De vakbonden hebben de gemeentelijke werkgevers op 14 december laten weten dat zij niet verder onderhandelen over de nieuwe cao. Zij zullen de werkgevers rond de feestdagen een ultimatum sturen.
Het bestuur heeft op 23 november de afspraak over de eenmalige uitkering voor gemeentelijke medewerkers bekrachtigd. Daarnaast is afgesproken dat medewerkers onder de gemeentelijke cao’s ook na 1 januari 2023 recht op een thuiswerkvergoeding hebben.
De werkgevers VNG en WSGO hebben op 16 november een nieuw bod gedaan voor de cao. De vakbonden gaan dit bod met hun achterbannen bespreken en bepalen of ze ruimte zien om verder te onderhandelen.
Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 gaat trager dan gewenst. Werkgevers VNG en WSGO hebben daarom met de vakbonden afgesproken om intussen gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven.
De werkgevers (VNG en WSGO) en vakbonden hebben op 11 oktober allebei een voorstel gedaan voor de nieuwe gemeentelijke cao. Beide partijen constateerden dat de afstand groot is. Ze gaan hun uiterste best doen om tot een akkoord te komen. Op 2 november onderhandelen ze verder.
Woensdag 5 oktober hebben de VNG en de WSGO met de vakbonden verder overlegd over de nieuwe gemeentelijke cao. De werkgevers hebben een bod gedaan op basis van de inzetbrief inclusief een voorstel voor een structurele salarisverhoging.
De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag (16 september 2022) de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2023. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.