De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. We hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Naast de vereniging vallen onder de VNG ook 5 bedrijven:

Inzet kabinetsformatie

Mensen op straat

 

Het is van groot belang dat wij met het kabinet goede afspraken kunnen maken voor gemeenten. Onze inzet voor de kabinetsformatie verloopt via 4 sporen.

VNG Jaarverslag 2020

Veerkracht is het thema van ons jaarverslag 2020. Gemeenten en de VNG toonden in het coronajaar als nooit tevoren dat ze snel kunnen inspelen op dringende vraagstukken. Gemeenten stónden er. Met een vlekkeloze uitvoering van de coronamaatregelen en regelingen zoals de Tozo. De VNG stond er ook. Met praktische ondersteuning en in de onderhandelingen met het rijk.

Wie zijn wij

Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Wat doen wij

De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

VNG-gebouw is Global Goal 11 Huis

De Willemshof (het VNG-gebouw) is Global Goal 11 Huis. Goal 11 is één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en luidt: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Als organisaties werkzaam binnen De Willemshof dragen wij dagelijks bij aan het realiseren van deze wereldwijde en integrale duurzaamheidsagenda. Dat benadrukken we met de doop van ons gebouw tot Global Goal 11 Huis.