De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. We hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Naast de vereniging vallen onder de VNG ook 5 bedrijven:

Bestuurdersdag en BALV


Bestuurdersdag 27 november 2020

Dit jaar organiseerden we een online Bestuurdersdag. In een kort plenair deel spraken Jan van Zanen en rijksbouwmeester Floris Alkemade. Vervolgens was er in 2 ronden van 10 deelsessies ruimte voor inhoudelijke verdieping. Lees het nieuws over de Bestuurdersdag

BALV 12 februari 2021

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) die normaal gesproken aansluitend op de Bestuurdersdag plaatsvindt, is uitgesteld naar volgend jaar en is dan ook online. Lees meer over de BALV

Wie zijn wij

Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Wat doen wij

De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

VNG-gebouw is Global Goal 11 Huis

De Willemshof (het VNG-gebouw) is Global Goal 11 Huis. Goal 11 is één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en luidt: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Als organisaties werkzaam binnen De Willemshof dragen wij dagelijks bij aan het realiseren van deze wereldwijde en integrale duurzaamheidsagenda. Dat benadrukken we met de doop van ons gebouw tot Global Goal 11 Huis.