Nieuws
In het cao-akkoord 2023 is afgesproken dat onderzocht gaat worden of sectorale afspraken over duurzame mobiliteit mogelijk zijn. In opdracht van de VNG en WSGO voert bureau Goudappel dit onderzoek uit.
De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten 2024-2025 en Cao SGO 2024-2025 is bekend: een zeer ruime meerderheid is akkoord. Het bestuur van de VNG heeft het akkoord daarom bekrachtigd. De bonden hadden al eerder ingestemd met het onderhandelingsresultaat.
De gemeentelijke cao's gelden voor een grote en diverse groep mensen. De werkgevers en vakbonden willen dan ook dat de cao's inclusiever worden. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteambtenaren, waaronder P&O’ers, vakbondsconsulenten en diversiteitsadviseurs, die hierover willen meedenken.
De VNG-ledenraadpleging over de Cao Gemeenten en Cao SGO is van start. Gemeenten kunnen tot maandag 11 december reageren. Het VNG-bestuur bekrachtigt het resultaat op 13 december.
Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025.
De bonden en de VNG en WSGO hadden op 30 oktober een vierde overlegronde over de cao voor de gemeentelijke sector per 1 januari 2024. Beide partijen hebben hoopvolle stappen in elkaars richting gedaan op diverse inhoudelijke onderwerpen.
De VNG en WSGO komen, een dag na het cao-overleg, met een loonbod van 4%. De volgende onderhandelingsronde staat gepland op maandag 30 oktober.
De VNG, de WSGO en de vakbonden hebben op woensdag 27 september verder overlegd over de nieuwe gemeentelijke cao voor 2024. De partijen stonden stil bij de goede cao van dit jaar en wat nodig en mogelijk is voor de cao voor 2024. De gesprekken vinden plaats in een goede sfeer.
De VNG, WSGO en de vakbonden hebben 18 september de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2024. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.