Nieuws
De VNG, WSGO en de vakbonden hebben 18 september de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2024. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.
De gemeentelijke werkgevers kunnen vanaf 18 september gaan onderhandelen over de Cao SGO en de Cao Gemeenten voor 2024. De VNG en de WSGO hebben hiervoor het tijdpad vastgesteld.
Vandaag (27 februari) start de VNG-ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten kunnen tot 31 maart 12.00 uur reageren. De VNG sloot samen met de WSGO een akkoord met de vakbonden over de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO voor 2023.
Werkgevers en vakbonden hebben dinsdag 21 februari een principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.
Ook de VNG was gisteren aanwezig bij de landelijke actiedag in Utrecht. Ton Heerts, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de cao-onderhandelingen, sprak er namens de werkgevers.
De vakbonden hebben de gemeentelijke werkgevers op 14 december laten weten dat zij niet verder onderhandelen over de nieuwe cao. Zij zullen de werkgevers rond de feestdagen een ultimatum sturen.