De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast alle gemeenten van Nederland behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Wat doen wij?

De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

VNG-gebouw is Global Goal 11 Huis

De Willemshof (het VNG-gebouw) is Global Goal 11 Huis. Goal 11 is één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en luidt: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Als organisaties werkzaam binnen De Willemshof dragen wij dagelijks bij aan het realiseren van deze wereldwijde en integrale duurzaamheidsagenda. Dat benadrukken we met de doop van ons gebouw tot Global Goal 11 Huis.