Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de concept-arbeidsvoorwaardennota. In de nota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO in het komende overleg over de Cao Gemeenten en de Cao SGO.
Welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties belangrijk voor de nieuwe cao Gemeenten en cao SGO? De resultaten van de gezamenlijke vragenlijst van de VNG, WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hierover zijn bekend.
Welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties belangrijk voor de nieuwe cao Gemeenten en cao SGO? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen hebben VNG, WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF voor de zomer een gezamenlijke vragenlijst uitgezet.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op 1 juli. Op de agenda stonden onder andere: kennismaking met de nieuwe voorzitter, cao Gemeenten en cao SGO, Kamer Inclusieve Arbeid en arbeidsomstandigheden.
De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het komend cao-overleg gaan van start. We nodigen P&O’ers uit om deel te nemen aan onze digitale bijeenkomsten over de mogelijke inzet van gemeentelijke werkgevers in het cao-overleg.
De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft zijn advies gegeven aan de partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO. De VNG en de WSGO leggen het advies voor aan de leden. Daarna wordt het advies onderdeel van de gesprekken over de volgende cao.
De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao beginnen nu. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.
Hoe is het akkoord van de Cao Gemeenten 2019-2020 uitgewerkt? Dat vindt u in twee LOGA-brieven die 16 september zijn verzonden.
De Cao Gemeenten 2019-2020 is definitief. Nadat een overgrote meerderheid van onze leden voorstemden, heeft het VNG bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.
Vrijdag 5 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot en met 6 september reageren.