de gesprekken over de volgende cao.
De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao beginnen nu. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.
Hoe is het akkoord van de Cao Gemeenten 2019-2020 uitgewerkt? Dat vindt u in twee LOGA-brieven die 16 september zijn verzonden.
De Cao Gemeenten 2019-2020 is definitief. Nadat een overgrote meerderheid van onze leden voorstemden, heeft het VNG bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.
Vrijdag 5 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot en met 6 september reageren.
De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
De VNG en de vakbonden gaan verder met de cao-onderhandelingen. Na twee verkennende gesprekken stelden VNG en vakbonden vast dat er goede kans is op een akkoord.
Vandaag, 4 juni, zijn de VNG en bonden overeen gekomen om te verkennen of de onderhandelingen over de Cao Gemeenten heropend kunnen worden. De bonden stonden met een aantal leden uit het hele land in Barneveld bij het VNG jaarcongres.