De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft zijn advies gegeven aan de partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO. De VNG en de WSGO leggen het advies voor aan de leden. Daarna wordt het advies onderdeel van de gesprekken over de volgende cao.
Hoe is het akkoord van de Cao Gemeenten 2019-2020 uitgewerkt? Dat vindt u in twee LOGA-brieven die 16 september zijn verzonden.
De Cao Gemeenten 2019-2020 is definitief. Nadat een overgrote meerderheid van onze leden voorstemden, heeft het VNG bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.
Vrijdag 5 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot en met 6 september reageren.
De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
De VNG en de vakbonden gaan verder met de cao-onderhandelingen. Na twee verkennende gesprekken stelden VNG en vakbonden vast dat er goede kans is op een akkoord.
Vandaag, 4 juni, zijn de VNG en bonden overeen gekomen om te verkennen of de onderhandelingen over de Cao Gemeenten heropend kunnen worden. De bonden stonden met een aantal leden uit het hele land in Barneveld bij het VNG jaarcongres.
Roel Cazemier, de voorzitter van de VNG-onderhandelingsdelegatie, heeft Gemeente.Nu een toelichting gegeven op het weglopen van de vakbonden bij de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten. Hij gaat in op de eisen van de bonden en verzoekt hen terug te keren naar de onderhandelingstafel.
De Cao Gemeenten is op 1 januari 2019 afgelopen. De VNG en de vakbonden onderhandelen over een nieuwe cao. De vakbonden hebben de onderhandelingen opgeschort, omdat zij onvoldoende vertrouwen in een akkoord hebben. De VNG heeft de vakbonden opgeroepen het overleg te hervatten.
De VNG heeft de vakbonden een antwoord gestuurd op hun ultimatumbrief. De VNG gaat niet in op het ultimatum en roept de vakbonden op om terug te keren naar de cao-tafel.