De vakbonden hebben 16 september bij de VNG gedemonstreerd voor een gemeentelijke cao. Zij overhandigden een petitie die door ruim 16 duizend medewerkers werd ondertekend.
De gemeentelijke werkgevers, VNG en WSGO, roepen de vakbonden op om na de zomer zo snel mogelijk het cao-overleg te hervatten en af te ronden.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 12 mei 2021. Op de agenda stonden onder andere: de Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en stages bij gemeenten.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 10 maart. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en de Cao aan de Slag.
Vrijdag 19 februari 2021 was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO). De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg opgeschort.
Op 22 januari was er een vierde overleg over de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO. De werkgevers en de vakbonden hebben de wederzijdse inzetten verder besproken. De vakbonden gaan daarover in beraad.
De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden hadden vrijdag 11 december overleg over de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO. Het was de derde gespreksronde. Er is gesproken over de harmonisatie van verlof, vitaliteitsbeleid, toelagen en thuiswerkbeleid inclusief de mogelijkheid van een vergoeding.
De gemeentelijke werkgevers VNG en WSGO hebben met de vakbonden een aparte cao voor het A&O-fonds Gemeenten geschreven.
Het overleg over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel is op 13 november begonnen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen eind dit jaar af.
De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2021. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.